Evropska "Atlas grupa"

Organizacija Evropske unije ustrojena radi efikasnije borbe protiv organizovanog kriminaliteta na nivou Evropske unije.

OSNIVANJE I NAMENA


Amblem organizacije

Jačanjem procesa globalizacije geografske i političke granice između država i naroda slabe, informacije postaju lako dostupne, jednostavno i brzo se razmenjuju. Iako nudi mnogo pozitivnih okolnosti, ovaj ubrzani, globalni proces utiče i na moderni kriminalitet, kao i njegov najopasniji modalitet-terorizam, koji nisu više nacionalne bezbednosne pretnje, već dobijaju sve izraženiji globalni karakter.

Svi zajedno
da vas štitimo!
Teroristički napadi u Njujorku 11. septembra 2001. godine u kojima je stradalo blizu 3000 lica, pokazali su, sa jedne strane, koliku opasnost predstavlja moderni terorizam i koliko su u stvari moćne i dobro ustrojene organizacije te vrste, a sa druge strane, sve slabosti i propuste tadašnjeg bezbednosnog sistema SAD.

Ubrzo nakon ovih napada, u Evropi se javlja ideja za intenziviranjem saradnje na međunarodnom nivou[1], a radi efikasnije zaštite od terorističkih pretnji. Ideja, prvobitno potekla od predstavnika belgijske Direkcije specijalnih jedinica, usmerena je na jačanje saradnje zemalja članica Evropske unije na taktičko-operativnom nivou, kao i na implementaciju određenih pravnih standarda u zakonodavne sisteme nacionalnih država koji bi trebalo da predstavljaju teorijsku osnovu za razvijanje buduće saradnje.

Oktobra 2001. godine na sastanku održanom u Briselu, u prisustvu petnaest komandanata elitnih jedinica iz država članica i političkih rukovodilaca Evropske unije konstatovana je saglasnost o osnivanju "Atlas grupe". Istom prilikom definisani su i ciljevi nove organizacije, pravila rada i podela dužnosti. Isprva je trebalo ostvariti i poboljšati međusobnu komunikaciju članica organizacije, pa zatim saradnju proširiti i na izvođenje zajedničke obuke. Sve ovo radi zajedničkog i efikasnog reagovanja na eventualne bezbednosne pretnje većeg obima na tlu Evrope, a posebno one sa terorističkim primesima.

Dana 23. decembra 2008. godine, inicijativom rukovodstva austrijske antiterorističke jedinice EKO (nem. Einsatzkommando ) Cobra[2], Savet Evropske unije doneo je odluku kojom je ozvaničeno postojanje i aktivnost "Atlas grupe", a odlukom od 1. januara 2009. godine svaka jedinica-članica "Atlas grupe" može od ostalih članica organizacije zatražiti stručnu savetodavnu pomoć, ili asistenciju u vidu ustupanja materijalnih i/ili ljudskih resursa.

Danas ATLAS grupa broji 35[3] jedinica iz 28 evropskih zemalja, pod jurisdikcijom Generalnog direktorata za unutrašnje poslove Evropske komisije. Broj članova organizacije nije stalan i u najvećoj meri zavisi od proširivanja članstva Evropske unije[4]. Ipak, među članovima "Atlas grupe" nalaze se i jedinice Norveške ("Delta") i Švajcarske (ATU), iako ove zemlje nisu sastavni deo EU. Jedinice ovih zemalja nemaju pravo glasa u donošenju odluka u "Atlas grupi" niti mogu koristiti novčana sredstva organizacije koja se obezbeđuju iz fondova EU. Većina država članica daje po jednu jedinicu kao predstavnika koja je ustrojena nacionalnim zakonodavstvom države i namenjena za specijalne zadatke/operacije, dok Francuska, Italija, Španija, Portugal, Rumunija i Nemačka imaju po dva predstavnika u "Atlas grupi".Saradnja jedinica "Atlas grupe" podrazumeva intenzivnu razmenu informacija i zajedničku obuku kroz organizovanje združenih antiterorističkih taktičko-pokaznih vežbi i bezbednosnih seminara. Takođe, saradnja obuhvata i zajedničke intervencije ili asistencije radi rešavanja kriznih situacija na teritoriji bilo koje nacionalne države koja ima predstavnika u "Atlas grupi", a koje su direktne pretnje po bezbednost građana EU, njihovu imovinu, ali i institucije Evropske unije. Iako zvanične formulacije u osnivačkim aktima to ne ističu, saradnja članica organizacije podrazumeva i međusobnu pomoć u otklanjanju štetnih posledica nastalih u prirodnim nepogodama i drugim vrstama nesreća većih razmera.

Efikasnost u radu "Atlas grupe" u velikoj meri zavisi i od jednoobraznih pravila i standarda po kojima je organizacija ustrojena. Ulaskom u "Atlas grupu" svaka jedinica prihvata važeće standarde organizacije.

ORGANIZACIJA

Organizacija "Atlas grupe" veoma je slična organizacijama klasičnih antiterorističkih jedinica. Ovo radi racionalizacije saradnje predstavnika jedinica, jer oni, po pravilu, po sličnim sistemima obavljaju dužnosti i u okviru svojih jedinica. "Atlas grupa" obuhvata upravni i operativni element. Upravni deo čine predsedavajući i upravna grupa. Predsedavajući se bira među komandantima jedinica članica Atlas grupe, dok upravnu grupu čini 6 komandanata jedinica koje su trenutno označene kao nosioci radnih grupa. Predsedavajući koordinira radom upravne grupe, izdaje naređenja i uputstva šefovima radnih grupa, iznosi mišljenja i daje ocene o njihovom radu, potvrđuje usvojeni plan i program rada organizacije na godišnjem nivou. Šefovi radnih grupa usklađuju aktivnosti grupa sa usvojenim planom i programom, kao i statuom "Atlas grupe", izrađuju planove i programe aktivnosti i slično. Uprava organizacije u redovnim okolnostima zaseda dvaput godišnje i tom prilikom se pravi plan i program zajedničke saradnje u vidu združenih taktičko-pokaznih vežbi, seminara i kurseva jedinica članica. Takođe, predstavljaju se nova tehnološka i teorijska dostignuća iz oblasti borbe protiv organizovanog kriminaliteta i razmatra se njihova implementacija u obuci i radu operativaca, a razmatraju se i sva pitanja koja su od značaja za efikasno funkcionisanje organizacije.

Operativni sektor organizacije podeljen je u nekoliko radnih grupa koje su organizovane prema određenim segmentima specijalnih dejstava. Radi bolje koordinacije, za svaku radnu grupu određena je jedinica koja je nosilac svih aktivnosti iz pojedinih oblasti. Primera radi, rukovodstvo francuske GIGN (franc. Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale) na čelu je radne grupe namenjene za rešavanje kriznih situacija u otetim vazduhoplovima, dok je rukovodstvo francuske RAID (franc. Recherche Assistance Intervention Dissuasion) glavni koordinator u radnoj grupi namenjenoj za rešavanje složenih taktičkih situacija u prevozno-transportnim sredstvima drumskog i železničkog saobraćaja. Austrijska protivteroristička jedinica EKO Cobra zadužena je za radnu grupu namenjenu izvođenje upada u objekte, hapšenja i rešavanja talačkih situacija u zatvorenim i poluzatvorenim objektima, a nemačka GSG-9 organizuje aktivnosti u okviru grupe za pomorske operacije koje podrazumevaju i rešavanje talačkih situacija na otetim plovilima.

U poslednje vreme, pored ove četiri elitne jedinice, po značaju i složenosti zadataka koje obavljaju izdvajaju se i holandska DSI koja koordinira radom pregovaračkih timova, dok je protivteroristička jedinica belgijske policije CGSU zadužena za praćenje i analizu novih tehnoloških dostignuća i upotrebu tehničkih sredstava prilikom izvođenja specijalnih dejstava.

Trenutni članovi "Atlas grupe" su jedinice:

Acvila i SIAS iz Rumunije, AKS iz Danske, ARAS iz Litvanije, BOA iz Poljske, DSI iz Holandije, DSU iz Belgije, EAO sa Kipra, EKAM iz Grčke, EKO Cobra iz Austrije, ERU iz Irske, GIGN i RAID iz Francuske, GIS i NOCS iz Italije, GEO i UEI iz Španije, COE/GNR i GOE iz Portugala, GSG-9 i SEK iz Nemačke, Karhu iz Finske, Kommando - K iz Estonije, Lynx iz Slovačke, NI iz Švedske, OMEGA iz Letonije, Specialna enota iz Slovenije, ATJ Lučko iz Hrvatske, SAG sa Malte, SUCT iz Bugarske, TEK iz Mađarske, URNA iz Češke, USP iz Luksemburga, Delta iz Norveške, ATU iz Švajcarske.

AMBLEM I NAZIV ORGANIZACIJE

Naziv i simboli na amblemu koje je organizacija usvojila izvedeni su iz mita grčke mitologije. Naime, Atlas, čije ime na grčkom znači "onaj koji nosi, nosilac", bio je jedan od titana, učesnik u pobuni protiv bogova. Nakon neuspele pobune, mnogi titani su zatvoreni duboko unutar planine Tartar, dok je Atlasa Zevs prokleo da celog života neprekidno nosi nebeski svod na leđima. Neke od kasnijih interpretacija ovog mita pogrešno prikazuju Atlasa kako drži Zemljinu kuglu. Ogroman teret koje titan nosi na svojim leđima simboliše veliku odgovornost koja je poverena jedinicama "Atlas grupe".

SARADNJA

Jedan od ciljeva povezivanja evropskih jedinica u okviru "Atlas grupe" jeste uvećanje operativnosti svake jedinice-članice, ali i stručno usavršavanje specijalaca koje se realizuje kroz zajedničke kurseve, seminare i združene taktičko-pokazne vežbe.

Svrha stručnog usavršavanja ove vrste jeste da specijalci uvide značaj u saradnji sa kolegama iz inostranstva i da se dobrom sinhronizacijom dejstava vrlo efikasno mogu rešavati najsloženije taktičke situacije većeg obima. Dodatno, u uslovima približnim realnim proverava se i u kojoj meri je usvojena zajednička taktika i komunikacija pripadnika internacionalnih policijskih grupa. Znanja i iskustva stečena u ovim prilikama, specijalci posle mogu preneti kolegama u svojim zemljama i implementirati u obuku pripadnika.

U redovnim okolnostima, najveći deo aktivnosti ATLAS grupe odnosi se na planiranje, organizovanje i izvođenje zajedničkih taktičko-pokaznih vežbi u Evropi. Jedna od njih bila je i združena antiteroristička taktičko-pokazna vežba "Majska bomba 2010" (engl. "Bomb May 2010"), organizovana i izvedena u Poljskoj, koja je tada po prvi put bila domaćin aktivnosti "Atlas organizacije".

Na vežbi održanoj u Rini, u blizini glavnog grada Varšave su pored poljskih učestvovali i specijalci iz Austrije (EKO Cobra), Slovenije (Specialna enota policije), Slovačke (Lynx), Litvanije (ARAS) i Portugala (GOE).

Realizaciji vežbe prethodile su dvodnevne temeljne pripreme koje su se odnosile na usaglašavanje taktike i komunikacije, a sve u cilju sinhronizovanog i efikasnog izvršavanja zadataka.

Taktičke pretpostavke vežbe odnosile su se na terorističke napade na nekoliko lokacija u Varšavi i periferiji grada. Jedan od napada desio se i u hotelu u Rinii, u blizini Zegrzinskog jezera u kojem je organizovana proslava jedne velike evropske kompanije. Naoružana teroristička grupa upala je u kompleks hotela i tom prilikom usmtrila je i teže povredila nekoliko lica, dok su veći broj lica na uzeli kao taoce.

Po saznanju za napad angažovan je interventni tim poljskog Biroa za antiterorističke operacije koji je po dolasku na mesto krizne situacije izvršio širu blokadu objekata hotela i otpočeo pregovore sa članovima terorističke grupe. Pregovorima je utvrđeno da pripadnici terorisitčke grupe zahtevaju gašenje nuklearne elektrane koja se gradi u blizini grada Varšave, podnošenje ostavke svih članova poljske vlade koja je podržavala i finansirala taj projekat i oslobađanje tri saborca njihove organizacije koji se nalaze u zatvoru. S obzirom na to da pregovori nisu napredovali, krizni operativno-taktički štab, organizovan u obližnjoj šumi, otpočeo je sa planiranjem intervencije u vidu upada u kompleks hotela radi oslobađanja svih talaca, hapšenja ili neutralizacije svih članova terorističke grupe. Potom bi na trijažnom mestu bilo izvršeno zbrinjavanje povređenih lica i provera identiteta, a u objektima hotela protivdiverzioni pregled, kao i uviđaj. Istovremeno, državno rukovodstvo Poljske zatražilo je asistenciju članica ATLAS grupe radi rešavanja krizne situacije.

Operativnim radom na terenu utvrđeno je brojno stanje i identitet članova terorističke grupe, kao i položaj prostorija u kojima se nalaze taoci.U međuvremenu, u pregovorima je napravljen manji pomak, pa su teroristi pustili nekoliko talaca. Iznad kompleksa okupiranog objekta helikopteri tipa "Bell 206" i borbeni "Mi-8" izvodili su manevre radi osmatranja objekata i neposredne okoline, a internacionalni interventni timovi su se rasporedili na nekoliko položaja odakle će sinhronizovano krenuti u izvršavanje zadataka. Kada je procenjeno da pregovori neće doneti nove pomake, izdato je naređenje za upad. Interventni timovi su objektu prišli sa dve strane. Snajperski parovi, raspoređeni na nekoliko položaja u okolini kompleksa i na krovovima najbližih zgrada, obezbeđivali su podršku upadnim timovima i imali zadatak da asistiraju u neutralizaciji terorista, ukoliko bude moguće. Upad internacionalnih timova u objekat izveden je u kratkom vremenskom periodu, a ubrzo su svi članovi terorističke grupe stavljeni pod kontrolu ili neutralisani, čime je intervencija uspešno realizovana.

Krajem oktobra 2010. godine još jedna značajna združena antiteroristička vežba ATLAS grupe pod nazivom "Baltička morska oluja 2010" (engl. "Baltic Sea Storm 2010") realizovana je u zalivu Meklenburg u Nemačkoj.

Učesnici vežbe bili su pripadnici jedinica iz Švedske (NI), Francuske (GIGN), Španije (GEO), Belgije (DSU), Danske (AKS), a organizatori i domaćini bili su rukovodioci i pripadnici nemačkih jedinica (SEK i GSG-9). Komandanti jedinica uzeli su učešća u planiranju intervencije u okviru taktičko-operativnog štaba.

Realizaciji na terenu prethodila je četvorodnevna priprema u okviru koje su usaglašavane taktike postupanja internacionalnih timova.Scenario vežbe odnosio se na okupaciju teretnog broda u zalivu Meklenburg, u blizini mesta Rostok. Teroristička grupa od 10 pripadnika, naoružanih automatskim oružjem i opremljenih improvizovanom eksplozivnom napravom i ručnim bombama, za taoce je uzela 112 lica na brodu. Ukoliko rukovodstvo države ne ispuni njihove zahteve pretežno političkog karaktera, teroristi će ubiti sve taoce i potopiti brod. Po propadanju pregovora, na osnovu odluke taktičko-operativnog štaba pristupilo se pripremama za realizaciju upada na oteti brod. U okviru priprema izvedena je probna vežba na sličnom brodu u susednoj luci. Sam napad na brod na kojem su teroristi držali taoce izveden je iz vazduha i sa vode, sinhronizovano iz više pravaca. Radi toga bili su angažovani nemački, švedski i danski helikopteri, kao i brzi jurišni čamci tipa "RHIB". Specijalisti snajperizma u helikopterima obezbeđivali su podršku interventnim timovima koji su brodu prilazili čamcima, a dejstva iz treće dimenzije specijalci su izveli brzim spuštanjem pomoću konopca tehnikom "Fast Rope". Sanitetska ekipa, kao i grupa spasilaca bili su u pripravnosti u pozadini. Oni će, po završetku upada i preuzimanja kontrole nad plovilom pružiti pomoć povređenim licima.

Zadaci interventnih timovina podrazumevali su zauzimanje plovila, posebno komandnog mosta, hapšenje ili neutralizaciju svih članova terorističke grupe, oslobađanja talaca i njihovo dovođenje do trijažnog mesta radi provere identiteta i zbrinjavanja. Potom bi specijalisti za rukovanje minsko-eksplozivnim sredstvima, zajedno sa vodičima službenih pasa obavili PDZ pregled plovila i neposredne okoline.

Sredinom aprila 2013. godine održana je velika antiteroristička vežba "Atlas grupe" pod nazivom "Zajednički izazov 2013" (engl. "Common Challenge 2013") na teritoriji devet zemalja članica Evropske unije. Ova vežba je ujedno i najobimnija koju je "Atlas grupa" do sada organizovala. Za rukovođenje celokupnom vežbom bio je zadužen Generalni direktorat za unutrašnje poslove Evropske komisije, zajedno sa rukovodiocima nemačke GSG-9.

Taktičke pretpostavke odnosile su se na terorističke napade na komplekse elektrana, zatim talačke situacije u školama, tržnim centrima i sredstvima javnog prevoza.U Slovačkoj, u okviru taktičko-pokazne vežbe "Zajednički izazov 2013" organizovana je složena krizna situacija po uzoru na kriznu situaciju u školi u Beslanu u Rusiji, 2004. godine. Učešća u izvođenju vežbe u mestu Kolarovu, pored slovačkih specijalaca, uzeli su pripadnici jedinica iz Mađarske (TEK) i Slovenije (Specialna enota policije).

[1] Prvi predlozi saradnje u ovom pravcu odnosili su se na intenzivniju razmenu informacija nacionalnih bezbednosnih sistema.
[2] Ranijeg imena GEK (nem. Gendarmerieeinsatzkommando) Cobra.
[3] Izlaskom Velike Britanije iz Evropske unije juna 2016. britanska SCO19 izlazi iz sastava Atlas grupe.
[4] Treba spomenuti i mogućnost da pripadnici elitnih jedinica zemalja koje nisu članice EU prisustvuju združenim seminarima i/ili taktičko-pokaznim vežbama, ali isključivo kao posmatrači. Ovo se odobrava na osnovu političkih sporazuma.

Tekst je autorsko delo administratora sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole administracije, podložno je tužbi.

© specijalne-jedinice.com | Sva prava zadržana | Pravila korišćenja