Posebna jedinica policije Crne Gore (PJP)

Elitna organizaciona jedinica Uprave policije. Veliki broj uspešno realizovanih intervencija izgradio je poverenje građana i državnog rukovodstva, a ujedno potvrđuje i kvalitet obuke koja se izvodi u jedinici.

OSNIVANJE I NAMENA


Amblem jedinice

Složene bezbednosne prilike na prostoru bivše Jugoslavije, sa kojima se federacija Republike Srbije i Republike Crne Gore suočavala nakon oružanih sukoba tokom devedesetih godina, navele su tadašnje rukovodstvo Crne Gore da stvori uslove za organizaciju nove policijske jedinice sa posebno obučenim i opremljenim kadrom, a radi suprotstavljanja najsloženijim bezbednosnim izazovima. Zamišljeno je da nova jedinica bude manjeg sastava, u rangu čete. Dana 16. januara 1998. godine, kao organizaciona jedinice Uprave policije

Za korak ispred svih!
Ponos i čast!
Crne Gore formirana je Posebna jedinica policije-PJP. Tim sposobnih instruktora iz zemlje organizovao je i izveo selekciju i obuku prve "generacije" policijskih službenika koji su u tom momentu zadovoljili stroge norme i bili primljeni u redove PJP. Takođe, značajan deo obuke realizovano se i u nastavnim centrima u Srbiji, posebno u okviru kompleksa u Kuli, gde su pripadnici crnogorske PJP sa kolegama iz Srbije uvežbavali elemente specijalnih dejstava, poput tehnika urbanog alpinizma i njihovih primena prilikom izvođenja vertikalnih upada u objekte i tome slično. Posebna jedinica policije je tokom perioda operativnosti prilagođavala sistematizaciju u skladu sa utvrđenom namenom, odnosno potrebama državnog bezbednosnog sistema. Tokom godine 2006, nakon održavanja Referenduma i izlaska Crne Gore iz Državne zajednice Srbije i Crne Gore, izvršena je temeljna reorganizacija Posebne jedinice policije.Danas je Posebna jedinica policije, kao organizaciona jedinice Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore posebno obučena i opremljena za:

-planiranje, organizovanje i izvođenje dejstava u cilju borbe protiv organizovanog kriminaliteta i terorizma na taktičkom nivou
-zadatke uspostavljanja narušenog javnog reda i mira u većem obimu, odnosno na većem rejonu
-obezbeđivanje javnih skupova i manifestacija visokog rizika
-obezbeđivanje objekata od posebnog značaja za državu
-pružanje pomoći u otklanjanju opasnosti i štetnih posledica od elementarnih nepogoda i drugih nesreća većeg obima
-učestvovanje u vojno-policijskim misijama na kriznim područjima
-operativno-taktičku saradnju sa organizacionim jedinicama MUP Crne Gore
-ostale zadatke, poslove i radnje iz delokruga nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore

Angažovanje kapaciteta Posebne jedinice policije realizuje se na osnovu predloga Direktora Uprave policije (ili zamenika), a na osnovu prethodne saglasnosti ministra unutrašnjih poslova (ili zamenika). Konkretizacija angažovanja sprovodi se shodno potrebama intervencije, a u skladu sa naredbom Komande Posebne jedinice policije.

ORGANIZACIJA

Konfiguracija opreme za potrebe izvođenja upada u objekat

Jedinica je organizovana u okviru Kampa specijalnih jedinica na Zlatici, u blizini glavnog grada Podgorice. Kamp je opremljen modernom teretanom, sportskim terenima, borilištem, pešadijskim poligonom sa preprekama, streljanom, taktičkom kućom, kao i veračkom kulom na kojoj se uvežbavaju elementi alpinističke obuke, odnosno antiterorističkih dejstava.

Prema usvojenoj sistematizaciji PJP Republike Crne Gore ima Komandu sa timom instruktora koja planira, organizuje i izvodi selekciju kandidata, obuku pripadnika u zemlji i inostranstvu, nabavku opreme i naoružanja i druge izvršne aktivnosti u okviru jedinice. Dužnosti komandanta trenutno obavlja Dragan Blagojević. Tim za logistiku brine o nabavkama i raspolaganju resursa i sredstava.

Operativni element jedinice broji oko 130 pripadnika i organizovan je u dve celine, slično žandarmerijskim jedinicama. Jedna je specijalistička i namenjena izvođenju najsloženijih namenskih aktivnosti u okviru borbe protiv organizovanog kriminaliteta i terorizma na taktičkom nivou, dok je druga operativna celina namenjena za izvršavanje zadataka, poslova i radnji obezbeđivanja i/ili uspostavljanja javnog reda i mira. Najelitnijim operativnim elementima smatraju se prvi i drugi akcioni vod u čije sastave su raspoređeni najiskusniji pripadnici, obučeni za dejstva u urbanim i ruralnim okruženjima. Vodovi objedinjavaju po četiri operativna tima, osposobljeni i opremljeni da namenske zadatke izvode samostalno, odnosno u koordinaciji sa drugim vodovima jedinice. Po potrebi, mogu se angažovati i za obezbeđivanje podrške i/ili asistencije pripadnicima trećeg i četvrtog voda prilikom uspostavljanja narušenog javnog reda i mira u većem obimu. Treći i četvrti vod specijalizovani su za obavljanje poslova i zadataka u cilju uspostavljanja narušenog javnog reda i mira, obezbeđivanje javnih skupova i manifestacija visokog rizika, kao i pružanje podrške ostalim vodovima u smislu blokade šireg i užeg rejona dejstvovanja, ali i prilikom izvođenja protivterorističkih aktivnosti. Četvrti vod je specijalistički i u okviru njega organizovani su Tim policije na konjima, kao i tim sa specijalizovanim vozilima. Prilikom intervencija, vodovi Posebne jedinice policije mogu se pojačati i službenim psima iz tima vodiča službenih pasa iz Sektora granične policije. O bezbednosti baze brine Tim za obezbeđenje Centra za obuku Posebne jedinice policije.

U operativnom elementu Posebne jedinice policije nalazi se i nekoliko pripadnica, koje učestvuju u izvršavanju svih namenskih aktivnosti zajedno sa kolegama, pri čemu im je glavna uloga pružanje prve pomoći, odnosno pretres osoba ženskog pola prilikom intervencija.

SELEKCIJA I OBUKA

Na konkurs za radno mesto u Posebnoj jedinici policije mogu se prijaviti isključivo aktivni službenici MUP Republike Crne Gore, koji su završili kurs osnovnog policijskog obrazovanja i koji se ističu u obavljanju službenih dužnosti, što se potvrđuje i preporukama njihovih starešina. Imajući u vidu vrstu namenskih aktivnosti koje se izvode u Posebnoj jedinici policije, poželjno je da kandidati imaju i prethodnog iskustva u radu na terenu.

Prva faza selekcije organizovana je po skoro opšteprihvaćenom mehanizmu u svetu. Voljni kandidati moraju podneti potrebnu dokumentaciju i u određenom roku. Detalji u vezi sa potrebnom dokumentacijom, kao i krajnji rok, objavljuju se u okviru obaveštenja o otvaranju konkursa za radno mesto u jedinici. Po isteku postavljenog roka, sprovodi se bezbednosna provera kandidata koji su uredno podneli potrebne papire. Oni za koje se ustanovi nepostojanje bezbednosnih smetnji u momentu prijavljivanja pozivaju se na provere fizičke spreme eliminacionog karaktera, a kandidati takođe rade i poseban psihotest. Kandidati koji zadovolje norme upućuju se na specijalistički lekarski pregled kako bi se utvrdilo da li su dobrog zdravlja, imajući u vidu intenzitet fizičkog napora i psihičkog stresa kojima će biti izloženi i tokom selekcije, kao i tokom procesa obuke, odnosno pri obavljanju službenih dužnosti i poslova. U slučaju pozitivnog mišljenja lekara, kandidat se upućuje na dril koji traje četiri nedelje. Tokom ovog perioda volja kandidata da postanu pripadnici PJP i ponosno ponesu crnu beretku jedinice stavlja se na proveru. Po uzoru na prakse u elitnim stranim jedinicama, tok drila osmišljen je tako da kandidate dovede do granica fizičke izdržljivosti i testira njihovu determinaciju, motivaciju, sposobnost taktičkog razmišljanja u stresnim situacijama i tome slično. Pod nadzorom instruktora izvode se intenzivni taktički i topografski marševi, zajedno sa borbenim trčanjem skoro svakodnevno. Dodatno, teorijska nastava i elementi obuke u urbanom i ruralnom okruženju izvode se paralelno sa napornim fizičkim proverama.Tokom ove četiri nedelje sve aktivnosti se izvode u punoj borbenoj opremi, a kandidati su u obavezi da se ne odvajaju od ličnog naoružanja. Ličnu opremu svakog kandidata u ovoj fazi čine jurišna puška "Zastava M-70 AB2" sa preklapajućim kundakom, u kalibru 7,62x39 mm i poluautomatski pištolj "CZ-99", u kalibru 9x19 mm Para, borbeni prsluk proizvođača "Mile Dragić", kao i balistički šlem "MD M-97", istog proizvođača. Vrhunac drila predstavlja marš od 35 kilometara po nepristupačnom terenu, u punoj borbenoj opremi ukupne mase oko 35 kilograma.

Na kraju drila, tim instruktora analizira rezultate svakog kandidata i na kolegijumu zajedno sa komandantom i starešinama jedinice odlučuje o prijemu kandidata koji su ostvarili najbolje rezultate. Kandidati koji ne zadovolje standarde vraćaju se u matične jedinice. Novi pripadnici Posebne jedinice policije raspoređuju se na radno mesto u operativnom elementu jedinice, shodno slobodnim radnim mestima koje usvojena sistematizacija predviđa, ali i na osnovu afiniteta i demonstriranih veština i znanja. Intenzitet obuke novih pripadnika je veoma visok, te se upućuju na različite kurseve u nastavnim centrima u zemlji i u inostranstvu, kako bi u racionalnom vremenskom periodu bili osposobljeni za efikasno izvršavanje namenskih aktivnosti. Plan i program obuke pripadnika Posebne jedinice policije Uprave policije Crne Gore obuhvata obuku u rukovanjuvatrenim oružjem, taktičko i precizno gađanje u svim uslovima, precizno gađanje na srednjim distancama[1], specijalnu fizičku obuku, taktiku specijalnih dejstava u urbanim i ruralnim sredinama, odnosno obuku neophodnu za izvršavanje zadataka i poslova čuvanja javnog reda i mira, kao i obezbeđivanja objekata od posebnog značaja. Deo specijalne fizičke obuke pripadnika PJP posvećuje se i izučavanju borilačkih veština, kao što su boks, kik-koks, aikido i džudo. O kvalitetu obuke svedoči i činjenica da je pripadnik PJP Predrag Radošević trostruki prvak bivše Jugoslavije u boksu, juniorski WBC šampion sveta 2006. godine (u kategoriji do 23 godine), Silver International WBC, International IBF i najbolji sportista Crne Gore u 2006. godini.

NAORUŽANJE I OPREMA

Posebna jedinica policije raspolaže savremenim naoružanjem i opremom, a komanda jedinice, zajedno sa nadležnim ministarstvom ulaže veliki trud kako bi obezbedila najbolje uslove za rad.

U kategoriji pištolja osnovni modeli na zaduženju pripadnika jesu austrijski "Glock-17", treće generacije, u kalibru 9 mm. Jedinica raspolaže i kontingentom pištolja "CZ-99", takođe u kalibru 9 mm, kao i modelima "CZ M-75", zatim "M-85" i "M-100", svi u kalibru 9x19 mm Parabellum. Za potrebe spuštenog nošenja nabavljene su taktičke futrole "Mile Dragić", kao i pouzdani holsteri "Safariland", kompatibilni sa austrijskim modelima.

U kategoriji automata (engl. Submachine Gun) Posebna jedinica policije raspolaže nemačkim "HK MP5" u modelima "A2" sa fiksnim kundakom i "A3" sa teleskopskim, svi u 9x19 mm. Za potrebe jedinice nabavljene su i taktičke lampe "Surefire" koje se montiraju na automate. Kompaktnost, pouzdan rad i preciznost paljbe nemačkih modela čine ih odličnim izborom za potrebe antiterorističkih dejstava u urbanim sredinama. Jedinica raspolaže i manjim brojem oružja za ličnu zaštitu "Zastava M 84 A Škorpion" u kalibru 7,65x17 mm.

U kategoriji jurišnih pušaka na zaduženju pripadnika su modeli "Zastava M70 AB2" u kalibru 7,62x39 mm, po sistemu "Kalašnjikova", proizvođača "Zastava oružje" iz Srbije. Tokom 2013. godine jedinica je uvećala kapacitete naoružanja nabavkom kontingenta jurišnih pušaka "HK G36 C" u kalibru 5,56x45 mm NATO. Puške su nabavljene u konfiguraciji sa jurišnim rukohvatom istog proizvođača, kao i kundakom koji je teleskopski[2] i preklopiv, opremljen podesivom obrazinom.

Za potrebe preciznog gađanja pripadnicima su na raspolagađnju nemačke "HK PSG 1 A1" u kalibru 7,62x51 mm NATO. Pomenuti modeli se potrebama preciznog gađanja prilagođavaju montiranjem optičkog nišana "Schmidt&Bender" i teleskopskog sklopivog bipoda. Na zaduženju su i modeli "HK G3" u poluautomatskoj varijanti i u kalibru .308 Winchester, kao i izraelski modeli "Galatz Galil ARM" u kalibru 7,62x51 mm NATO.

Za potrebe obezbeđivanja podrške, ili veće vatrene moći na terenu, upotrebljavaju se laki mitraljezi "Zastava M 84" u kalibru 7,62x54 R.

Balistička zaštita pripadnika prilikom intervencije ostvaruje se nošenjem balističkih šlemova "MD M-97", rađenim po dizajnu PASGT. Šlemovi obezbeđuju nivo balističke zaštite IIIA po standardu NIJ 0106.01. Zaštita trećeg nivoa gornjeg dela tela ostvaruje se oblačenjem balističkih prlsuka. Prilikom izvođenja upada u objekte mogu se upotrebiti i ručni balistički štitovi proizvođača "Mile Dragić" iz Srbije, koji su za potrebe Posebne jedinice policije nabavljeni u konfiguraciji sa balističkim vizirom i taktičkim lampama. Štitovi obezbeđuju nivo zaštite IIIA po standardu NIJ 0101.04. Prilikom intervencija pripadnici oblače i taktičke prsluke različitih proizvođača. U upotrebi su prsluci proizvođača "Mile Dragić" u crnoj i ruralnoj digitalnoj maskirnoj šari, kao i odlični prsluci proizvođača "Galati", odnosno "BLACKHAWK! Omega Elite Tactical Vest 1", svi u crnoj boji. Na zaduženju su i modeli lokalnog proizvođača "Security Guard Montenegro" u ruralnoj maskirnoj šari, a koji se, naravno, mogu upotrebiti prilikom izvođenja dejstava u ruralnom okruženju. Zaštita laktova i kolena ostvaruje se štitnicima proizvođača "BLACKHAWK" u različitim modelima, odnosno "Hatch XTAK", najčešće u crnoj boji.Za potrebe zadataka i poslova obezbeđivanja i/ili uspostavljanja narušenog javnog reda i mira upotrebljava se posebna oprema. Konfiguraciju opreme pripadnika PJP uglavnom čine anti-trauma prsluci proizvođača "Mile Dragić" iz Srbije, a zaštita glave ostvaruje se interventnim šlemovima bele boje sa ravnim vizirom istog proizvođača. Zaštitna oprema pripadnika kompletira se štitnicima za nadlaktice, prepone i potkolenice, odnosno lakim providnim štitovima izrađenim od kompozitnih materijala.

Uniforme u upotrebi u Posebnoj jedinici policije usklađene su sa standardima propisanim u Uredbi o uniformi, oznakama zvanja i naoružanju policijskih službenika Vlade Crne Gore[3]. U kategoriji interventnih uniformi osnovne u upotrebi su dvodelne uniforme "Tactical One" proizvođača "Mile Dragić" u digitalnoj urbanoj i ruralnoj šari. Na zaduženju je i kontingent jednobojnih i maskirnih kombinezona koji se uglavnom upotrebljavaju prilikom izvođenja selekcije kandidata, odnosno prikaza specijalne fizičke obučenosti pripadnika. U kategoriju posebne opreme pripadnika PJP spadaju i sredstva veze "Motorola" u različitim modelima, pirotehnička sredstva različitih namena, oprema potrebna za izvođenje dinamičkih upada u objekte ili prevozna sredstva, odnosno upade u barikadirane objekte i tome slično.

POZNATE AKCIJE

Naslednici slavne crnogorske žandarmerije, čojstva i junaštva predaka, pripadnici Posebne jedinice policije godišnje uspešno izvrše preko 700 intervencija različitih vrsta. Kapaciteti Posebne jedinice policije bili su angažovani prilikom izvođenja operacije „Orlov let“, kada su uhapšena lica osumnjičena za pripremanje terorističkih aktivnosti, zatim u okviru operacija protiv organizovanog kriminaliteta „Balkanski ratnik“, „Trio“, „Zelena milja“, „Pečat“, „Sprint“, „Grom“, „Parangal“, „Loptica“, i „Zvijezda“. Pripadnici PJP redovno su angažovani u zadacima i poslovima obezbeđenja kompleksa aerodroma u Podgorici, kao i Američke ambasade, a tokom letnje sezone obavljaju i pojačanu kontrolu turističkih centara u državi.

SARADNJA SA DRUGIM JEDINICAMA

Velika pažnja u procesu obuke i usavršavanja obraća se i na razmenu iskustava sa drugim jedinicama u zemlji, regionu i inostranstvu. Posebna jedinica policije odličnu saradnju ostvaruje sa Specijalnom antiterorističkom jedinicom Republike Crne Gore sa kojom deli i bazu i skoro svakodnevno izvodi obuku. Značajan deo obuke u zimskim uslovima izvodi se u saradnji sa Vojskom Crne Gore, tačnije Planinskim bataljonom. Obuka se izvodi u u skijanju, a policajci i vojnici su više puta usavršavali i elemente borbe u planinskim uslovima, odnosno taktiku akcija spasavanja. U saradnji sa Ministarstvom odbrane Crne Gore izvode se i zajedničke obuke radi pripremanja za učestvovanje u misijama ISAF u Avganistanu[4]. Intenzivna profesionalna saradnja održava se i sa jedinicama iz Republike Srbije, a u skladu sa Protokolom o saradnji policija Crne Gore i Srbije od 2014. godine i drugim političkim sporazumima dveju država. Zajednička obuka izvođena je sa kolegama iz Žandarmerije, SAJ i PTJ. U regionu Posebna jedinica policije ostvarila je i profesionalnu saradnju sa Antiterorističkom jedinicom Lučko iz Hrvatske, kao i jedinicama iz Bosne i Hercegovine, a posebno Specijalnom jedinicom policije Republike Srpske. Dobri odnosi održavaju se i sa Žandarmerijom Rumunije.

Određen broj pripadnika PJP prošao je obuku ILEA regionalnog centra FBI za Istočnu Evropu u Budimpešti, a jedinica je učestvovala i na Međunarodnoj konferenciji o terorizmu, organizovanoj u Mariboru u Sloveniji.

Cilj Uprave policije jeste da u budućnosti, kroz realizaciju Partnerskih ciljeva proširi namenu i kapacitete Posebne jedinice policije uvođenjem novih specijalnosti u skladu sa evropskim standardima, a kako bi jedinica uzela učešća u mirovnim operacijama širom sveta, u okviru međunarodnih policijskih timova.

[1] Plan i program specijalističke obuke pripadnika PJP predviđa i kurseve dalekometnog preciznog gađanja, koji se, po pravilu, organizuju za pripadnike specijalističkih grupa.
[2] Može se podesiti na četiri dužine.
[3] "Službeni list CG", br. 44/12, 36/13 i 1/15.
[4] Septembra 2012. pripadnici PJP Crne Gore su u okviru Savetodavnih policijskih timova učestvovali u misiji ISAF u Avganistanu, radi pružanja stručne pomoći pripadnicima Nacionalne policije ove zemlje.

Tekst je autorsko delo administratora sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole administracije, podložno je tužbi.

Jedinice iz regiona:

SAJ

SAJ

PJP

ATJ Lučko

JSZ "Tigar"

SJP
© specijalne-jedinice.com | Sva prava zadržana | Pravila korišćenja