Bliska zaštita O bliskoj zaštiti

Tekstovi:

Datum: 18.7.2018. | administrator

U okviru združene taktičko – pokazne vežbe „Zajednički udar 2018“, održane 27. juna u Kraljevu na dve lokacije, operateri Bataljona vojne policije specijalne namene „Kobreˮ izveli su...>>

Datum: 29.11.2016. | administrator

Instinktivno nišanjenje predstavlja skup kognitivno-mehaničkih procesa i radnji kojima strelac angažuje metu upotrebom vatrenog oružja, bez ostvarivanja...>>

Datum: 07.10.2016. | administrator

Bliska ili neposredna zaštita određenih lica, uopšteno, obuhvata skup operativno-taktičkih aktivnosti i mera koje se izvode u cilju umanjivanja opasnosti od ugrožavanja...>>

Datum: 31.08.2015. | administrator

Deo zadataka i poslova koje službena lica obavljaju u okviru svog službenog poziva, a koji su zasnovani na pozitivnopravnim...>>

Datum: 04.10.2014. | administrator

Veliki deo svetske istorije obeležili su istaknuti pojedinci koji su svojom harizmom, veštinama i iskustvom u svom statusu objedinjavali ogromnu moć. To su po pravilu bili najistaknutiji...>>

Foto:

Slice 1 - Image 1 Slice 1 - Image 2 Slice 1 - Image 3 Slice 1 - Image 4
Slice 2 - Image 1 Slice 2 - Image 2 Slice 2 - Image 3 Slice 2 - Image 4
Slice 3 - Image 1 Slice 3 - Image 2 Slice 3 - Image 3 Slice 3 - Image 4
Slice 4 - Image 1 Slice 4 - Image 2 Slice 4 - Image 3 Slice 4 - Image 4

Pripadnici Bataljona vojne policije specijalne namene "Kobre" demonstriraju taktiku postupanja prilikom odbijanja napada na određeno lice.Foto: specijalne-jedinice.com

Postupanje CAT (eng. Counter Assault Team) prilikom prihvatanja sukoba sa napadačima. Foto: J. Mamula

Primer taktike postupanja prilikom izvlačenja određenog lica sa mesta napada. Foto: specijalne-jedinice.com

Primer postupanja prilikom izvlačenja određenog lica sa mesta napada.Foto: J. Mamula

Bliska zaštita (eng. Close Protection) obuhvata operativno-tehničke radnje, postupke i mere koje se na osnovu pozitivnih pravnih propisa preduzimaju radi zaštite života i telesnog integriteta određenog lica, odnosno zaštite objekata ili predmeta, a od posebnog značaja za državu ili državni organ.

U užem smislu, bliska zaštita odnosi se na radnje, postupke i mere koje preduzimaju ovlašćena službena lica, po pravilu, specijalisti za blisku zaštitu, a u širem smislu ove aktivnosti obuhvataju i subjekte iz privatnog, civilnog sektora, na prvom mestu ovlašćene privatne kompanije, kao i licencirana[1] fizička lica.

Danas se može uočiti pravilnost da definisane namene mnogih elitnih policijskih i vojnih jedinica obuhvataju i zadatke i poslove iz domena bliske zaštite. Obim i intenzitet izučavanja ove oblasti u okviru planova i programa obuka varira, zavisno od aktuelnih potreba država u okviru čijih bezbednosnih sistema figuriraju konkretne jedinice. Tako, pojedine jedinice mogu biti namenjene isključivo za zadatke i poslove ove vrste i to su, po pravilu, jedinice za obezbeđenje šefova država i njihove porodice, pa se često nazivaju predsedničke ili kraljevske garde i slično. Sa druge strane stoje moderne jedinice u okviru kojih je bliska zaštita samo jedan od segmenata obuke pripadnika.


Foto: J. Mamula

Izučavanje bliske zaštite kao segmenta obuke specijalaca uslovljeno je prvenstveno potrebom da se život i telesni integritet veoma uticajnih ljudi (i njihovih porodica) štiti skoro neprekidno, pod uslovom da za to postoji bezbednosno-taktička opravdanost (koju najčešće procenjuju bezbednosno-obaveštajne službe na više nivoa). S obzirom na opasnost i štetnost mogućih pretnji, ne samo po određena lica i njihove porodice, već i po širu društvenu zajednicu s obzirom da napadi na istaknute pojedince ili objekte koji su simbol vlasti i moći uvek ostavljaju veliki utisak na zajednicu, u vidu straha i osećaja nesigurnosti mnogih, zaštitu ovih moraju organizovati i izvoditi visoko obučeni ljudi, što moderni specijalci jesu. Oni su po pravilu dobri poznavaoci taktike postupanja (posebno ako je reč o specijalistima bliske zaštite lica i objekata), dobro uvežbani strelci, fizički spremni, a njihov jak karakter preduslov je da u stresnim situacijama, pri uočavanju pretnje odreaguju što racionalnije i budu na visini zadatka. Upravo su to razlozi zašto se današnjim specijalcima poveravaju životi najistaknutijih državnika, odnosno najznačajnijih objekata i tome slično.


Foto: J. Mamula

Obuka se može podeliti na osnovnu i specijalističku i najčešće se izvodi grupno, iz razloga što je pravilo da o bezbednosti određenih lica, objekata ili predmeta uvek brine grupa ili tim operativaca. U okviru obuke izučavaju se različite grupne formacije i njihova primenjivost u različitim situacijama, pravila komunikacije među operativcima grupe ili tima, principi odnosa prema štićenom licu/licima, tehnike brzog potezanja oružja prilikom prikrivenog nošenja, tehnike prihvatanja/odbijanja napada, odnosno izvlačenja određenog lica i slično. Operativci takođe izučavaju i upotrebu službenih vozila, vožnju u različitim formacijama i u različitim uslovima, izbegavanje prepreka pri brzoj vožnji i tome slično. Grupe i timovi za obezbeđenje se vrlo često pojačavaju upotrebom službenih pasa tragača i/ili napadača. Prvi imaju veliku ulogu pri obavljanju protivdiverzionih pregleda objekata, vozila i uopšte zemljanih površina, drugi naravno mogu biti od pomoći pri odbijanju napada.

Bliska zaštita određenih lica, objekata i predmeta organizuje se najčešće na zemlji, odnosno na vodi, a moguće je naravno organizovati je i u vazduhu. Kada se zaštita organizuje na vodi, pratiocima mogu asistenciju pružati pripadnici ronilačkih grupa/timova.

[1] Mnoge kompanije i manje firme danas organizuju i izvode kurseve stručnog osposobljavanja i usavršavanja fizičkih lica iz civilstva, koja potom na osnovu dobijenih sertifikata mogu raditi u inostranstvu, u zemljama u kojim se priznaju ti sertifikati, što opet zavisi od statusa izdavača sertifikata.

Tekst je autorsko delo administratora sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole administracije, podložno je tužbi.

© specijalne-jedinice.com | Sva prava zadržana | Pravila korišćenja