Ronjenje Naslovi iz rubrike

Ronilačka obuka pripadnika Specijalne jedinice policije Republike Slovenije


Feature image

Objavljeno u rubrikama: Ronjenje Foto: M. Tomažin

Specijalna jedinica policije Republike Slovenije (slov. Specialna enota policije Republike Slovenije) predstavlja jednu od najznačajnijih državnih komponenti u borbi protiv terorizma i modernog organizovanog kriminaliteta. Takav status jedinice podrazumeva njenu operativnost i pouzdanost u svim uslovima (leti, zimi, na kopnu, iz vazduha, na površini vode i ispod nje), jer su i pretnje veoma raznovrsne, složene, a karakteriše ih i konstantna evolucija.

S obzirom na to da Republika Slovenija ima izlaz na more, izuzetna pažnja posvećuje se i obezbeđivanju državne obale, slovenačkih teritorijalnih voda, kontroli i obezbeđivanju plovila i ljudi i slično. Zato je neophodno da bezbednosni sistem raspolaže odlično obučenim ljudstvom, koje na veoma visokom nivou može izvršavati zadatke iz ove oblasti. Značajan deo tih poslova obavljaju upravo specijalisti ronjenja Specialne enote policije – SEP.

Osnovna ronilačka obuka pripadnika Specialne enote policije izvodi se tokom osnovne obuke i obavezna je za sve pripadnike jedinice. Počinje kursom na moru u trajanju od sedam dana koji vode instruktori ronjenja, po pravilu najiskusniji ronioci u jedinici, a sve vreme kursa prisutan je i lekar. Tokom te nedelje pripadnici jedinice izučavaju osnovnu teorijsku i praktičnu obuku koja treba da ih osposobi za ronjenje na dah, a potom i upotrebom autonomnih ronilačkih aparata. Pre samog upućivanja na kurs ronjenja, svi pripadnici prolaze rigorozan specijalistički lekarski pregled, kako bi se utvrdilo nepostojanje zdravstvenih smetnji za ovu vrstu obuke.

U okviru teorijske obuke pripadnici Specijalne jedinice policije izučavaju upotrebu osnovne ronilačke opreme kao što su ronilačka odela, maske, aparati za disanje pod vodom, izučava se namena i korišćenje posebnih kompjutera i slično. Takođe, velika pažnja posvećuje se savladavanju znakova kojima se komunicira pod vodom.

Ronilac mora da usvoji znanja koja će mu omogućiti da izradi plan zarona, koji podrazumeva određivanje mesta, vremena zarona, dubine na kojoj će se roniti, uzimanje u obzir vremena potrebnog za obavljanje dekompresije.

Praktična obuka počinje izučavanjem tehnika ronjenja na dah u plićoj vodi. Pripadnici se uče kako da prvo savladaju, a potom i da se oslobađaju od straha od vode. Posebna pažnja posvećuje se radnjama pražnjenja ronilačke maske pod vodom, koja se konstantnim ponavljanjem dovodi do automatizma. U ovoj fazi pripadnici se upoznaju i sa okruženjem pod vodom.


Pouzdana oprema specijalista. Foto: Milan Tomažin

Po savladavanju ronjenja na dah prelazi se na upotrebu autonomnih aparata za disanje pod vodom. Ovi aparati mogu biti sa zatvorenim i otvorenim krugom disanja, a po pravilu sastoje se od hidrostatičkog regulatora i boce sa kompresovanim vazduhom. Ronilac mora da bude u stanju da svu opremu potrebnu za zaron montira i pod vodom, kao i da usavrši balansiranje, a uvežbavaju se i radnje takozvanog bratskog disanja. Ove radnje izvode se onda kada jednom od ronilaca ponestane vazduha u boci, te prelazi na deljenje regulatora sa drugim roniocem ronilačkog para. Važno je da u ovim situacijama ronioci ostanu prisebni, jer je ostajanje bez vazduha samo po sebi već stresno.

Najveći deo praktične obuke tokom osnovne ronilačke obuke pripadnika Specijalne jedinice policije R. Slovenije izvodi se grupno, pa se tako poštuje osnovni bezbednosni princip ronjenja da se samo u izuzetnim situacijama roni samostalno. Pripadnici pod vodom izučavaju kretnju u formaciji, posebno određivanje ronilačkih parova, koordinaciju sa vođom ronilačke grupe i slično.

Nakon sedmodnevne obuke završava se osnovni kurs ronjenja slovenačkih specijalaca. Pripadnici su u tom momentu obučeni za:

-zadatke pretrage voda (kao i površina kopna u neposrednoj blizini voda) kada postoji mogućnost da se tim radnjama utvrde činjenice od značaja za rešavanja učinjenih ili pokušanih krivičnih dela, a posebno potrage predmeta za koje postoje indicije da su u vezi sa krivičnim delom
-zadatke potrage za utopljenicima
-akcije spašavanja i pružanja stručne pomoći prilikom elementarnih nepogoda
-zadatke pretrage plovila

Specijalistička obuka ronilaca Specialne enote izvodi se u zemlji, samostalno i u saradnji sa drugim formacijama, kao i u inostranstvu kroz zajedničku obuku sa drugim jedinicama i specijalističke kurseve.
Obuka ove vrste podrazumeva segmente borbenog ronjenja, posebno rešavanje složenih taktičkih situacija upadom na plovila, veštine miniranja, pronalaženja i rada sa minsko – eksplozivnim sredstvima na površini vode i ispod nje itd. Obuka je prilično skupa, pa rukovodstvo jedinice ulaže veliki trud da svojim pripadnicima omogući što bolja stručna usavršavanja, a često i sami pripadnici privatno odlaze na kurseve, kao što su složeni kursevi tehničkog ronjenja, ronjenja na nitroks i trimiks mešavine itd.


Specijalistička obuka ronilaca podrazumeva i izučavanje taktike specijalnih dejstava. Foto: Milan Tomažin

Saradnja sa jedinicama iz inostranstva je sastavni deo plana i programa obuke i po pravilu, izvodi se svake godine. U regionu, ronioci Specijalne jedinice policije Republike Slovenije u više navrata izvodili su obuku sa roniocima srpske Specijalne antiterorističke jedinice – SAJ, a veoma dobra saradnja ostvarena je i sa kolegama iz Hrvatske, kao i Mađarske. Sa roniocima srpske SAJ obuka se izvodila na moru u Sloveniji, odnosno na Dunavu i Savi u Srbiji. Sa kolegama iz Hrvatske organizovani su zaroni pod ledom i na većim dubinama i olupinama potopljenih plovila. Iskustva i znanja usvojena tokom zajedničkih obuka od velikog su značaja za nivo obuke i kvalitet rada ronilaca slovenačke jedinice.

Oprema i naoružanje

Što se tiče opreme koja stoji na raspolaganju roniocima Specialne enote policije Republike Slovenije, u upotrebi su mokra neoprenska odela debljine 3 –7 mm, kao i suva pouzdanog proizvođača ”Ursuit”. Mokra odela se upotrebljavaju prilikom zarona na manjim dubinama i kada temperatura vode ne ide ispod 14 stepeni Celzijusa. Termoizolacioni efekat neoprenske folije čuva telesnu toplotu ronioca. Suva odela upotrebljavaju se u situacijama kada je potrebno sprečiti prodiranje vode, bilo zbog niske temperature, bilo zbog velike zaprljanosti. U ovim slučajevima oprema se kompletira i ”full – face” maskama koje dozvoljavaju komuniciranje ronilaca pomoću sredstava veze, kao i vezu sa operaterom iznad površine vode. Najčešće se koriste čelične boce kapaciteta 15 l u kojima je vazduh kompresovan na 200 bara, a u upotrebi su i karbonske, odličnog proizvođača ”Interspiro”, kapaciteta 6,7 l sa vazduhom kompresovanim na 300 bara. Hidrostatički regulatori dolaze od pouzdanog ”Apeksa”. Ronilački kompjuteri su veoma značajan deo opreme, jer precizno i brzo obrađuju i mere podatke od značaja za zaron, a za potrebe jedinice nabavljaju se od firme ”Aldin Galileo”. Bitan deo opreme jesu i ronilački satovi, kao i noževi koji se najčešće izrađuju od nerđajućeg čelika, ali i tvrde keramike, sa ergonomskim drškama od kvalitetnog polimera. Noževi se po pravilu smeštaju u polimerske futrole koje potom ronilac smešta na odelo ili prsluk. Zavisno od okolnosti, tokom zarona nose se i vodootporne kamere, a snimci zarona su od značaja za obuku, kao i u sudskim procesima.

Što se naoružanja tiče, prednost se daje lakšem, kompaktnom i preciznom oružju koje može funkcionisati i pod vodom. Od pištolja, osnovni je austrijski ”Glock-17” u kalibru 9x19 mm Parabellum, koji se može prilagoditi potrebama ronioca i montiranjem prigušivača pucnja. Od SMG (engl. Submachine Gun) oružja, ronioci se odlučuju za nemački ”HK MP5” kalibra 9x19 mm Parabellum, u varijantama ”A5” i prigušenoj ”SD6”. Na oružje se mogu montirati ”red dot” nišani tipa ”Aimpoint CompM3”, kao i druga taktička oprema, zavisno od pretpostavljene dubine zarona. Od dužih cevi, za ovu upotrebu prikladne su puške ”HK-416”, kao i ”HK G-36 E”, obe serije u kalibru 5,56x45 mm NATO.

U praksi, ronioci Specialne enote policije najčešće su bili angažovani prilikom potrage predmeta povezanih sa učinjenim krivičnim delima, potrage lica za koje se pretpostavlja da su se utopili pod raznim okolnostima i u svim vrstama vodenog okruženja (more, reke, jezera). Jedna takva intervencija bila je i prilikom nezgode u okviru kompleksa hidroelektrane ”Blanca” kada je stradalo dvanaestoro ljudi.

Uspešno izvršavanje zadataka je imperativ za slovenačke ronioce, te se obuka izuzetno ozbiljno shvata i izvodi. Postojii volja da se u budućnosti saradnja sa kolegama iz inostranstva intenzivira, uključujući i združene vežbe većeg obima. Ulaskom Republike Slovenije u Evropsku uniju, Specialna enota policije postaje i član ”Atlas grupe” te je značajno proširena mogućnost za usavršavanje i razmenu iskustava sa elitnim roniocima evropskih jedinica.

Tekst je autorsko delo administratora sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Fotografije su zaštićene autoskim pravima fotografa Milana Tomažina. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole administracije, podložno je tužbi.

© specijalne-jedinice.com | Sva prava zadržana | Pravila korišćenja