Ronjenje Naslovi iz rubrike

Ronilačka jedinica Žandarmerije
Republike Srbije


Naslovna

Objavljeno u rubrikama: Ronjenje Foto: specijalne-jedinice.com

Ronilački centar prvi put je ustrojen tokom 1997. godine, kao sastavni deo tadašnje Jedinice za specijalne operacije tadašnjeg Resora državne bezbednosti MUP Republike Srbije. Nakon raspuštanja jedinice krajem marta 2003. godine Ronilački centar uvrštava se u organizaciju Žandarmerije Republike Srbije.

Manji broj pripadnika omogućio je dobru organizaciju tadašnjeg centra, što je bio jedan od preduslova za efikasno izvršavanje službenih aktivnosti, kako iz posebne namene centra, tako i iz opšte namene Žandarmerije Republike Srbije. Sa druge strane, manji operativni kadar omogućio je i podrobnije definisanje plana i programa osnovne i specijalističke obuke policijskih službenika, pa su tako mnogi ronioci u proteklim godinama uspešno realizovali različite specijalističke kurseve u zemlji i inostranstvu. Do 2010. godine zvanja i obuke ronilaca centra bili su usklađeni sa programima CMAS[1], a član prestižne internacionalne škole bio je i ronilački klub “Žandarmerija”.

Nakon manjih izmena u sistematizaciji tokom 2010. godine rukovodstvo centra okreće se SSI asocijaciji [2], što je uticalo i na novi plan i program obuke srpskih ronilaca. Usvajanjem nove sistematizacije Žandarmerije tokom naredne godine, Prvi ronilački centar ulazi u sastav Prvog odreda za brze intervencije Žandarmerije Republike Srbije. Nakon raspuštanja Prvog odreda sredinom 2013. godine, centar se organizuje direktno pod Komandom Žandarmerije u Beogradu. Poslednjom sistematizacijom Prvi ronilački centar menja naziv i nastavlja sa izvršavanjem namenskih aktivnosti kao Ronilačka jedinica Žandarmerije.

Danas su pripadnici Ronilačke jedinice Žandarmerije Republike Srbije posebno obučeni i opremljeni za:

-zadatke potrage za licima koja se smatraju nestalima u svim vrstama vodenog okruženja, kao i na kopnenim površinama u neposrednoj blizini vode
-zadatke potrage za predmetima za koje postoje osnovi sumnje da su u vezi sa pokušanim ili izvršenim krivičnim delima
-borbu protiv terorizma, posebno upade na oteta plovila i rešavanje kriznih situacija na plovilima
-sprečavanje pripremanja i izvršavanja radnji krivičnih dela
-blisku zaštitu visokih državnih rukovodilaca kada borave na vodenoj površini, ili kopnu, a u blizini voda
-akcije spasavanja i pružanja stručne pomoći prilikom elementarnih nepogoda

Za radno mesto u Ronilačkoj jedinici Žandarmerije mogu se prijaviti isključivo pripadnici jedinice, po principu dobrovoljnosti, a potrebno je da su dobrog zdravlja i da su u momentu prijavljivanja plivači. Takođe, potrebno je da se pojavi slobodno radno mesto u okviru centra.

Organizacija

Operativni kadar Ronilačke jedinice Žandarmerije organizovan je u tri specijalistička tima: ronilačko-interventni, ronilačko-potražni i nautički tim. Zahvaljujući dobroj organizaciji, opremljenosti i obuci, timovi su osposobljeni da samostalno izvršavaju zadatke i poslove, odnosno, po potrebi u sadejstvu sa drugim timovima centra, ili drugih jedinica Žandarmerije Republike Srbije, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova i/ili Ministarstva odbrane.

Foto: specijalne-jedinice.com

Uvežbavanje izvođenja specijalnih dejstava na vodi. Foto: specijalne-jedinice.com

Ronilačko-interventni tim izvršava zadatke potrage i stavljanja pod kontrolu lica i predmeta osumnjičenih, odnosno povezanih sa izvršenim ili pokušanim krivičnim delima, a koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije, posebno na ili u vodenim površinama, ili u neposrednoj blizini voda. Specijalisti su obučeni za izvršavanje izviđačko-obaveštajnih, kao i upadno-prepadnih zadataka. Mogu izvršavati protivdiverzione preglede plovila i objekata, obezbeđivati pratnju plovilima koja prevoze opasne materije, odnosno obavljati poslove i zadatke bliske zaštite određenih lica.

Ronilačko-potražni tim se najčešće angažuje u akcijama potrage za nestalim osobama, odnosno vađenja utopljenika ili ubijenih lica iz reka i jezera, kao i predmeta za koje postoje osnovi sumnje da su u pravno relevantnoj vezi sa pokušanim ili izvršenim krivičnim delom/delima. Takođe, specijalisti se mogu angažovati i radi pronalaženja, demontiranja, izvlačenja ili izvođenja kontrolisanih detonacija minsko-eksplozivnih sredstava.

Nautički tim se obično angažuje radi obavljanja redovne patrolne delatnosti na vodenim površinama, odnosno pružanja podrške drugim timovima.

Obuka

Osnovna ronilačka obuka je naravno obavezna za sve policijske službenike u jedinici, a počinje teorijskim predavanjima o osnovnim principima ronjenja, kao i o osnovnoj ronilačkoj opremi, a koja je u upotrebi u jedinici. Takođe, žandarmi se moraju osposobiti i za upravljanje svim namenskim prevoznim sredstvima kojima Ronilačka jedinica raspolaže. Praktični deo osnovne obuke podrazumeva dizanje fizičke spreme i usavršavanje plivačkih tehnika. U narednim fazama, službenici savladavaju radnje prilikom zarona koji se na početku izvode u veštačkim bazenima, a kasnije i zarone u stajaćim vodama, kao i brzim rečnim tokovima, zatim ronjenje u uslovima velike zaprljanosti vode i tome slično. Zaroni se uvek izvode u parovima, odnosno grupama.

Foto: specijalne-jedinice.com

Obuka u izvođenju specijalnih dejstava na kopnu u blizini vodene površine. Foto: specijalne-jedinice.com

Specijalistička obuka pripadnika Ronilačke jedinice izvodi se u zemlji i inostranstvu, samostalno i u saradnji sa drugim jedinicama iz zemlje i inostranstva. Podrazumeva izučavanje taktike specijalnih dejstava na vodi, a specijalisti posebno usavršavaju i alpinizam u ruralnim uslovima. Takođe, specijalisti se osposobljavaju i za izvođenje zarona i taktičkih zadataka u složenijim uslovima, kao što su zaroni na većim dubinama i u potpunom mraku, tehnički zaroni, zatim zaroni tokom kojih se koriste nitroks i trimiks mešavine i slično.Ronilačka obuka žandarma izvodi se u okviru kompleksa baze jedinice u Beogradu, kao i u centrima u zemlji, na Zlatarskom jezeru i Kokinom Brodu, centru za obuku na Vlasini, na jezeru Zaovine na Tari itd. Od jedinica u zemlji, ronioci Žandarmerije imaju dobru saradnju sa kolegama iz Specijalne antiterorističke jedinice-SAJ MUP Republike Srbije, kao i roniocima Specijalne brigade Vojske Srbije, a od jedinica iz regiona i inostranstva, odlični odnosi održavaju se sa roniocima Specijalne jedinice policije-SJP MUP Republike Srpske. Obuka u morskoj vodi izvodila se u Bečićima u Crnoj Gori, samostalno i u saradnji sa roniocima crnogorske Specijalne antiterorističke jedinice-SAJ, a ostvarena je i profesionalna saradnja sa elitnim roniocima Odeljenja za specijalne ronilačke aktivnosti i obuku češke policije.

Oprema i naoružanje

Zalaganjem rukovodstva Žandarmerije, kao i Ministarstva unutrašnjih poslova R. Srbije, Ronilačka jedinica raspolaže modernom opremom i naoružanjem, što je jedan od preduslova za efikasno izvršavanje zadataka.

Mokra neoprenska ronilačka odela nabavljaju se od pouzdanog proizvođača “ScubaPro”. Među ovim odelima 7/5 mm prednjače modeli “Everflex”. Ronilački prsluci oblače se preko odela i koriste se za montiranje tegova potrebnih za zaron, odnosno druge ronilačke opreme. Za potrebe jedinice nabavljaju se takođe od proizvođača “ScubaPro”. Osnovnu ronilačku opreme čine i hidrostatički regulatori kao i boce sa kompresovanim vazduhom. Regulatori dolaze od proizvođača “Arctic Spiro”, kao i već pomenutog “ScubaPro” u modelima “MK-20” i “MK-25”, dok se boce, najčešće zapremine 15-18 litara, nabavljaju od poznatog proizvođača “Mares”, kao i od “ScubaPro”. Od velike važnosti jesu i ronilački kompjuteri, pomoću kojih se mere i obrađuju parametri značajni za izvođenje zarona. Za potrebe Ronilačke jedinice nabavljaju se kompjuteri proizvođača “Suunto”, a isti potpisuje i ronilačke satove pripadnika jedinice. Ronilačke maske za lice dolaze od proizvođača “Kirby Morgan”.

Za potrebe izvršavanja zadataka u složenijim uslovima koristi se i posebna oprema. Tako, za zarone na većim dubinama, odnosno zarone u uslovima velike zaprljanosti i/ili kontaminiranosti vode koriste se suva odela[3], a srpskim žandarmima su na raspolaganju odela kompanije “Poseidon”. Ronioci prilikom zarona u ovim uslovima stavljaju i “full-face” maske, odnosno kacige, koje ujedno omogućavaju i upotrebu podvodnih komunikacionih sistema pomoću kojih ronioci mogu održavati vezu pod vodom, odnosno sa operativcima na površini vode. Za potrebe jedinice nabavljeni su sistemi “OTC Buddy Phone”. Dodatno, u ovim uslovima mogu se koristiti i autonomni ronilački aparati sa zatvorenim krugom disanja. Za potrebe akcija spasavanja na raspolaganju su suva spasilačka ronilačka odela “Ursuk”.


Pouzdana i moderna oprema specijalista. Foto: A. Kerekeš

Za potrebe borbenih zadataka ronioci Ronilačke jedinice koriste pešadijsko naoružanje proizvođača iz zemlje i inostranstva. Kriterijumi koje modeli moraju zadovoljiti prvenstveno se odnose na pouzdan rad u vodenom okruženju, a veoma je bitna i kompaktnost oružja, kao i ukupna masa. Od pištolja, osnovni model u upotrebi je austrijski “Glock-17 Gen 3” u kalibru 9x19 mm Parabellum. Prilikom izvršavanja zadataka na kopnu ili površini vode, pripadnici sekundarno naoružanje smeštaju u futrole za spušteno nošenje “BLACKHAWK! Serpa Tactical Level 2” u crnoj boji, kao i futrole nacionalnog proizvođača “Mile Dragić”, takođe u crnoj boji. U kategoriji automata (engl. Submachine Gun), u upotrebi su modeli proizvođača “Heckler&Koch ” u modelima “ MP5 A3” sa izvlačećim kundakom, odnosno “MP5 SD3” koji su opremljeni prigušivaćem pucnja, kao i skraćene verzije "MP5 K", svi u kalibru 9x19 mm Parabellum. Zavisno od spoljašnjih uslova u kojima se izvršavaju zadaci, oružja se mogu prilagođavati potrebama strelaca montiranjem “red dot” nišana “Aimpoint CompM3[4], a ukoliko se zadaci izvode u uslovima smanjene vidljivosti, mogu se montirati i taktičke lampe, odnosno laserski obeleživači cilja. Takođe, roniocima su na raspolaganju i modeli “Zastava M-84A Škorpion” u specifičnom kalibru 7,65x17 mm. “Škorpioni” nacionalnog proizvođača “Zastava oružje” bi se mogli označiti kao oružje za ličnu zaštitu (engl. Personal Defence Weapon-PDW). Od istog proizvođača nabavljeni su i modeli “Zastava M-92” u puščanom kalibru 7,62x39 mm koji bi se, prema mišljenjima mnogih, mogli označiti i kao karabinsko oružje.

U kategoriji jurišnih pušaka, izdvajaju se istočnonemačke “AK-47” u istočnom kalibru 7,62x39 mm, koje su čest izbor ronilaca upravo usled relativno male mase. Pored ovih, ronioci su opremljeni i američkim karabinima “Colt M-4 A4 Commando” u kalibru 5,56x45 mm NATO, koji su opremljeni i sa taktičkim lampama i ergonomskim jurišnim rukohvatima "CAA FGA" sa montiranim taktičkim lampama "CAA TC1".

Kada je neophodna veća vatrena moć, borbene grupe i timovi pojačavaju se i lakim mitraljezima “Zastava M-84” u kalibru 7,62x54R. Oružje nacionalnog proizvođača odlikuje se pouzdanim radom u svim klimatskim i terenskim uslovima, kao i dobrom preciznošću paljbe, a može se efikasno koristiti i kao oružje za podršku montiranjem na patrolne čamce koji su u upotrebi u Ronilačkoj jedinici Žandarmerije.
Brzi gumeni čamac "Zodiac-730", prilagođen potrebama centra. Foto: A. Kerekeš

Od prevoznih sredstava na vodi, jedinica raspolaže čamcima “Vuk1” i “Vuk2” koji su preuzeti nakon raspuštanja Jedinice za specijalne operacije-JSO. Brz prevoz ljudstva i opreme obezbeđuje se upotrebom gumenih čamaca “Zodiac 730”. Tokom 2016. godine zalaganjem državnog rukovodstva i Komande Žandarmerije Ronilačka jedinica uvećala je operativne kapacitete zaduživanjem čamca za specijalne namene "Premax-39" nacionalnog proizvođača "Jugoimport SDPR".

Foto: specijalne-jedinice.com
Čamac za specijalne namene "Premax-39" na zaduženju u Ronilačkoj jedinici. Foto: specijalne-jedinice.com

Značajna vatrena moć čamca omogućena je postavljanjem 6 "puškarnica" koje zajedno omogućavanju osmatranje i dejstvovanje u punom krugu, 360 stepeni. Po dve "puškarnice" instalirane su sa bočnih strana čamca i predviđene za montiranje sredstava podrške poput automatskih bacača granata, ili mitraljeza. Na prednjoj strani čamca postavljen je top kalibra 20 mm, a na zadnjoj teški mitraljez nacionalne proizvodnje u kalibru 12,7 mm.

Kada je reč o specijalističkoj taktičkoj opremi, na zaduženju je oprema koja je u upotrebi i u ostalim specijalističkim jedinicama Žandarmerije. Fragmentaciona, odnosno zaštita glave od posledica mehaničkih udaraca ostvaruje se kacigama "JOBE". Fragmentaciona zaštita očiju ostvaruje se taktičkim naočarima "ESS" koje ujedno omogućavaju i prijatno gledanje pri intenzivnoj sunčevoj svetlosti. Balistička zaštita glave ostvaruje se šlemovima "CGF Gallet S.A." u crnoj matiranoj boji, PASGT (engl. Personnel Armor System for Ground Troops) dizajna. Balističke prsluke u crnoj boji potpisuje nacionalni proizvođač "Mile Dragić", a na prsluke je moguće montiranje futrola i torbica različitih namena preko spoljašnjih paralelnih gurtni, tj. sistema "MOLLE"[5]. Za potrebe intervencija na vodenoj površini ili kopnu upotrebljavaju se dvodelne uniforme u crnoj boji proizvođača "Mile Dragić" u kroju "Tactical One", odnosno dvodelne uniforme sa digitalnom ruralnom maskirnom šarom[6] istog nacionalnog proizvođača i u istom kroju.

[1] Franc. Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques, prva međunarodna asocijacija koja okuplja nacionalne ronilačke saveze i klubove.
[2] Engl. Scuba Schools International.
[3] Suva odela sprečavaju ulazak vode u odelo, tj. održavaju telo ronioca suvim. Otuda i njihov naziv.
[4] Za koje proizvođač tvrdi da mogu funkcionisati pod vodom do dubine od 45 metara.
[5] Engl. Modular Lightweight Load-carrying Equipment.
[6] Maskirnu šaru proizvođač je posebno razvio za potrebe Žandarmerije Republike Srbije.

Tekst je autorsko delo administratora sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole administracije, podložno je tužbi.

© specijalne-jedinice.com | Sva prava zadržana | Pravila korišćenja