Ronjenje O ronilačkoj obuci i opremi

Tekstovi:

Datum: 17.09.2015. | administrator

Dana 9. septembra 2015. godine u Luci „Bar-Gat 5“ u organizaciji komande crnogorske Specijalne antiterorističke jedinice-SAJ izvedena je...>>

Datum: 18.08.2015. | administrator

Ronilački centar prvi put je ustrojen 1996. godine, kao sastavni deo tadašnje Jedinice za specijalne operacije...>>

Datum: 17.03.2015. | administrator

Jedinica za specijalnu podršku formirana je septembra 2005. godine kao organizaciona jedinica Državne agencije za istrage i zaštitu...>>

Datum: 25.10.2014. | administrator

Specijalna jedinica policije Republike Slovenije (slov. Specialna enota policije Republike Slovenije) predstavlja jednu od...>>

Datum: 12.12.2014. | administrator

Specijalna antiteroristička jedinica – SAJ Republike Crne Gore predstavlja jedan od najznačajnijih nacionalnih bezbednosnih...>>

Foto:

Slice 1 - Image 1 Slice 1 - Image 2 Slice 1 - Image 3 Slice 1 - Image 4
Slice 2 - Image 1 Slice 2 - Image 2 Slice 2 - Image 3 Slice 2 - Image 4
Slice 3 - Image 1 Slice 3 - Image 2 Slice 3 - Image 3 Slice 3 - Image 4
Slice 4 - Image 1 Slice 4 - Image 2 Slice 4 - Image 3 Slice 4 - Image 4

Specijalisti Ronilačke jedinice Žandarmerije Republike Srbije tokom taktičko-pokazne vežbe "Drina 2016" Foto: specijalne-jedinice.com

Obuka u noćnim uslovima ronilaca Ronilačke jedinice Žandarmerije Republike Srbije Foto: A. Kerekeš

Ronilac srpske SAJ opremljen jurišnom puškom "SIG Sauer 552 Commando" u kalibru 5,56x45 mm NATOFoto: TROE Production

Ronilac Specijalne jedinice policije R. Slovenije opremljen automatom "HK-UMP" u kalibru 9x19 mm Parabellum Foto: M. Tomažin

Veliki broj modernih policijskih i vojnih jedinica za specijalne namene u operativnom segmentu imaju i posebno obučene i opremljene ronilačke grupe, ili timove. Razlozi ovakvoj praksi su različiti, a među osnovnima je svakako i geografski položaj, odnosno konfiguracija teritorije na kojoj određena jedinica ima nadležnost utemeljenu na pozitivnim zakonskim propisima nacionalne zemlje ili političkog entiteta[1].

image01
Suvo ronilačko odelo Nožna platforma sa futrolama za rezervne okvire Autonomni ronilački aparat sa zatvorenim krugom disanja Automat "HK-MP5 A5" u kalibru 9x19 mm Parabellum kao primarno naoružanje Ronilački nož odložen u futrolu

Ukoliko na teritoriji nacionalne države (ili pol. entiteta) postoje vodene površine, rečni tokovi i jezera, odnosno ukoliko država ili entitet ima izlaz na more, postoji potreba da se u okviru bezbednosnog sistema ustroje i strukture koje se mogu starati o bezbednosti ljudi i imovine i u ovim uslovima. To su najčešće rečne policije, flotile, odnosno mornarice, ali i manje, visokoprofesionalne, specijalističke ronilačke grupe ili timovi pri elitnim jedinicama. Staranje o bezbednosti ima dvojaki aspekt: spoljašnji ili međunarodni, odnosno unutrašnji ili nacionalni. Prvi se odnosi na obavezu nacionalne države utvrđenu međunarodnim pravom da garantuje bezbednost kretanja ljudi i robe koji dolaze iz inostranstva, a kreću se kroz delove vodenih površina koji se nalaze na teritoriji na kojoj ona ostvaruje jurisdikciju. Takođe, ovaj aspekt podrazumeva i organizovanje i ostvarivanje neprekidne kontrole kretanja ljudi i robe, što se može izvoditi samostalno, ili, poželjnije, u saradnji sa susedskim sistemima. Unutrašnji aspekt okrenut je naravno domaćim državljanima, odnosno robi, a koji se kreću ili unutar državnih granica, ili izlaze iz zemlje.

Kada su u pitanju specijalističke ronilačke grupe ili timovi jedinica za specijalne namene, njihova organizacija, obuka i opremanje prvenstveno zavisi od vrste i namene same jedinice (primera radi, jedinice za specijalne namene u okviru mornarice svakako više pažnje posvećuju ronilačkoj obuci pripadnika, nego neki interventni policijski tim). Što se ronilačke obuke tiče, ona se uopšteno može podeliti na osnovnu i specijalističku i sadrži dosta segmenata koji su skoro opšteprihvaćeni u svetu, pa samim tim, zajednički mnogim jedinicama. Ipak, obuka u okviru konkretne jedinice se, pod rukovodstvom komande jedinice i vođa ronilačkih grupa ili timova, preciznije određuje u skladu sa bezbednosnim potrebama zemlje, na koje u velikoj meri utiču i već pomenuti geografski faktor, kao i raspoloživa novčana sredstva. Ronilačka oprema i obuka, posebno specijalistički kursevi, iziskuju značajna novčana sredstva, što može biti ograničavajuća okolnost za mnoge jedinice.

Generalno gledano, specijalističke ronilačke grupe/timovi osposobljavaju se i opremaju za:

-suzbijanje kriminaliteta, posebno radnji koje su označene kao teška (i opasna) krivična dela–organizovani kriminalitet uključujući i terorizam
-obezbeđivanje objekata na vodi ili u neposrednoj blizini, kao i blisku zaštitu određenih lica dok borave na vodi ili u neposrednoj blizini
-pružanje stručne pomoći stanovništvu u slučaju elementarnih nepogoda


Foto: VCG (levo) | S13, Izr (desno)

Suzbijanje kriminaliteta postiže se preventivnim aktivnostima, kao i izvođenjem specijalnih dejstava (upadi na oteta plovila, pronalaženje i demontiranje eksplozivnih naprava, pronalaženje ubijenih lica bačenih u vodu ili neposrednu blizini, ili predmeta povezanih sa pokušanim ili izvršenim krivičnim delima koji su bačeni u vodu ili neposrednu blizinu i slično) u slučaju kriznih situacija.

Stručni ronioci mogu oformiti efikasne grupe ili timove kao fizičko obezbeđenje objekata od posebnog značaja, odnosno grupe ili timove za blisku zaštitu određenih lica. Posebna obuka ronilaca omogućava im da izrade efikasne operativne planove odbrane objekata, pratnje i evakuacije lica itd.


Foto: Dragan Božović (levo) | SIPA, BiH (desno)

Takođe, stručni ronioci se, kada je to potrebno, mogu relativno jednostavno i brzo transofmisati u efikasne spasilačke grupe ili timove koji mogu biti od velike pomoći pri otklanjanju ili sprečavanju nastanka štetnih posledica po građane i njihovu imovinu u slučaju elementarnih nepogoda.

Na kraju, iako se po pravilu ne utvrđuje posebnom namenom ovih grupa ili timova, njihova stručnost im omogućava da organizuju i izvode edukaciju kako drugih jedinica bezbednosnih sistema, tako i stanovništva, što svakako doprinosi jačanju opšte bezbednosti u vodenim sredinama.

[1] Na primer, Evropska unija kao posebna vrsta političke zajednice sa osobinama državnosti.

Tekst je autorsko delo administratora sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole administracije, podložno je tužbi.

© specijalne-jedinice.com | Sva prava zadržana | Pravila korišćenja