Vežbe 2007/2008 Taktičke i taktičko-pokazne vežbe srpskih elitnih jedinica

Razbijanje terorističke grupe na planini Deli Jovan


Naslovna fotografija

Objavljeno u rubrikama: Vežbe Foto: specijalne-jedinice.com

Sredinom 2007. godine, u okviru priprema za složenu združenu vežbu na terenu elitnih snaga srpske vojske i policije „Dunavska straža“ organizovana je vežba na temu „Razbijanja dela terorističke grupe na planini Deli Jovan“. U vežbi su učestvovali pripadnici srpske Žandarmerije MUP Republike Srbije i Bataljona za protivteroristička dejstva „Sokolovi“ Specijalne brigade Vojske Srbije.

Cilj ove vežbe odnosio se na usavršavanje sinhronizacije dejstava snaga za brze intervencije prilikom izvođenja protivterorističke operacije, usavršavanje prijema informacija, objektivne procene situacija i brzo donošenje odluka.

Taktičke pretpostavke vežbe odnosile su se na infiltraciju manje naoružane terorističke grupe u rejonu planine Deli Jovan u istočnom delu Srbije, u blizini Negotina, u nameri da unište TV repetitor.

Operativnim radom na terenu utvrđen je položaj terorista, ali ne i njihovo brojno stanje. Združeni operativno-taktički štab donosi odluku o angažovanju timova Žandarmerije i bPT "Sokolovi" radi potpunog uništenja terorističke grupe.

Pretragom terena utvrđen je položaj grupe u okviru jednog kompleksa objekata u podnožju planine. Izvršavanje zadataka osmatranja i prikupljanja obaveštajnih podataka povereno je snajperskim parovima koji su se na više mesta rasporedili u neposrednoj blizini kompleksa. Otežavajuće okolnosti po specijaliste bile su visoko rastinje i drveće koje je okruživalo kompleks, zajedno sa visokim kapijama, te timovi na zemlji nisu mogli valjano prikupiti podatke o broju i rasporedu terorista unutar kompleksa, njihovoj opremi i naoružanju, kao i da li unutar kompleksa borave lica koja se drže kao taoci. Osmatranje iz helikoptera odbačeno je kao opcija kako se ne bi otkrilo prisustvo snaga bezbednosti i kako se time ne bi ugrozili životi talaca, ukoliko se nalaze unutar kompleksa.

Operativnim radom utvrđeno je da su teroristi postavili stražu na više tačaka oko kompleksa i da su stražari naoružani jurišnim puškama, a da komunikaciju održavaju verbalnim pokretima i signalima.

Operativni štab, shodno raspoloživim obaveštajnim podacima, doneo je odluku o nasilnom upadu u objekte, uništenju članova terorističke grupe, oslobađanju i evakuaciji talaca ukoliko su prisutni, obavljanju protivdiverzionog pregleda celog kompleksa a potom i uviđaja. Ceo kompleks treba opkoliti radi sprečavanja bekstva terorista, a u neposrednoj blizini u pripravnosti čekale su sanitetske grupe, kao i snage za podršku i vojni helikopter.


Akcija uništenja terorističke grupe. Video: specijalne-jedinice.com

Dobijanjem naređenja za napad, interventne grupe otpočele su napredovanje sa zapadne i severne strane kompleksa, dok su specijalisti snajperizma obezbeđivali podršku, opremljeni poluautomatskim puškama za precizno gađanje „M-76“ sa optikom „Zrak M-76 “ u kalibru 7,92x57 mm, nacionalnog proizvođača „Zastava oružje“. Preciznim pogocima neutralisani su stražari postavljeni ispred kompleksa, te su združene snage Žandarmerije i „Sokolova“ započele munjevit upad u objekte kompleksa. Iskoristivši faktor iznenađenja pripadnici opremljeni jurišnim puškama „ Zastava M-70 AB1“ u kalibru 7,62x39 mm, kao i automatima (engl. Submachine Gun) „HK MP5 A3“ u kalibru 9x19 mm Parabellum, otpočeli su zauzimanje i čišćenje svih prostorija u kompleksu. Usledila je razmena vatre sa teroristima, koji nisu uspeli da se efikasno organizuju i povlačili se u haosu. Manji deo grupe pokušao je izvlačenje iz kompleksa. Blagovremenim dostavljanjem informacija snagama za podršku brzo je organizovana potera za preostalim teroristima u bekstvu, a na povoljnom mestu postavljena je zaseda. Tom prilikom uzleteo je helikopter radi efikasnijeg osmatranja terena, a posada je sve vreme održavala komunikaciju sa timovima na zemlji. Snage koje su vršile poteru koristile su i službene pse rase nemački ovčar kao napadače i kao tragače i imale su zadatak da preostale članove terorističke grupe uteraju pravo u prethodno postavljenu zasedu. Jedan terorista uhvaćen je živ, savladan upotrebom službenog psa i ubrzo stavljen pod kontrolu.

Preostali teroristi neutralisani su sasređenom paljbom na obodu šume u kojoj je postavljena zaseda snaga za podršku.

Tekst je autorsko delo administratora sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Video snimak je zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole administracije, podložno je tužbi.

© specijalne-jedinice.com | Sva prava zadržana | Pravila korišćenja