Vežbe 2013/2014 Taktičke i taktičko-pokazne vežbe srpskih elitnih jedinica

Taktičko-pokazna vežba Žandarmerije
"Ada 2013"


Naslovna fotografija

Objavljeno u rubrikama: Vežbe Foto: Tanjug

Povodom obeležavanja krsne slave i 153 godine postojanja, 27. juna 2013. godine organizovana je taktičko - pokazna vežba Žandarmerije na Savskom jezeru, u Beogradu. Vežba je izvedena uz asistenciju Helikopterske jedinice MUP Republike Srbije, a njenom održavanju prisustvovali su državnici i rukovodioci iz zemlje i regiona, kao i veliki broj građana.

Taktičko-pokaznoj vežbi "Ada 2013" su prethodili skokovi prekaljenih padobranaca, potpukovnika policije Vojkana Ivanovića koji je upisao preko 1080 skokova, majora Dejana Nikolića sa preko 800 skokova, starijeg vodnika Branka Radisavljevića sa 750, vodnika Milana Cvijića sa 850 i Milana Pejovića sa 750 upisanih skokova. Skokovi su uspešno izvedeni iz helikoptera "BEL-212", sa visine od оko 1500 metara.

Scenario vežbe "Ada 2013" odnosio se na otmicu i uzimanje za taoca nepoznatog lica od strane naoružane kriminalne grupe.

Dana 24. juna 2013. godine u Beogradu u popodnevnim časovima na izletištu "Košutnjak" oteta je nepoznata osoba uz pretnju oružjem od strane manje kriminalne grupe. Istom prilikom teško je ranjen hicima iz vatrenog oružja policijski službenik na dužnosti, koji se našao na mestu izvršenja krivičnog dela i pokušao da ga spreči.

Po saznanju za izvršenje krivičnih dela, službenici Uprave kriminalističke policije i Obaveštajnog odeljenja Komande Žandarmerije otpočinju rad na terenu radi prikupljanja informacija i saznaju da je oteto lice državljanin Republike Srbije i da za njegovo oslobađanje otmičari traže novčani otkup. Narednog dana, operativnim radom je utvrđena lokacija otmičara i otetog lica u rejonu Savskog jezera. Takođe, došlo se do saznanja da kriminalna grupa broji četiri člana opremljena vatrenim oružjem. Formirani taktičko-operativni štab odlučuje da se u okviru pregovora sa otmičarima izvrši kontrolisana isporuka traženog novca, preuzimanje otetog lica i lišavanje slobode svih članova kriminalne grupe.

Dana 27. 06. pripadnici 2. odreda Žandarmerije Republike Srbije, uz asistenciju policijskih službenika policijskih stanica "Čukarica" i rečne policije, izvršavaju blokadu šireg rejona Save duž obale Ade Ciganlije. Isporuku novca trebalo je da izvrši manja grupa operativaca "u civilu", koji su imali zadatak da objektu[1] u kojem su otmičari držali oteto lice priđu gumenim čamcem, uspostave kontakt sa članovima kriminalne grupe i predaju novac. Pregovori su propali kada su otmičari oduzeli novac i otvorili vatru na operativce. Tom prilikom jedan operativac je ubijen, jedan teško ranjen, a treći uzet za taoca. Novi pokušaj ostvarivanja kontakta sa otmičarima učinjen je ubrzo potom, kada je grupa policijskih službenika u punoj opremi i uz podršku borbeno-oklopnog vozila pešadije "M-86", iskorišćenog kao zaklon, zatražila da otmičari predaju ranjeno lice radi zbrinjavanja.


Novi pokušaj pregovarača da ostvare kontakt sa otmičarima takođe je završen neuspešno. Foto: Tanjug

Tom prilikom jedan od otmičara pokušao je da uništi specijalizovano vozilo Žandarmerije Republike Srbije upotrebom iz ručnog raketnog bacača "M-80 Zolja", ali je neutralisan dejstvom specijaliste snajperizma koji je prethodno zauzeo položaj na objektu u neposrednoj blizini obale. Primarno naoružanje specijaliste činila je puška "Steyr Tactical Elite " sa sistemom manuelnog repetiranja (engl. Bolt Action) u kalibru .308 Winchester, sa optičkim nišanom proizvođača "KAHLES". U prostorijama tornja na obali jezera u neposrednoj blizini objekta u kojem su se nalazili otmičari, prethodno organizovani štab za rukovođenje akcijom sada donosi odluku da, po odobrenju Direkcije policije, angažuje specijalističke timove Žandarmerije radi oslobađanja otetih lica koje otmičari drže kao taoce, hapšenja ili uništenja svih otmičara, kao i povraćaja novca koji je bio predviđen za razmenu. U realizaciji akcije učestvovali su pripadnici beogradske specijalističke čete Žandarmerije, kao i timovi Ronilačkog centra Žandarmerije, uz podršku Helikopterske jedinice MUP.

Foto-galerija:
U neposrednoj blizini objekta na vodi, po objektima na kopnu razmešteni su snajperski parovi kojima je povereno osmatranje objekta i položaja otmičara, kao i obezbeđivanje podrške upadnim timovima. Podrška iz vazduha obezbeđena je angažovanjem Helikopterske jedinice MUP R. Srbije. Iz helikoptera "BEL-212" dejstvovao je specijalista opremljen lakim mitraljezom "Zastava M-84" u kalirbu 7,62x54 R koji je bio montiran u konstrukciji helikoptera. U vodenom pojasu oko objekta raspoređene su grupe ronilaca opremljenih automatima "HK-MP5 A3" u kalibru 9x19 mm Parabellum, čiji je zadatak bio da spreče bekstvo otmičara preko vodene površine, odnosno da asistiraju upadnim timovima prilikom upada. Takođe, u pripravnosti je bila i spasilačka grupa koja bi eventualno bila angažovana radi izvlačenja lica iz vode.

Realizacija upada u objekat otmičara otpočela je prilazom upadnih timova sa površine vode, upotrebom brzih patrolnih čamaca tipa "Zodiac-730", koji su u upotrebi u Ronilačkom centru Žandarmerije. Radi ostvarivanja prednosti u odnosu na otmičare, prilaz objektu izveden je istovremeno sa zapadne i istočne strane objekta, dok je brzo iskrcavanje i grupisanje pripadnika izvršeno pod zaštitom dimnih bombi koje su bačene ispred objekta otmičara.


Sinhronizacija dejstava upadnih timova bila je veoma važna za ostvarivanje prednosti prilikom napada. Foto: Army Info

Primarno naoružanje pripadnika antiterorističkih grupa-ATG činili su kompaktni karabini "Colt-M4 A4 Commando" u kalibru 5,56x45 mm NATO, koji su potrebama bliske borbe bili prilagođeni montiranjem refleksnih nišana "Aimpoint CompM3", ergonomskih rukohvata "CAA FGA" sa montiranim taktičkim lampama "CAA TC1". Za sekundarno oružje odabrani su pištolji "Glock-17 Gen 3" u kalibru 9x19 mm Parabellum, koji su ujedno i osnovni pištoljski modeli u upotrebi u Jedinici za protivteroristička dejstva srpske Žandarmerije. Balističku zaštitu svakog pripadnika činili su šlemovi nacionalnog proizvođača „Mile Dragić M-05S“ MICH[2] dizajna, balistički prsluci u crnoj boji istog proizvođača, dok su vođe grupa nosile i individualne balističke štitove opremljene balističkim vizirom, koje takođe potpisuje nacionalni proizvođač. Upadni timovi bili su pojačani i službenim psima rasa nemački i belgijski ovčar, kao i rotvajler. Ovom prilikom službeni psi su upotrebljeni kao psi napadači.

Uz podršku specijaliste iz vazduha i nakon kraće razmene vatre, pripadnici upadnih timova Žandarmerije uspešno su izveli upad, oslobodivši taoce i lišivši slobode otmičare. Pošto je uspostavljena kontrola objekta i "ostrva", sanitetsko osoblje se iskrcalo i pružilo prvu pomoć ranjenima, dok je identitet talaca ponovo proveren i potvrđen.[3],

Komandant Žandarmerije, general policije Bratislav Dikić, čestitao je pripadnicima uspešnu realizaciju vežbe i istakao da srpska Žandarmerija od svog osnivanja pa do danas odgovorno i profesionalno izvršava sve zadatke iz domena nadležnosti jedinice i da predstavlja veoma jak i pouzdan element u bezbednosti Republike Srbije.

[1] Za potrebe taktičko-pokazne vežbe na vodenoj površini Savskog jezera, a u neposrednoj blizini obale montirana je platforma na kojoj je potom montiran objekat u kojem su se, u okviru scenarija vežbe, nalazili otmičari i taoci.
[2] Engl. Modular Integrated Communications Helmet.
[3] Ovim postupanjem se umanjuje mogućnost da se osumnjičena lica maskiraju u taoce i time izbegnu hapšenje.

Tekst je autorsko delo administratora sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole administracije, podložno je tužbi.

© specijalne-jedinice.com | Sva prava zadržana | Pravila korišćenja