Vežbe 2013/2014 Taktičke i taktičko-pokazne vežbe srpskih elitnih jedinica

Združena vežba PTJ i SJP
"Drina 2013"


Naslovna fotografija

Objavljeno u rubrikama: Vežbe Foto: TROE Production

Sredinom meseca oktobra, 2013. godine, na jezeru Perućac, koje se nalazi na jugozapadu Republike Srbije i na samoj granici sa Republikom Srpskom, u okviru kompleksa hidroelektrane „Bajina Bašta“, izvedena je taktička vežba pod nazivom „Drina 2013“.

U realizaciji su učestvovali pripadnici Protivterorističke jedinice MUP Republike Srbije i Specijalne jedinice policije MUP Republike Srpske. Scenario združene taktičke vežbe "Drina 2013" odnosio se na sprečavanje štetnih posledica terorističkog napada na objekat od posebnog značaja, konkretno zauzimanje kompleksa hidroelektrane koju je zaposela naoružana teroristička grupa, a zajedničkom akcijom specijalaca dve elitne policijske jedinice.

Združena vežba dve srpske jedinice jedna je od potvrda dugogodišnje intenzivne saradnje i prijateljskih odnosa, a njen praktični značan odnosi se na intenziviranje saradnje bezbednosnih sistema u regionu, radi efikasnijeg odgovora na opasne bezbednosne pretnje današnjice.

Na osnovu informacija dobijenih operativnim radom na terenu, došlo se do saznanja da je organizovana teroristička grupa zauzela položaje u rejonu Bajine Bašte, u nameri da zaposedne kompleks hidroelektrane. Teroristi su naoružani automatskim oružjem i namera im je da poplave okolinu dizanjem brane, a potom i da unište objekte hidroelektrane postavljanjem i aktiviranjem eksploziva. Prva faza intervencije združenih snaga bezbednosti počela je desantiranjem padobranskih grupa u širem rejonu elektrane. Padobranci su imali zadatak da prikupe informacije koje, će krizni štab iskoristiti pri realizaciji druge faze akcije u okviru koje će biti angažovani interventni timovi PTJ i SJP radi uništenja terorističke grupe i zauzimanja kompleksa hidroelektrane.

Padobranska grupa Protivterorističke jedinice je specijalno organizovana, obučena i opremljena u cilju izvršavanja zadataka iz domena nadležnosti jedinice. Efikasno može biti upotrebljena u borbi protiv terorizma, ali i u zadacima snabdevanja iz vazduha oružanih snaga, odnosno prilikom akcija spasavanja ljudi na teško dostupnom terenu.
Uspešno spuštanje padobranaca prethodno je omogućeno intervencijom lokalne policije iz stanice u Užicama, čije snage su prethodno odradile blokadu puteva u širem rejonu oko elektrane.

Združene ronilačke grupe PTJ i SJP razmeštene su uzvodno od elektrane, u rejonu Rađenovića, sa zadatkom da se približe objektima hidroelektrane, neutrališu teroristie koji su vršili osmatranje na obližnjim objektima, obezbede podršku interventnim timovima prilikom napada, odnosno da spreče eventualno bekstvo terorista preko površine vode. Primarno naoružanje ronilaca činili su pouzdani automati (engl. Submachine Gun) "HK-MP5 A3", odnosno "HK-MP5 SD3" sa integrisanim prigušivačem pucnja, oba u kalibru 9x19 mm Parabellum.

Snajperske grupe PTJ i SJP zauzele su položaje sa obe strane elektrane. Specijalisti su bili opremljeni puškama za precizno gađanje "Sako TRG 42" u kalibru .338 Lapua Magnum, sa sistemom manuelnog repetiranja, odnosno "Steyr Tactical Elite" u istom kalibru, takođe sa manuelnim sistemom repetiranja (engl. Bolt Action). Nakon završnih priprema interventnih timova, počela je koordinirana akcija napada na kompleks hidroelektrane.


Pripadnici koriste borbeno-oklopna vozila kao zaklon prilikom napada na branu. Foto: TROE Production

Antiterorističke grupe obeju jedinica istovremeno su krenule u akciju na zidu brane, uz podršku borbeno-oklopnih vozila, koja su poslužila i kao zaklon prilikom napredovanja. Kratki rafali mitraljeza "Zastava M-84" sa kupole BOV "M-86", specijalizovanog za potrebe SJP, odnosno iz kapsula "hamera" Protivterorističke jedinice, omeli su teroriste u organizovanju odbrane i omogućili brzo napredovanje specijalaca. Pripadnici Specijalne jedinice policije MUP Republike Srpske nosili su crne dvodelne interventne uniforme proizvođača "Mile Dragić" u kroju "Tactical One", kao i maskirne u šari "Multicam". Primarno naoružanje pripadnika činili su kompaktni automati "Scorpion EVO-3 A1" u 9x19 mm Parabellum, koji su u standardnim konfiguracijama opremljeni i otvorenim "red dot" nišanima.


Pouzdano naoružanje pripadnika SJP (levo) i PTJ. Foto: TROE Production

Takođe, deo pripadnika SJP odabrao je i jurišne puške " Zastava M-70 ABX Black Thorn" u 7,62x39 mm u konfiguraciji sa holografskim nišanima proizvođača " EOTech", kao i vertikalnim ručicama. Sekundarno naoružanje činili su pouzdani pištolji " Glock-17 Gen 3" u 9x19 mm Parabellum. Pripadnici Protivterorističke jedinice MUP Republike Srbije nosili su dvodelne maskirne uniforme "Tactical One", a proizvođača "Mile Dragić". Primarno naoružanje specijalaca iz Srbije činili su karabini " Colt M-4 A4 Commando" u 5,56x45 mm NATO u konfiguraciji sa refleksnim nišanima "Aimpoint CompM3". Imajući u vidu specifičnost uslova u kojima se izvodila intervencija, "grifoni" su ovom prilikom odabrali američke karabine, prvenstveno zbog relativno male mase pušaka i kompaktnih dimenzija[1]. Grupe za napad su bile pojačane i službenim psima-napadačima.

Manja grupa terorista koja je držala prolaz na brani pokušala je da pobegne preko jezera koristeći čamac, ali su ih združene grupe ronilaca PTJ i SJP presrele.

Nakon što su specijalci ostvarili punu kontrolu gornjeg dela brane, otpočela je sledeća faza akcije.


Zahvaljujući dobroj uvežbanosti, pripadnici PTJ su se različitim tehnikama spustili brzo i bezbedno. Foto: TROE Production

Grupa pripadnika PTJ izvela je brzo spuštanje iz helikoptera pomoću konopca, takozvanom tehnikom „fast rope“, da bi se potom specijalci pomoću alpinističkog užeta spustili na dno brane i spojili sa prethodno raspoređenim interventnim timovima SJP i PTJ, radi izvođenja zajedničkog upada u glavnu zgradu kompleksa i sprečavanja preostalih terorista da na opasan način oslobode akumuliranu vodu u jezeru.

Napad je izveden uz podršku specijalizovanih vozila, kao i helikoptera. Zelenim dimnim signalima označen je uspešan završetak napada, svi članovi terorističke grupe su savladani, a objekat je u potpunosti bio pod kontrolom srpskih specijalaca. Ubrzo potom organizovan je protivdiverzioni-PDZ pregled kompleksa hidroelektrane.

PDZ grupa Protivterorističke jedinice stigla je na mesto krizne situacije u posebno opremljenom "hameru", koji je opremljen prikolicom namenjenom za uništavanje eksploziva i eksplozivnih naprava koja može da izdrži eksploziju 7 kilograma TNT. Po dolasku, specijalisti su izvršili detaljan pregled kompleksa i pronašli neaktiviranu eksplozivnu napravu koja je pomerena uz pomoć mehaničke hidraulične ruke. Tehničari opremljeni specijalnim deminerskim odelima smestili su napravu u posebnu cev, namenjenu za transport eksplozivnih materijala. Pregled je izveden i upotrebom službenih pasa-tragača, rase belgijski ovčar „malinoa“.

Na združenoj vežbi "Drina 2013" na jezeru Perućac prisustvovali su i ministri unutrašnjih poslova i direktori policija dvaju zemalja, kao i drugi rukovodioci. Ministri su istakli važnost intenziviranja saradnje u domenu borbe protiv terorizma i organizovanog kriminaliteta, kao i jačanja prijateljskih odnosa dve zemlje i dve jedinice za specijalne namene.

[1] Kompaktnosti oružja dobrinosi i teleskopski kundak koji se može podesiti na četiri dužine.

Tekst je autorsko delo administratora sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole administracije, podložno je tužbi.

© specijalne-jedinice.com | Sva prava zadržana | Pravila korišćenja