Vežbe 2012/2013 Taktičke i taktičko-pokazne vežbe srpskih elitnih jedinica

Združena vežba srpskih policijskih snaga "Arena 2012"


Naslovna fotografija

Objavljeno u rubrikama: Vežbe Foto: Army Info

Krajem meseca aprila 2012. godine izvedena je obimna i složena vežba združenih redovnih i specijalnih snaga srpske policije. Mesto krizne situacije bio je kompleks beogradske „Arene“ koji se nalazi na teritoriji opštine Novi Beograd.

Scenario vežbe "Arena 2012" odnosio se na brzo reagovanje snaga bezbednosti radi sprečavanja štetnih posledica terorističkog akta, konkretno uzimanja talaca i zauzimanja objekta u urbanom, gusto naseljenom okruženju od strane organizovane, naoružane terorističke grupe. Vežba je realizovana zajedničkom intervencijom pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice-SAJ, Protivterorističke jedinice-PTJ, Specijalističke čete Žandarmerije iz Beograda, a uz podršku Uprave kriminalističke policije, Uprave za međunarodnu policijsku saradnju, kao i policijskih službenika iz Policijske uprave za grad Beograd.

Uspešnost ovakvih intervencija u velikoj meri zavisi od brzog prikupljanja i obrade podataka na terenu, brzog donošenja odluka u operativnom štabu, koordinacije i distribucije naređenja, kao i visokog nivoa indivudalnih veština policijskih službenika, odnosno timskog rada između njih.
Vežbe ove vrste izvode se u okviru planova i programa obuke specijalnih snaga, a njihova svrha jeste uvežbavanje koordinisanog nastupanja više bezbednosnih subjekata prilikom izvođenja obimnijih i izuzetno složenih dejstava iz domena borbe protiv terorizma.

Dana 29. aprila u kompleksu beogradske „Arene“ održan je međunarodni turnir u džudou, a svoje predstavnike imala je i fiktivna Republika Korida[1], koja je zbog osetljive bezbednosne situacije u svojoj zemlji angažovala tim za obezbeđenje sportista svoje reprezentacije. Pripadnici imaginarne terorističke organizacije „Oslobodilačka frakcija Koride“ uspešno su se ubacili među članove obezbeđenja reprezentacije. Teroristička organizacija zalaže se za otcepljenje dela teritorije Koride, a njene pripadnike karakteriše verski fanatizam, brutalnost i privrženost ciljevima organizacije.
Karabin "Colt M-4 A4 Commando" u 5,56x45 mm NATO prilagođen potrebama bliske borbe
Manifestaciju i kompleks obezbeđivalo je redovno obezbeđenje „Arene“ i dvadeset policijskih službenika Policijske brigade PU za grad Beograd. Oko 11 časova prepodne, teroristi su savladali radnike obezbeđenja „Arene“ i uzeli deset članova reprezentacije kao taoce, koje su iskoristili kao živi štit prilikom zauzimanja hola na severnoj strani kompleksa. Tom prilikom upotrebom vatrenog oružja teroristi su ranili jednog radnika obezbeđenja i jednog policijskog službenika. Po smeštanju talaca u VIP zonu, članovi terorističke organizacije su uspostavili kontakt sa Operativnim centrom MUP oko 11.15 časova i izneli zahteve za dolazak TV ekipe u kompleks „Arene“, ambasadora Republike Koride, sanitetske ekipe koja će zbrinuti povređene i da se kompleksu „Arene“ ne približavaju pripadnici bezbednosnih snaga, jer će u suprotnom početi da ubijaju taoce. Pregovori su prekinuti od strane članova terorističke organizacije oko 11.30 uz pretnju da će ubijati taoce na svakih sat vremena, sve dok ambasador Republike Koride ne dođe i ne sasluša njihove zahteve.

Prikupljanje i analizu podataka na terenu obavili su operativci Uprave kriminalističke policije, Uprave za međunarodnu policijsku saradnju, kao i Bezbednosno–informativne agencije. Prikupljeni podaci su prosleđeni formiranom operativnom štabu koji su činili direktor policije kao rukovodeći, njegov zamenik, komandanti SAJ, PTJ i Žandarmerije, načelnici UKP i PU za grad Beograd i oficiri za vezu Sektora za vanredne situacije, Sektora unutrašnje kontrole i Sektora za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije.

Prema dobijenim podacima, teroristička grupa broji šest članova, koji prilikom ulaska u zemlju nisu koristili lažne isprave, pa je njihov identitet poznat. Četvorica su naoružani automatima "Heckler&Koch", a dvojica automatima "Uzi". Drže deset lica kao taoce, od kojih je pet maloletno a jedna osoba ženskog pola, u severnom delu komplesa, komunikaciju obavljaju mobilnim telefonima. Nije utvrđeno da li su opremljeni eksplozivnim napravama, ali su članovi štaba pretpostavili da jesu. Članovi štaba saglasili su se da su teroristi ozbiljni u ostvarivanju svojih pretnji i da novo uspostavljanje pregovora ne bi donelo nikakve pozitivne rezultate. Stoga, doneta je odluka o izvođenju upada u kompleks, savladavanju svih članova terorističke grupe, oslobađanju talaca, evakuaciji svih lica iz objekta i uspostavljanju kontrole nad celim kompleksom. U okviru procesa evakuacije lica treba organizovati i zbrinjavanje povređenih i proveru identiteta. Potom će protivdiverzione grupe izvršiti pregled celog objekta.

Operativni plan intervencije podeljen je u četiri faze:

-desant iz helikoptera na krov kompleksa i uspostavljanje kontrole nad vencem ispod krova objekta
-istovremeni upad u istočno i zapadno krilo objekta radi izolacije dela objekta koji je pod kontrolom terorista i sprečavanja njihovog bekstva
-upad u severno krilo, savladavanje terorista, oslobađanje talaca i stavljanje objekta pod kontrolu
-utvrđivanje identiteta terorista, izvršavanje protivdiverzionog pregleda objekta i izvršavanje uviđaja.

Policijski službenici iz PU za grad Beograd izvršili su blokadu u širem rejonu oko kompleksa „Arene“ i pojačali obezbeđenje prilaza Urgentnom centru, kao i samog kompleksa Urgentnog centra. Severoistočno od „Arene“ formirano je trijažno mesto na koje će biti dovedeni taoci i uhapšeni članovi terorističke grupe i gde će se utvrditi njihov identite. PDZ grupe, kao i stručna ekipa za uviđaj su raspoređene na trijažnom mestu i nakon završetka akcije, a po naređenju štaba, obaviće pregled kompleksa i uviđaj.

Interventne snage za upad na glavnom pravcu čine desantna grupa, formirana od specijalista SAJ i specijalista PTJ i tim za upad, formiran od jedne antiterorističke grupe-ATG SAJ, jedne ATG PTJ i dve ATG Žandarmerije. Interventne snage na pomoćnom pravcu čine četiri grupe Žandarmerije, dok su po dve grupe PTJ i SAJ smeštene kao rezervne snage u pripravnosti na parkingu između „Arene“ i autoputa. Snajperski parovi su se rasporedili na različitim tačkama u širem rejonu kompleksa sa zadatkom osmatranja i obezbeđivanja podrške interventnim timovima prilikom napredovanja.


Brzo spuštanje specijalista PTJ i SAJ iz helikoptera pomoću kanapa (engl. Fast Rope), pa potom pomoću alpinističkog užeta tehnikom "rappelling". Foto: Army Info


Napad na objekat je počeo desantiranjem specijalista alpinizma SAJ i PTJ na krov objekta i uspostavljanjem kontrole na vencu ispod krova. Sa tog položaja specijalisti su obezbeđivali napredovanje pripadnika Žandarmerije do stepeništa u nivou platoa. Žandarmi, koristeći specijalizovana borbeno–oklopna vozila "M-86" kao zaklon, pokrivali su spuštanje specijalista desantne grupe do stepeništa. U koordinaciji sa grupama SAJ i PTJ počinje istovremeni upad združenih policijskih snaga u objekat.


Mešoviti upadni tim napreduje ka stepeništu i platou objekta, uz podršku borbeno-oklopnih vozila. Foto: Army Info

Grupa SAJ imala je zadatak da u koordinaciji sa ostalim timovima izvrši upad u objekat u nivou 100, savlada teroriste, izvrši pregled prostorija istočnog i južnog krila sve do ulaza 101 i spreči bekstvo terorista kroz rejon svoje odgovornosti i parter. Grupa PTJ imala je zadatak da zajedno sa ostalim timovima izvrši upad u niou 100, savlada teroriste i izvrši pregled prostorija u zapadnom i južnom krilu do svlačionica i onemogući bekstvo terorista kroz zonu svoje odgovornosti i parter. Interventne grupe Žandarmerije u sadejstvu sa timovima SAJ i PTJ izvode upad u nivou 100, savladavaju teroriste, stavljaju pod kontrolu stepenište i venac za pešake ispred VIP zone u kojoj su smešteni taoci, upadaju u VIP prostorije, savladavaju preostale teroriste i oslobađaju taoce. Sanitetski timovi su se, uz asistenciju grupa Žandarmerije, rasporedili u nivou stepeništa na glavnom pravcu napada čekajući lica kojima je potrebno zbrinjavanje.


Koordinacija dejstava bila je ključna za ostvarivanje prednosti u odnosu na naoružane teroriste. Foto: Army Info

Pripadnici Žandarmerije su za potrebe intervencije nosili crne dvodelne uniforme nacionalnog proizvođača "Mile Dragić" u kroju "Tactical One". Za primarno naoružanje odabrani su karabini "Colt M-4 A4 Commando" kalibra 5,56x45 mm NATO, a u konfiguraciji sa pouzdanim "red dot" nišanima "Aimpoint CompM3", ergonomskim jurišnim rukohvatima "CAA FGA" sa montiranim taktičkim lampama "CAA TC1". Sekundarno naoružanje činili su poluautomatski pištolji "Glock-17 Gen 3" u 9x19 mm Parabellum, odloženi u futrole za spušteno nošenje tipa "BLACKHAWK! Serpa Tactical Level 2". Balističku zaštitu pripadnika činili su šlemovi "Mile Dragić M-05S" u crnoj boji, kao i balistički prsluci. Pomenuti balistički proizvodi obezbeđuju nivo balističke zaštite IIIA prema NIJ standardima[2]. Takođe, zaštita grupa prilikom izvođenja dejstava ostvarivala se i individualnim balističkim štitovima, takođe u izradi nacionalnog proizvođača. Specijalisti snajperizma Žandarmerije Republike Srbije su za potrebe zadataka koristili puške "Steyr Tactical Elite", kalibra .308 Winchester u konfiguraciji sa optičkim nišanom "KAHLES" i sklopivim dvonožnim postoljem. Naoružanje pripadnika antiterorističkih grupa Protivterorističke jedinice činili su pomenuti američki karabini i borbene sačmarice "Benelli M-4" kao primarno, odnosno austrijski pištolji kao sekundarno. U kategoriji balističke opreme, za potrebe ove intervencije odabrani su isti modeli šlemova i štitova kao i kod pripadnika Žandarmerije, s tim što Protivteroristička jedinica raspolaže balističkim prslucima "Top Universal" u crnoj boji, takođe od proizvođača "Mile Dragić". Specijalisti snajperizma PTJ nosili su dvodelne uniforme u digitalnoj urbanoj maskirnoj šari "MD Tactical One", a kao primarne odabrane su finske puške "Sako TRG-42" u kalibru .338 Lapua Magnum, u konfiguraciji sa optičkim nišanom "Schmidt&Bender Police Marksman II" i sklopivim bipodom. Pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice-SAJ su nosili crne kombinezone "GK Pro", a prilikom intervencije upotrebljeni su isti modeli, prilagođeni potrebama bliske borbe u urbanoj sredini. Za manje od 45 minuta svi teroristi su savladani, taoci oslobođeni, sva lica u objektu evakuisana i objekat je u potpunosti stavljen pod kontrolu. Dok je na trijažnom mestu vršeno zbrinjavanje povređenih i utvrđivanje identiteta talaca i terorista, protivdiverziona grupa je obavila pregled celog objekta radi pronalaženja i demontiranja eksplozivnih naprava, po naređenju štaba. Tom prilikom upotrebljeni su i službeni psi tragači, rase belgijski ovčar malinoa i nemački ovčar. Nakon toga, izvršen je uviđaj.

Uspešno realizovana taktička vežba "Arena 2012" pokazala je visok nivo obučenosti i saradnje elitnih jedinica srpske policije, u čemu su se složili i tadašnji ministar unutrašnjih poslova, direktor policije i njihovi prisutni saradnici.

[1] Naziv zemlje, kao i povezane okolnosti, izmišljene su za potrebe scenarija taktičke vežbe.
[2] NIJ standard za balističke šlemove je 0106.01, dok je NIJ standard za balističke prsluke 0101.04.

Tekst je autorsko delo administratora sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole administracije, podložno je tužbi.

© specijalne-jedinice.com | Sva prava zadržana | Pravila korišćenja