SIG Sauer MPX
  • Godina proizvodnje: 2013.
  • Konstrukcija: SIG Sauer (Swiss Arms)
FOTO:

 

VIDEO:

Preuzeto sa kanala SIGSAUERMKT

Opis

Automati, kao kategorija pešadijskog naoružanja, danas su veoma zastupljeni pri realizaciji zadataka, poslova i radnji službenih lica policijskih i vojnih formacija. Ovo iz razloga njihove jednostavne konstrukcije i proizvodnje, što se odražava i na prihvatljivu cenu, pouzdanog rada i kompaktnih dimenzija. Svakako najpoznatiji sistem u ovoj kategoriji jeste nemački "MP5" koji već pola veka izgleda da nema dovoljno dobru alternativu. Poznati proizvođač "SIG Sauer" tržištu je ponudio novi projekat "SIG MPX", za koji rukovodstvo kompanije i konstruktori smatraju da bi u budućnosti mogao zameniti legendarne nemačke modele.

Automat "SIG MPX" proizvođač je primarno namenio američkom tržištu. Konstrukcija sistema je vizuelno veoma slična nemačkom "MP5".

Automat SIG MPX funkcioniše po principu pozajmice barutnih gasova sa kratkim hodom klipa i rotirajućim zatvaračem kao sistemom bravljenja. Sistem Puca iz zatvorenog položaja zatvarača, poboljšavajući tako preciznost pogotka, ali i bezbednost strelca prilikom taktičko-borbene upotrebe oružja. Nakon ispaljivanja poslednjeg metka iz okvira, zatvarač ostaje u zadnjem položaju.

Sistem "SIG MPX" nudi se utri kalibra, 9x19 mm Parabellum, .40 S&W koji je inače veoma zastupljen u SAD, kao i .357 SIG koji karakteriše veći domet i probojnost. Modularnost sistema dodatno je uvećana i mogućnošću vrlo jednostavne promene cevi za šta nije potreban dodatni alat. Cev je hromirana sa unutrašnje strane, ožljebljena udesno sa korakom uvijanja od 254 mm i menja se oslobađanjem poluge osigurača i povlačenjem unapred, a za promenu kalibra još je samo potrebno staviti novi okvir, jer sve ostalo prilagođava samopodešavajući ventil gasnog protoka, pa nikakve dodatne promene na mehanizmu nisu potrebne. Shodno tome, a imajući u vidu i mogućnosti kompatibilnih kalibara, korisniku ovog sistema može se poveriti širi spektar zadataka na terenu.

Sanduk oružja izrađen je od legure aluminijuma i kvalitetnog polimera i sastoji se od gornjeg i donjeg dela, spojenih klinovima. Gornji deo je odvojiv i u njega su smešteni sistem gasne pozajmice sa klipom, rotacioni zatvarač, cev i ventil za regulaciju protoka.

Zavisno od zahteva kupca, sistem se može isporučiti sa teleskopskim kundakom koji je podesiv na tri dužine, odnosno preklapajućim. Takođe, proizvođač nudi i kundake koji su i teleskopski i preklopivi.

Tehničko-taktičke karakteristike:
Dužina oružja (telesk. kund): Dužina cevi: Teor. brzina paljbe: Masa bez okvira:
580/460 mm sa uvuč. kund. 165 mm 850 met/min 2,7 kg
Imajući u vidu familijarnost američkih korisnika sa sistemima "M4/M16" i njihovim modifikacijama, konstruktori su na projektu "SIG MPX" usvojili više rešenja primenjenih na američkim sistemima. Poluga za zapinjanje zatvarača smeštena je kao kod pušaka M4/ M16, sa gornje strane sanduka, na samom početku kundaka i prilikom paljbe se ne kreće. Iznad ergonomskog rukohvata obostrano su postavljeni selektori paljbe koji omogućavaju ukočen režim, jedinačnu ili rafalnu paljbu. Režimi rada označeni su tradicionalnim piktogramima.

Standardni okviri su izrađeni od providnog polimera, kapaciteta 10, 20 i 30 metaka. Tasteri za otpuštanje okvira postavljeni su obostrano kao kod sistema "M4/M16", dobro su profilisani i lako dostupni. Sa desne strane sanduka ostavljen je otvor za izbacivanje čaura, koji je opremljen zaštitnim poklopcem koji se podiže kada su nosač klipa i klip u zadnjem položaju.

Duž gornje strane oružja integrisana je "Picatinny" šina i preklopivi mehanički nišani. Šina se, opciono, može postaviti i sa bočnih strana pothvata, odnosno ispod cevi.

Serija "SIG MPX" nudi se u više modela:

-MPX K, sa skraćenom cevi dužine 114 mm, predviđen isključivo za službenu upotrebu
-MPX P
-MPX SD, sa integrisanim prigušivačem pucnja, takođe za službenu upotrebu
-MPX PSB
-MPX C, poluautomatska verzija za civilnu upotrebu, opremljena nekonvencionalnom "gasnom kočnicicom" dužine 242 mm, kako bi konstrukcija automata bila u skladu sa federalnim propisima o dužini cevi

[1] Istovremene paljbe više strelaca u istom pravcu, odnosno usmerene u iste mete.
[2] Pasivni nišan je vrsta opto-elektronskog uređaja za osmatranje, nišanjenje i gađanje u uslovima smanjene vidljivosti, odnosno noćnim uslovima.

Tekst je autorsko delo administratora sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole administracije, podložno je tužbi.

Ocenite tekst:
© specijalne-jedinice.com | Sva prava zadržana | Pravila korišćenja