Scorpion EVO-3 A1
  • Godina proizvodnje: 2011.
  • Konstrukcija: Jan Luchansky/ Česká Zbrojovka
FOTO:

 

VIDEO:

Opis

Godine 2004. slovački konstruktori su završili rad na projektu modernog automata, pod prvobitnom oznakom "Laugo". Tri godine kasnije, pod pokroviteljstvom "Zbrojovke" prvobitno konstrukcijsko rešenje je izmenjeno u skladu sa modernim standardima[1]. Tokom 2011. automati "Scorpion EVO-3 A1" su prvi put predstavljeni na tržištu da bi ubrzo potom i prvi kontingent sistema bio isporučen elitnoj jedinici češke policije, URNA (češ. Útvar Rychlého Nasazení).

Sistem "Scorpion EVO-3 A1" karakteriše moderan dizajn. Scorpion EVO-3 A1 ima dobra ergonomska rešenja i dobro balansiranost masa. Jednostavna konstrukcija omogućava lako i brzo rasklapanje bez dodatnog alata. Relativno kompaktnih dimenzija može biti dobra opcija za upotrebu u uslovima bliske borbe u urbanom okruženju, imajući u vidu i tvrdnju proizvođača da sistem zadovoljava kriterijume o funkcionisanju u ekstremnim klimatsko-terenskim uslovima, propisanim u standardima "NATO AC 225/D14", odnosno "TPVD 637-81".

Sistem funkcioniše po principu slobodnog trzaja zatvarača, s tim što se okidanje vrši iz zatvorene pozicije, usled okidačkog mehanizma sa inercionom iglom i zasebnim udaračem. Na testovima se pokazao preciznim i pouzdanim[2] oružjem. Unutrašnjost cevi je hromirana, ožljebljena udesno, sa korakom uvijanja od 250 mm.

Osnovne komande su raspoređenje iznad rukohvata, obostrano postavljene i lako dostupne, bez potrebe da strelac menja hvat oružja. Nagib rukohvata podesiv je šrafom kojim je pričvršćen za sanduk. Regulator paljbe je predstavljen tačkicama i crticama u boji. Bela tačka označava ukočen režim, dok crvene tačke i crtice redom predstavljaju jedinačnu paljbu, kratke rafale od tri metka i automatsku paljbu. Nakon ispaljivanja poslednjeg metka iz okvira zatvarač ostaje u zadnjem položaju. Otvor za izbacivanje čaura ostavljen je sa desne strane sanduka. Nije opremljen zaštitnim poklopcem, već ga zatvara sam sklop zatvarača kada je u prednjem položaju.

Tehničko-taktičke karakteristike:
Dužina oružja: Dužina cevi: Teor. brzina paljbe: Masa bez okvira:
675/625 mm sa uvuč. kund. 196 mm 1150 met/min 2,77 kg
Polimerski kundak je preklopiv, a dužina se može podešavati pritiskom poluge sa donje strane kundaka, slično kao kod puščanog sistema "Colt M4". Sastavni deo kundaka je i amortizer trzaja, koji je dobro profilisan.

Sanduk oružja je izrađen od livenog polimera i sastoji se od dva dela. Duž gornje strane integrisana je standardna "Picatinny" šina i mehanički nišani koji se jednostavno mogu demontirati, u slučaju montiranja refleksnih ili optičkih nišanskih uređaja. Šine su postavljene i bočno, kao i ispod cevi, po principu 3-6-9, a u okviru standardne opreme isporučuju se i gumene obloge radi udobnijeg hvata. U prednjem delu, ispod cevi, postavljen je ožljebljeni čelični cilindar koji pomaže hlađenje oružja prilikom taktičko-borbene upotrebe, kao i kontrolu paljbe.

Poluga za zapinjanje zatvarača je postavljena primarno sa leve strane sanduka u prednjem delu, ali se jednostavno može premestiti i na desnu, te se oružje može u većoj meri prilagođavati i levorukim strelcima. Standardni okviri izrađuju se od kvalitetnih kompozitnih materijala, providni su i primaju 30 metaka. Poluga za otpuštanje okvira postavljena je odmah iza usadnika i lako je dostupna.

Proizvođač nudi i poluautomatske modele, namenjene kupcima iz civilstva, a pod oznakom "Scorpion EVO-3 C1".

[1] Najveći broj promena odnosio se na izradu konstrukcijskih delova od kvalitetnih kompozitnih materijala.
[2] Zastoji su, u proseku, beleženi na svakih 5000 metaka.

Tekst je autorsko delo administratora sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole administracije, podložno je tužbi.

Ocenite tekst:
© specijalne-jedinice.com | Sva prava zadržana | Pravila korišćenja