Colt M-4 A4 Commando
  • Godina proizvodnje: 1997.
  • Konstrukcija: Colt
FOTO:

 

VIDEO:

Opis

Evolucija oružanih sukoba modernog doba postavljala je nove zahteve pred konstruktore automatskog pešadijskog naoružanja. Iskustva iz izvođenja specijalnih dejstava u urbanom okruženju ukazala su na značaj kompaktnog oružja, relativno male mase koji bi korisniku znatno olakšao manevrisanje, uz zadržavanje visoke borbene efikasnosti.

Za američke sisteme "Colt M4" može se reći da predstavljaju naredni stepen evolucije čuvenih puščanih platformi "M16/AR15", koja je rezultat velikog iskustva američkih konstruktora sa jedne strane, i novih terenskih potreba sa druge. Istorijski posmatrano, sistem "M4" je među prvima na svetskom tržištu promovisan kao specijalno konstruisan za potrebe dejstava u urbanim sredinama, a kao osnovne prednosti proizvođač je odvažno isticao kompaktnost sistema, odličnu balansiranost masa i ergonomska rešenja, malu masu i preciznost pri taktičko-borbenoj upotrebi. Nema sumnje da je izlaskom na tržište američki karabinski sistem postavio nove standardne u proizvodnji modernih pušaka, kao što su upotreba kompozitnih materijala u izradi, teleskopski kundak, racionalan raspored osnovnih komandi i tome slično. Sistem "Colt M4" funkcioniše po principu pozajmice barutnih gasova sa rotirajućim zatvaračem kao sistemom bravljenja. Barutni gasovi deluju na prednji deo nosača zatvarača, usled čega produkti sagorevanja prilikom paljbe prodiru u unutrašnjost sanduka, što može dovesti do oštećenja delova mehanizma, odnosno uzrokovati manjkavosti u radu, posebno prilikom taktičko-borbene upotrebe u uslovima velike zaprljanosti, odnosno pri montiranju prigušivača pucnja. Manjkav sistem protoka gasova označen je ujedno i kao osnovna mana konstrukcije "Colt M4". Značajan broj kritika korisnika naveo je američke konstruktore da tragaju za unapređenjem ovog sistema, te su modeli "Colt M4 A1" dobili i nekoliko "naprednijih" naslednika. Za najkvalitetnije modele iz ove serije danas važe sistemi "Colt M4 A4 Commando" kod kojih se manjkavost sistema protoka gasova može otkloniti posebnom konverzijom kojom se sistem "nadograđuje" po uzoru na odlični "Heklerov" patent i koja sprečava prodor gasova i čestica u unutrašnjost sanduka puške, čime je pouzdanost rada američkih karabina znatno uvena.

Sistem "Colt M-4 A-4 Commando" ispunjava sve standarde moderne puške namenjene za blisku borbu u urbanim uslovima. Izražena kompaktnost, odlična balansiranost i ergonomska rešenja pretpostavka su visoke borbene efikasnosti dobro obučenog strelca. Pravolinijska konstrukcija oružja pozitivno se odražava na preciznost paljbe, i uz malu masu oružja, pomaže radnje nišanjenja i angažovanja meta, kao i prenosa paljbe sa jedne na drugu. Raspored osnovnih komandi je rešen odlično, o čemu svedoči i činjenica da ga preuzimaju i drugi proizvođači za svoje sisteme.

Čelična cev izrađena je sistemom hladnog kovanja, a unuštrašnjost je ožljebljena udesno, čime je uvećana preciznost putanje zrna, sa korakok uvijanja u razmeri 1: 178 mm, što znači da zrno na svakih 178 mm napravi punu rotaciju. Na ustima cevi postavljen je razbijač plamena koji pomaže maskiranje položaja strelca prilikom paljbe i ima četiri proreza radijalnog oblika.

Duž gornje strane sanduka postavljen je nosač sa standardnim "Picatinny" šinama koji se isporučuje u okviru standardnog seta, dok se šine predviđenje za montiranje na prednjem pothvatu isporučuju u skladu sa zahtevom kupca. Zadnji mehanički nišan je preklopiv, podesiv po visini i pravcu i postavljen na šine, dok je prednji fiksan i smešten na prednjem kraju obloge cevi.

Sanduk oružja je izrađen od legure aluminijuma i sastoji se iz gornjeg i donjeg dela, spojenih prednjim i zadnjim klinom. U okviru standardnog seta sistem "Colt M-4 A-4 Commando" isporučuje se sa cilindričnom oblogom cevi koja je izrađena od kompozitnih materijala.

Otvor za izbacivanje čaura ostavjlen je sa desne strane sanduka, opremljen zaštitnim poklopcem koji štiti unutrašnjost oružja od prašine i fragmenata i koji se podiže kada su nosač klipa i klip u zadnjem položaju.

Usadnik okvira prima standardizovane kutijaste okvire kapaciteta 30 metaka, a taster za otpuštanje nalazi se iznad otvora, sa desne strane sanduka, dobro je profilisan i lako dostupan. Radi uvećanja borbene efikasnosti strelca na levoj strani oružja, iznad usadnika postavljen je taster utvrđivača zatvarača čijim pritiskom oružje biva spremno za paljbu po utvrđivanju novog okvira.

Tehničko-taktičke karakteristike:
Dužina oružja: Dužina cevi: Teor. brzina paljbe: Masa:
781/669 sa uvuč. kund. mm 292 mm 700-950 met/min 2,81 kg
Poluga za zapinjanje zatvarača nalazi se sa gornje strane sanduka, na samom početku kundaka i statična je prilikom paljbe. Sa desne strane sanduka postavlje je integrisani cilindrični potiskivač čijim pritiskom se dovršava nekompletno bravljenje metka[1]. Vrlo je verovatno da ovaj potiskivač nije bio prvobitna želja konstruktora, već da je dodat naknadno, usled sugestija korisnika.

Režim rada oružja menja se promenom položaja poluge regulatora koja je u okviru standardnog seta sistema postavljena sa leve strane, iznad rukohvata. Na zahtev kupca može se postaviti obostrano. Poluga regulatora je odlično profilisana i strelac joj može pristupiti bez sklanjanja šake sa rukohvata. Dozvoljava ukočen režim (u prednjem položaju), jedinačnu (u srednjem, gornjem) i automatsku paljbu (u zadnjem položaju). Režimi rada su označeni piktogramima.

Ergonomski rukohvat je šupalj i postavljen pod optimalnim uglom koji odgovara uglu koji ostvaruje šaka sa uperenim kažiprstom. Ispred je postavljen blago zakrivljeni obarač sa branikom koji je dovoljno prostran da ne ometa rukovanje sistemom ni u slučaju kada strelac nosi rukavice. Okidanje je ujednačeno i kratko.

Teleskopski kundak je podesiv na četiri dužine pritiskom poluge sa donje strane kundaka i klizanjem na željenu dužinu. .

[1] Potiskuje zatvarač u prednji, zabravljeni položaj.

Tekst je autorsko delo administratora sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole administracije, podložno je tužbi.

Ocenite tekst:
© specijalne-jedinice.com | Sva prava zadržana | Pravila korišćenja