FN SCAR
  • Godina proizvodnje: 2009.
  • Konstrukcija: FN Herstal
FOTO:

 

VIDEO:

Opis

Iskustva sa ratišta u Iraku u velikoj meri uticala su na rukovodstvo američke Komande za specijalne operacije (eng. United States Special Operations Command-USSOCOM) da otpočne opremanje elitnih snaga pouzdanim puškama najnovije generacije koje bi trebalo da prevaziđu nedostatke tadašnjih modela primećene u praksi. Tokom 2004. godine komanda organizovala je tender za novu jurišnu pušku, a kao najbolje rešenje odabran je projekat poznate belgijske kompanije „FN Herstal“.

Od proizvođača je zatraženo da ponude modularno oružje predviđeno za NATO kalibre 5,56x45 mm, kao i 7,62x51 mm, koje bi se odlikovalo pouzdanim radom i dobrom ergonomijom. Takođe, radi racionalizacije obučavanja pripadnika, zatraženo je da raspored osnovnih komandi oružja bude postavljen kao kod čuvenih američkih modela AR-15/M-16 koji su u dužem periodu činili osnovno primarno naoružanje američkih oružanih snaga.

Belgijska kompanija je ponudila puške SCAR (amer. eng. Special Forces Combat Assault Rifle) u dva osnovna modela: SCAR L (Light) predviđenu z> kalibar 5,56 i SCAR H (Heavy) koja dolazi u jačem kalibru 7,62x51 mm, a oba modela se u velikoj meri sastoje od istih delova, skoro identične ergonomije, što u velikoj meri pojednostavljuje obuku pripadnika i logističke potrebe. Tokom 2009. godine ove puške su prvi put promovisane, a prva značajnija isporuka od oko 600 pušaka organizovana je bataljonu 75. rendžerskog puka iste godine.

Jurišne puške FN SCAR funkcionišu po principu pozajmice barutnih gasova sa sistemom kratkog trzaja gasnog klipa[1] sa rotirajućim zatvaračem kao sistemom bravljenja.

Kao osnovni delovi puške označeni su kundak, sanduk, sklop zatvarača, okidačka grupa i odvojivi okvir.

Pogled posmatrača u velikoj meri privlači nekonvencionalno rešenje kundaka koji je izrađen od polimera. Podesiv je na šest dužina, po visini, a može se preklopiti u desnu stranu tako da ne ometa rukovanje oružjem u tom položaju. Modularnost je dodatno uvećanja i mogućnošću podešavanja obrazine na dve pozicije, dok je amortizer trzaja izrađen od gume reljefne površine i odlično je profilisan.

Sanduk oružja sastoji se od gornjeg, izrađenog od kvalitetne aluminijumske legure, u koji su smešteni cev oružja, zatvarač, nosač zatvarača i gasni klip i donjeg, izrađenog od kvalitetnog polimera, sa pištoljskim rukohvatom, okidačkom grupom i usadnikom okvira. Gornji i donji deo spojeni su dvema poprečnim čivijama. Pištoljski rukohvat potpisuje kompanija „Magpul“ i rađen je po uzoru na provereno dobra rešenja sa AR-15/M-16, a takođe je i šupalj, sa obostranim bočnim reljefnim ulošcima (koji nisu predviđeni za demontiranje, niti se nude u različitim veličinama) radi udobnijeg i sigurnijeg hvata. Okidačka grupa smeštena je ispred rukohvata, sa osnovnim komandama raspoređenim kao na AR-15/M-16. Regulator paljbe postavljen je obostrano i predstavljen je polugom koja je lako dostupna a na prednjoj strani je opremljena jezičkom koji pokazuje na koji režim rada je podešeno oružje. Promenom položaja poluge strelac može izabrati poluautomatsku, tj. jedinačnu paljbu, označenu brojem 1, zakočen režim[2], kao i automatsku paljbu, označenu slovom „A“.

Prilikom testiranja u Bataljonu vojne policije specijalne namene "Kobre" nije zabeležen nijedan zastoj nakon 14 000 ispaljenih metaka.
Optimalno zakrivljen obarač čini okidanje udobnijim i smešten je unutar četvorougaonog branika. Ispred branika postavljen je usadnik okvira koji je u seriji pušaka FN SCAR L kapaciteta 30 metaka, poređanih dvoredno. Kao i na modelima AR-15/M-16 taster za otpuštanje okvira je postavljen obostrano, odmah iznad usadnika, lako je dostupan i dobro profilisan, dok se na levoj strani oružja iznad tastera okvira nalazi utvrdjivač zatvarača (kao na modelima AR-15/M-16) čijim se pritiskom zatvarač vraća u prednji položaj. Po ispaljenju poslednjeg metka iz okvira zatvarač puške ostaje u zadnjem položaju, pa je po ubacivanju novog okvira dovoljno pritisnuti utvrđivač zatvarača i puška je ponovo spremna za paljbu, što se pozitivno odražava na borbenu efikasnost. Otvor za izbacivanje čaura postavljen je sa desne strane, a odmah iza njega postavljen je dobro profilisani metalni deflektor o koji se odbijaju čaure tokom paljbe i tako ne ugrožavaju lice strelca. Ručica za zapinjanje zatvarača primarno je postavljena sa leve, ali je strelac jednostavno može premestiti na drugu stranu i tako oružje dodatno prilagoditi svojim potrebama.

Gornja strana sanduka oružja opremljena je standardnim Picatinny šinama koja dozvoljava montiranje dodatne taktičke opreme, najčešće uređaja za nišanjenje poput neuveličavajućih holografskih ili „red dot“ nišana, odnosno uveličavajućih nišana predviđenih za potrebe preciznog gađanja.

Tehničko-taktičke karakteristike:
Model: FN SCAR L STD FN SCAR L CQC FN SCAR H STD FN SCAR H CQC
Dužina: 653 mm sa prekl. kund. 540 mm sa prekl. kund. 721 mm sa prekl. kund. 645 mm sa prekl. kund.
Masa: 3 545 g bez okvira 3 340 g bez okvira 3 720 g bez okvira 3 590 g bez okvira
Postavljanjem takvog nišana i montiranjem dvonožnog postolja (bipoda) jurišne puške FN SCAR mogu se prilagoditi i potrebama preciznog gađanja na srednjim distancama. Na gornjoj strani postavljeni su i mehanički prednji i zadnji (diopterski) nišan koji se mogu preklopiti radi montiranja nišanskih uređaja. Standardne šine postavljene su i sa obe strane prednjeg podhvata oružja, kao i ispod cevi, što dodatno uvećava modularnost ovih pušaka, pa se pored opreme poput taktičke lampe, laserskog obeleživača cilja, vertikalne drške i sl, može montirati i bacač granata potcevni „FN-40 GL“ u kalibru 40 mm koji dodatno uvećava vatrenu moć oružja a montira se na donje šine. Kako bi podhvat oružja bio udobniji po strelca, u okviru standardne opreme kupcima se isporučuju i ergonomske obloge podhvata, koje štite šaku strelca od ivica šina.

Pravolinijska konstrukcija ovih pušaka pozitivno se odražava na preciznost prilikom paljbe, a kupcima se mogu isporučiti u mat crnoj boji, odnosno „TAN“ koja je namenjena prvenstveno za pustinjska okruženja.

Cev puške izrađena je od čelika, hladnim kovanjem, a unutrašnjost je hromirana i ožljebljena, čime se uvećava preciznost i trajnost. Na kraju cevi nalazi se skrivač plamena u vidu tri duboka, dužna proreza. Standardni model „Light“ serije nosi oznaku „FN SCAR L STD“ sa dužinom cevi od 368,3 mm (14,5 inča), a konstrukcija puške dozvoljava jednostavnu zamenu cevi na terenu u relativno kratkom vremenu, pa se postavljanjem cevi od 254 mm (10 inča) puška dodatno modifikuje potrebama CQB, a model sa kraćom cevi nosi oznaku „FN SCAR L CQC“. Ovim modelima raspolažu i pripadnici Bataljona vojne policije specijalne namene „Kobre“ Vojske Srbije, a u regionu je model "CQC" za potrebe pripadnika nabavilo i rukovodstvo Jedinice za specijalnu podršku-JSP SIPA BiH, a u upotrebi je i pri Specijalnoj antiterorističkoj jedinici MUP R. Srpske. Od elitnih jedinica iz Evrope i sveta, modelima serije „Light“ raspolažu jedinice iz Belgije, Francuske, Nemačke, Poljske i drugih, dok u SAD ovo oružje zauzima važno mesto u mornaričkim SEAL (eng. Sea Air Land) timovima.

Serija pušaka FN SCAR H predviđena je za jači kalibar 7,62x51 mm NATO. Takođe se nudi u dva modela, „FN SCAR H STD“ koji se smatra i standardnim modelom ove serije sa dužinom cevi od 406 mm (16 inča). Cev se, kao i kod pušaka „L“ serije, može zameniti kraćom od 330 mm (13 inča), pa se tako dobija model „FN SCAR H CQC“. Oba modela „H“ serije dozvoljavaju montiranje potcevnog bacača granata 40 mm, koji nosi oznaku „FN 40GL-H“, kako bi se razlikovao od modela predviđenog za puške FN SCAR L. Razlike u konstrukciji serija i pored upotrebe različitih kalibara „H“ i „L“ su minimalne, što je bio i jedan od zahteva koje je Komanda za specijalne operacije američkih oružanih snaga postavila na tenderu. Osim cevi, sklopa zatvarača, otvora za izbacivanje čaura, usadnika okvira i okvira, puške obe serije sastavljene su od istih delova.

Puške serije FN SCAR H se, usled jačeg kalibra u odnosu na seriju „L“, znatno češće prilagođavaju potrebama preciznog gađanja, što se čini preklapanjem mehaničkih i montiranjem optičkog nišana, uz montiranje sklopivog dvonožnog postolja (bipoda). Strelcu na raspolaganju stoji 20 metaka kalibra 7,62x51 mm NATO u okviru. Ovim modelima opremljene su elitne jedinice američke vojske, protivteroristička jedinica malezijske mornarice PASKAL, zatim elitna GRUFE peruanske vojske i druge.

[1] Rešenje koje je usvojeno i na pouzdanim serijama „HK-416“, „HK-G36“ i drugim.
[2] Označen slovom „S“, što dolazi od reči „Safe“.

Tekst je autorsko delo administratora sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole administracije, podložno je tužbi.

Ocenite tekst:
© specijalne-jedinice.com | Sva prava zadržana | Pravila korišćenja