OTs 14 Groza
  • Godina proizvodnje: 1994.
  • Konstrukcija: Valerij Teles/Jurij Lebedev
FOTO:

 

VIDEO:

Preuzeto sa kanala AngryBogart

Preuzeto sa kanala ComradeWeilda

Opis

Slom ruske ekonomije tokom devedesetih godina prošlog veka znatno je otežao proizvodnju skupog specijalističkog naoružanja u zemlji. Stoga, tadašnji državni rukovodioci iznose nove zahteve pred nacionalne konstruktore. Tražena su nova rešenja koja bi uz što manja novčana ulaganja ponudila proizvode dovoljno dobre za potrebe nacionalnih oružanih snaga. Najveći broj potonjih projekata u stvari je predstavljao modifikacije postojećih sistema Kalašnjikova u smislu prilagođavanja potrebama ruskih jedinica za specijalne namene.

OTs-14 Groza (prev. sa rus. oluja) jeste ruska modularna jurišna puška "bullpup"[1] konstrukcije. Konstruisana je po uzoru na uspešan projekat "AK-74 U", s tim što je konstrukcija racionalno uprošćena u cilju obaranja cene proizvodnje. Konstruktori su uložili veliki trud i u izbor materijala za izradu, kako bi krajnja cena bila u što većoj meri prilagođena nezavidnoj ekonomskoj situaciji u kojoj se država našla.

Puška funkcioniše po principu pozajmice barutnih gasova sa rotirajućim zatvaračem i izrađuje se u specifičnom kalibru, 9x39 mm sa posebnim podzvučnim metkom, a može se isporučiti i u tradicionalnom ruskom puščanom kalibru 7,62x39 mm.

Zahvaljujući specijalno izrađenom podzvučnom metku izuzetnih balističkih karakteristika, kao i odlično rešenom prigušivaču pucnja koji je deo standardne opreme uz pušku, puška "OTs-14 Groza" odlikuje se osetno tihim pucnjem, stoga može biti veoma efikasno upotrebljena prilikom izvođenja antiterorističkih dejstava u urbanoj sredini, a na srednjim distancama, do 400 metara. Prema utiscima korisnika, puška je veoma dobro izbalansirana i dobro se ponaša u svim klimatsko-terenskim uslovima.

Okvir, delovi okidačke grupe i nosač zatvarača smešteni su u šuplji deo kundaka, čime je skraćena dužina puške, bez gubitka na preciznosti, dok je rukohvat pomeren ispred okvira. Uporedno posmatrano, današnji proizvođači se ne odlučuju često za "bullpup" konstrukcije u izradi naoružanja. Ipak, sve izraženija tendencija smanjivanja dimenzija pešadijskog naoružanja, radi umanjivanja ukupne mase i uvećavanja kompaktnosti, mogla bi to promeniti ubuduće.

Kutijasti okviri izrađuju se od aluminijumske legure, a puška se može isporučiti sa okvirima kapaciteta 20 ili 30 metaka, zavisno od željenog modela. Poluga za otpuštanje okvira smeštena je sa zadnje strane otvora, rešenje koje je uobičajeno za sistem "Kalašnjikov".

Ručica za zapinjanje zatvarača postavljena je sa desne strane sanduka, dok je na gornjoj strani integrisana ručica za nošenje sa mehaničkim nišanima upadljivo kratke nišanske linije. Ova očigledna manjkavost konstrukcije se može zaobići montiranjem optičkog nišana, koji je deo standardne opreme, te se puška uz dodatna prilagođavanja može jednostavno prilagoditi za potrebe preciznog gađanja na srednjim distancama.

Tehničko-taktičke karakteristike:
Masa bez okvira: Dužina oružja Dužina cevi Brzina zrna na ustima cevi Teorijska brzina gađanja
2,5 kg (bez dodataka) 500 mm (bez dodataka) 240/415 mm 720 m/s 700 met/min
Ispod cevi moguće je montirati potcevni bacač granata-PBG, koji je takođe deo standardne opreme, odnosno vertikalnu dršku pothvata. Nišanjenje prilikom ispaljivanja granate 40 mm može se ostvariti preko preklapajućeg nišana, smeštenog sa gornje strane sanduka.

Sa leve strane sanduka smešten je dobro profilisani selektor paljbe koji strelcu omogućava da bira između puščane (označena slovima "AV") ili granatne (označena slovima "GR") paljbe prilikom okidanja. Okidanje se vrši jedinstvenim obaračem. Regulator puščane paljbe rešen je kao i na svim sistemima "Kalašnjikov", smešten je sa desne strane sanduka i dozvoljava poluautomatski, automatski i zakočen režim.

Imajući u vidu raspored osnovnih komandi, jednostavno je zaključiti da je rukovanje oružjem znatno otežano levorukim strelcima, posebno ako se obrati pažnja na mesto otvora za izbacivanje čaura. Konstruktori koji su radili na projektu su toga naravno bili svesni, a imajući u vidu zahteve rukovodilaca za maksimalnim umanjivanjem troškova proizvodnje, dorade radi prilagođavanja oružja i levorukim strelcima ipak nisu realizovane.

[1] Kod oružjа "bullpup" konstrukcije, okvir je smešten izа pištoljskog rukohvаtа, а mehаnički delovi i sklop zаtvаrаčа su smešteni u šuplji deo kundаkа (gde se i obаvljа rаd аutomаtike). Ovim konstrukcionim rešenjem oružje dobija dužu cev (što se pozitivno odražava na preciznost presiznosti) uz smanjivanje dimenzija i težine (čime je kompaktnost znatno poboljšana).

Tekst je autorsko delo administratora sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole administracije, podložno je tužbi.

Ocenite tekst:
© specijalne-jedinice.com | Sva prava zadržana | Pravila korišćenja