Oprema Naslovi iz rubrike

Oprema Snaga za hitno reagovanje
Vojske Srbije


Naslovna fotografija

Objavljeno u rubrikama: Oprema Foto: specijalne-jedinice.com

U okviru prikaza „Sloboda 2017“, organizovanog povodom 73. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu na aerodromu „Batajnica“ u Beogradu, realizovan je prikaz dela operativnih kapaciteta jedinica Vojske Srbije, kao i predstavljanje opreme iz projekta „1500“.

Projektom „1500“ je tokom 2017. godine počelo opremanje elitnih jedinica Vojske Srbije, iz sastava Snaga za hitno reagovanje. Najveći deo ljudstva ovih snaga čine posebno obučena vojna lica iz sastava Specijalne brigade Vojske Srbije, Bataljona vojne policije specijalne namene „Kobre“, Vojne policije, odnosno izviđačkih četa brigada Kopnene vojske. Prema rečima rukovodilaca iz Ministarstva odbrane, neki od osnovnih ciljeva definisanih ovim projektom odnose se na nabavku kontingenta modernih automatskih puščanih sistema, zajedno sa nišanskim uređajima različitih namena, zatim modernih uređaja za osmatranje u različitim uslovima, daljinomera, daljinski upravljanih bespilotnih letelica tipa „dron“, modernijih elemenata balističke opreme i tome slično. Takođe je predviđeno i da se projekat „1500“ razvija i ubuduće, u smislu uvećavanja ljudstva ovih snaga, odnosno opreme na zaduženju, a u skladu sa dostupnim namenskim sredstvima i bezbednosnim potrebama Republike Srbije.

Postrojavanjem ešalona jedinica Snaga za hitno reagovanje i organizovanjem taktičko-tehničkog zbora zainteresovani su imali priliku da se, po prvi put detaljnije, upoznaju sa opremom na zaduženju.

U okviru ešalona Bataljona za protivteroristička dejstva „Sokolovi“ Specijalne brigade pripadnici su bili opremljeni automatskim puškama „Heckler & Koch G36 Commando“ u kalibru 5,56 mm, koje su na zaduženju u elitnom bataljonu od 2009. godine, pa samim tim ne predstavljaju novitet. Ovi sistemi[1] su, inače, osnovni u upotrebi pri bataljonu u kategoriji automatskih pušaka, a prema mišljenju „sokolova“ osnovne prednosti su mala masa, kompaktnost i dobar raspored osnovnih komandi na oružju. U kategoriji balističke opreme, pripadnici su nosili šlemove proizvođača „Mile Dragić“, sa platnenim navlakama izrađenim u šari „M-10“, istog proizvođača. Novitet je prsluk borbeni balistički „MD-12“, istoimenog proizvođača, nošen u konfiguraciji sa zaštitom za ramena.

Foto: specijalne-jedinice.com

Ešalon pripadnika Bataljona za protivteroristička dejstva "Sokolovi". Foto: specijalne-jedinice.com

Pomenuti elementi, zajedno sa futrolama za resurse istog proizvođača, takođe su izrađeni u digitalnoj maskirnoj šari „M-10“, u čijem razvijanju su učestvovali i stručnjaci Vojnotehničkog instituta (VTI), a koja je od 2010. usvojena kao standardna maskirna šara jedinica Vojske Srbije. Na šlemovima pripadnika mogli su se primetiti binokulari tipa „Dedal DVS-8“, treće generacije. Pomenutu balističku opremu i binokulare su ovom prilikom prikazali i pripadnici 72. IDB, odnosno 63. PB. Bataljon za protivteroristička dejstva je odnedavno opremljen i značajnijim kontingentom poluautomatskih pištolja „Glock 17“, kalibra 9 mm, sa navojima za montiranje prigušivača pucnja, kao i „kydex“ taktičkim futrolama tipa „G Code XST RTI“, u crnoj boji.

Foto: specijalne-jedinice.com

Ešalon pripadnika 72. izviđačko-diverzantskog bataljona. Foto: specijalne-jedinice.com

Pripadnici iz ešalona 72. izviđačko-diverzantskog bataljona Specijalne brigade predstavili su sličnu konfiguraciju opreme. Za primarno naoružanje odabrani su veoma pouzdani sistemi „HK 416“ u modelu „D14. 5RS“, kalibra 5,56 mm u CQB konfiguraciji sa nišanima „Aimpoint CompM4“, jurišnim rukohvatima, odnosno „UTG“ taktičkim lampama i laserskim obeleživačima cilja (LOC) istog proizvođača. Zanimljivo je bilo primetiti da su i pripadnici 72. IDB bili opremljeni poluautomatskim pištoljima „Glock 17“, smeštenim u futrole „G Code XST RTI“, ali u boji „OD Green“[2].

Foto: specijalne-jedinice.com

Ešalon pripadnika 63. padobranskog bataljona. Foto: specijalne-jedinice.com

Padobranci iz sastava 63. padobranskog bataljona Specijalne brigade predstavili su skoro identičnu konfiguraciju opreme kao i pripadnici 72. IDB, uz drugačiji sistem automatske puške. Osnovni model automatske puške na zaduženju pri bataljonu je „HK G36 KV“, u kalibru 5,56 mm, a u okviru prikaza „Sloboda 2017“, padobranci su predstavili puške u CQB konfiguraciji sa montiranim „red dot“ nišanima „Aimpoint CompM4“ i uveličavačima „3XMAG“ istog proizvođača.

Značajni noviteti primećeni su u opremi na zaduženji pri izviđačkim četama. Izviđači su ovom prilikom prikazali elemente balističke opreme proizvođača „Jumko AD“ iz Vranja: balistički šlem iz kompleta „KZBO-17“ tipa „High Cut“, sa taktičkim šinama i nosačem za optiku na prednjoj strani, odnosno balistički prsluk tipa „nosač ploča“ (eng. plate carrier), takođe iz kompleta zaštitne balističke opreme „KZBO-17“[3], u konfiguraciji sa zaštitnim balističkim opasačem „M12“, tipa „battle belt“ i futrolama za resurse. Osnovno naoružanje pripadnika činili su novi sistemi modularnih automatskih pušaka sistema „kalašnjikov“ proizvođača „Zastava oružje“ u konfiguraciji sa različitim nišanskim uređajima, među kojima su se mogli primetiti i refleksni „RS-M“, beloruskog proizvođača „LEMT“.

Foto: specijalne-jedinice.com

Pripadnici izviđačkih četa. Foto: specijalne-jedinice.com

Puščani sistemi su namenjeni za dva kalibra, 6, 5mm grendel, odnosno istočni puščani 7,62 mm. Sistemi funkcionišu po principu pozajmice barutnih gasova, sa rotirajućim zatvaračem kao sistemom bravljenja. U pitanju je direktna pozajmica, sa dugim trzajem klipa, dok zatvarač bravi preko dva masivna žleba (bradavice). Nacionalni proizvođač je u okviru novog projekta izostavio tradicionalne drvene obloge cevi, opredelivši se za polimersku plastiku. Nosači „Picatinny“ šina postavljeni su po 12-3-6-9 rasporedu i omogućavaju prihvat optoelektronskih uređaja i druge taktičke opreme. Preklopivi, teleskopski kundak[4], potpisuje „Prva petoletka Namenska“ i izrađen je od aluminijuma i polimera. Sekundarno naoružanje izviđača činili su pištolji „Glock 17“, odloženi u polimerske futrole nacionalnog proizvođača. Noviteti su svakako i višenamenski termovizijski binokulari „JIM UC“, francuskog proizvođača „Safran Electronix & Defence“, zatim dnevno-noćni laserski daljinomeri „Moskito“ istog proizvođača. Od radio uređaja prikazani su „TRC 9210“, francuskog proizvođača „Thales“.

Foto: specijalne-jedinice.com

Pripadnici "Kobri" su predstavili konfiguraciju opreme za izvođenje dejstava u urbanim uslovima. Foto: specijalne-jedinice.com

Elitni pripadnici Bataljona vojne policije specijalne namene „Kobre“ su, najvećim delom, prikazali pouzdanu opremu koja je već u upotrebi u bataljonu. Svi pripadnici su se pojavili u crnim taktičkim uniformama, dok je većina nosila prsluke „plate carrier“ proizvođača „Hornet“ iz Novog Sada. Svi pripadnici su bili opremljeni automatima (eng. submachine gun) proizvođača „Heckler & Koch“, poput „HK MP5 A3“ sa teleskopskim kundakom, odnosno varijantom „K“, kao i novijim sistemima „HK UMP“, svi u kalibru 9 mm. Na svim automatima su se mogli primetiti holografski nišani „EOTech XPS 2-0“. Na automatima iz serije „MP5“ prihvat taktičkih dodataka ostvaren je montiranjem nosača šina izraelskog proizvođača „FAB Defense“, od koga su nabavljeni i ergonomski jurišni rukohvati tipa „TAL 4“. Od ostalih taktičkih dodataka pojedini pripadnici su montirali taktičke lampe sa svetlom bele boje, proizvođača „UTG“ tipa „LT-EL228“. Sekundarno naoružanje „kobri“ činili su poluautomatski „Glock 17 Gen 4“, odloženi u taktičke futrole „BLACKHAWK! Serpa Tactical Level 2“, crne boje. Austrijski modeli četvrte generacije su osnovni u upotrebi u kategoriji oružja koje funkcioniše po principu kratkog trzaja cevi, a odnedavno su kapaciteti bataljona uvećani i kontingentom pištolja sa navojima za montiranje prigušivača pucnja.

Projekat „1500“

Projekat „1500“ angažovao je i nacionalne proizvođače, što je svakako pozitivna okolnost, koju bi srpske kompanije trebalo da prepoznaju kao šansu da izradom kvalitetne opreme uvećaju konkurentnost pri elitnim jedinicama Vojske Srbije, odnosno da efikasnije promovišu svoj proizvodni program i u inostranstvu. Jasno je da izrada kvalitetne, moderne opreme uvećava i troškove proizvodnje, što je mnogim subjektima ipak ograničavajući faktor, ali se kvalitet i svetski standardi moraju ispoštovati u što većoj meri, u skladu sa mogućnostima konkretnog subjekta. Ovo je neobično važno kada je u pitanju opremanje elitnih jedinica za specijalne namene.

Istovremeno kritikovan i hvaljen, projekat „1500“ je definitivno otvorio put daljem opremanju jedinica Vojske Srbije u budućnosti. Da li je nešto konkretnije ipak urađeno? Da. Da li je urađeno dovoljno? Ne. Da li treba nastaviti sa ovom praksom i ubuduće? Svakako!

Objavljeno u "Vojnotehničkom glasniku", naučnom časopisu Ministarstva odbrane Republike Srbije, broj 1, januar-mart 2018. godine.

[1] Za ceo kontingent ovih pušaka nabavljeni su i kvalitetni „red dot“ nišani tipa „Aimpoint CompM4“.
[2] U pitanju je naziv boje čija nijansa je najpribližnija sivomaslinastoj boji.
[3] Iz istog kompleta dolaze i taktički štitnici za kolena i laktove.
[4] Pojedini sistemi bili su predstavljeni u konfiguraciji sa kundacima proizvođača iz Republike Srpske, vizuelno veoma sličnim onima na sistemima „FN SCAR“.

Tekst je autorsko delo administratora sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole administracije, podložno je tužbi.

© specijalne-jedinice.com | Sva prava zadržana | Pravila korišćenja