Oprema Naslovi iz rubrike

Oprema specijalističkih jedinica Žandarmerije R. Srbije


Naslovna fotografija

Objavljeno u rubrikama: Oprema Foto: specijalne-jedinice.com

Žandarmerija Republike Srbije je visokooperativna vojno-policijska jedinica Direkcije policije Ministarstva unutrašnjih poslova. Elitna jedinica je stupanjem na snagu Zakona o policiji (“Službeni glasnik RS”, br. 06/2016) dobila status posebne jedinice, namenjene za borbu protiv terorizma na operativnom i taktičkom nivou, obezbeđivanje javnog reda i mira i njihovo uspostavljanje kada su narušeni na širem prostoru i/ili u većem intenzitetu, kao i druge policijske zadatke i poslove, u skladu sa pozitivnopravnim zakonskim normama i aktuelnim pravilnicima.

Ustrojena juna 2001. godine kao profesionalna jedinica, Žandarmerija je organizovana prema teritorijalnom principu, a radi optimizacije operativnosti na državnoj teritoriji. Tokom godina ova praksa se pokazala izuzetno praktičnom, te je aktuelna i danas, uz određena prilagođavanja aktuelnim nacionalnim bezbednosnim potrebama. Odredi Žandarmerije organizovani su pri strateški značajnim gradovima: Beogradu[1], Novom Sadu, Kraljevu i Nišu. Jurisdikcija odreda takođe je realizovana prema principu mesne nadležnosti, a po potrebi svaki od odreda može biti angažovan radi asistiranja bilo kom odredu ili samostalne realizacije na celokupnoj državnoj teritoriji.

Prve specijalističke jedinice

U skladu sa namenom jedinice, kao i bezbednosnim potrebama, ubrzo nakon osnivanja moderne Žandarmerije definisani su pravni okviri za ustrojavanje specijalističkih jedinica, isprva u vidu protivterorističkih vodova. Zamisao je bila da PT vodovi okupljaju najsposobnije operativce koji bi se posebnim planom i programom obuke, kao i upotrebom posebne opreme, osposobili za izvršavanje najsloženijih zadataka u okviru opšte namene jedinice. Razvoj specijalističkih jedinica pratio je i razvoj srpske Žandarmerije kao jedinice u celini. Izuzetan značaj u ovom procesu imala su i borbena iskustva iz prethodnih oružanih sukoba koja su valjano implementirana u planove i programe obuke srpskih žandarma. Tokom godina obuka se usložnjavala, a u većoj meri prihvatala se i praksa izvođenja obuke u inostranstvu i u saradnji sa stranim instruktorima iz zemalja sa kojima je državno rukovodstvo održavalo prijateljske političke odnose.

Pročitajte još i:
Taktička oprema u prvim godinama postojanja moderne Žandarmerije u najvećoj meri se nabavljala od nacionalnih proizvođača. Za potrebe protivterorističkih vodova, nabavljane su dvodelne taktičke uniforme sa maskirnom šarom rađenom po uzoru na čuvenu “Woodland”, proizvođača “Mile Dragić”. Isti proizvođač potpisivao i je i elemente balističke opreme, šlemove i balističke prsluke. U kategoriji vatrenog oružja, lično naoružanje pripadnika PT voda najčešće su činili poluautomatski pištolji “CZ-99” u kalibru 9 mm, nacionalnog proizvođača “Zastava oružje”, kao i automatske puške “Zastava M70” u modelima “AB1” sa fiksnim drvenim i “AB2” sa preklapajućim kundakom, u istočnom 7,62 mm, istog proizvođača, rađene po sistemu “kalašnjikova”. U upotrebi su bili i “karabinski” sistemi “Zastava M92”, takođe u 7,62x39 mm. Takođe treba istaći i pouzdane nemačke automate (eng. Submachine gun) “HK MP5” u modelima “A2” sa fiksnim polimerskim i “A3” sa teleskopskim (izvlačećim) kundakom, u kalibru 9 mm. Zajedno sa “zastavinim” modelima “M92”, nemački sistemi uglavnom su se upotrebljavali za izvođenje obuke i dejstava u urbanom okruženju, prvenstveno usled izraženije kompaktnosti i manje mase.

Crne beretke

Specijalistička komponenta srpske Žandarmerije od prvih protivterorističkih vodova prošla je razvojni put preko specijalističkih četa, zatim Prvog odreda za brze intervencije-OBI, potom jedinica za protivteroristička dejstva-JPTD, do današnjih specijalističkih jedinica-SPJ. Ronilački centar koji je nakon raspuštanja Jedinice za specijalne operacije obuhvaćen sistematizacijom Žandarmerije danas je operativan kao Ronilačka jedinica, a najveći obim kapaciteta jedinice organizovan je u centralnoj bazi u Beogradu.

Primer konfiguracije opreme pripadnika SPJ za potrebe izvođenja dejstava u urbanom okruženju
Prema aktuelnoj sistematizaciji svaki od četiri odreda Žandarmerije ima u operativnom sastavu i specijalističku jedinicu, u rangu čete. Radna mesta pri SPJ popunjavaju se nakon završenih konkursa koji su, po pravilu, internog karaktera u smislu da se selekcija vrši između dobrovoljno prijavljenih aktivnih operativaca Žandarmerije.

Imajući u vidu složenost zadataka i poslova koji se poveravaju operativcima SPJ, rukovodstvo jedinice je, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, godinama ulagalo značajne napore u uvećavanje kapaciteta, te danas najelitniji žandarmi raspolažu veoma pouzdanom opremom, neophodnom za realizaciju na visokom nivou.

U kategoriji pištolja u najvećoj meri zastupljeni su poluautomatski modeli, a među njima osnovni u upotrebi su austrijski “Glock 17 Gen 3”, u kalibru 9 mm. Ovi modeli su skoro opšteprihvaćen standard pri jedinicama za specijalne namene u svetu, prvenstveno usled veoma pouzdanog principa rada i sigurnosnih mehanizama[2], odličnih borbenih nišana, ergonomskih rešenja, relativno male mase, kao i značajnog kapaciteta okvira (standardni okviri primaju 17 metaka). U manjem obimu zastupljeni su i švajcarski “SIG P220”, u više modela takođe kalibra 9 mm, kao i pomenuti sistemi “CZ-99”, nacionalnog proizvođača “Zastava oružje”. Za potrebe spuštenog nošenja upotrebljavaju se kvalitetne taktičke futrole “BLACKHAWK! Serpa Tactical” u varijantama “Level 2” i “Level 3”, u crnoj boji. Imajući u vidu afinitete pojedinaca, pripadnicima se daje sloboda i da taktičke holstere nabavljaju i privatno.

Pri izvođenju obuke i dejstava u urbanom okruženju pripadnici uglavnom poverenje daju pouzdanim nemačkim automatima u različitim varijantama. Specijalističke jedinice raspolažu već pomenutim modelima “HK MP5 A2” i “A3”, ali i varijantama sa integrisanim prigušivačem pucnja “HK MP5 SD3”, svi u kalibru 9 mm. Postavljanjem “UTG” nosača “Picatinny” šina na sisteme je moguće montirati dodatnu taktičku opremu kojom se oružje u većoj meri prilagođava afinitetima strelca i potrebama zadataka. U tu svrhu upotrebljavaju se refleksni “red dot” nišani tipa “Aimpoint CompM3”, taktičke lampe, jurišni rukohvati, laserski obeleživači cilja i druga oprema. Skraćeni modeli oznake “HK MP5 K” u kalibru 9 mm, usled izražene kompaktnosti i značajnog kapaciteta okvira (standardni dvoredni okviri primaju 30 metaka) prikladni su za upotrebu pri obavljanju poslova i zadataka neposredne fizičke zaštite određenih lica, a takođe su i čest izbor specijalista Ronilačke jedinice pri izvođenju dejstava u vodenom okruženju.

Foto: specijalne-jedinice.com

Različiti sistemi na zaduženju pri SPJ. Foto: specijalne-jedinice.com

U kategoriji automatskih pušaka na zaduženju je više sistema. Od onih konstruisanih po sistemu “kalašnjikova” izdvajaju se već pomenuti modeli nacionalnog proizvođača “Zastava oružje”. Modeli “AB2” u kalibru 7,62 mm su za potrebe pripadnika SPJ modifikovani montiranjem teleskopskih kundaka proizvođača “UTG”, dok se na “Picatinny” šine proizvođača “UTG”, montirane u predelu prednjeg pothvata, uglavnom postavlja jurišni rukohvat sa donje strane. Na gornji nosač pripadnici najčešće montiraju refleksni nišan proizvođača “UTG”. Od istog proizvođača nabavljene su i ergonomske obloge pothvata koje se mogu upotrebiti ukoliko su hvat ili pothvat preko šina neudobni za strelca. Nakon promocije automatskih pušaka “Zastava M21”, koje je nacionalni proizvođač izradio u skladu sa NATO standardima, a u okviru projekta “Vojnik 21”, jedinice Žandarmerije uglavnom zadužuju modele “M21 S” sa preklapajućim kundakom i u kalibru 5,56 mm NATO, opremljene nosačima “Picatinny” šina i sa skraćenom cevi (dužine 375 mm) u odnosu na standardne modele. U kalibru 7,62 mm su i istočnonemačke verzije “AK47” sa fiksnim drvenim kundakom. U skladu sa potrebama namenske aktivnosti na sve pomenute modele mogu se montirati i potcevni bacači granata 40 mm. Kapaciteti specijalističkih jedinica Žandarmerije Republike Srbije uvećani su nabavkom kontingenta veoma kvalitetnih američkih karabina “Colt M4 A4” u verziji “Commando” sa skraćenom cevi. Za ceo kontingent karabina nabavljeni su i “CAA FGA” ergonomski jurišni rukohvati na koje su adaptirane taktičke lampe “CAA TC1”, kao i odlični “red dot” nišani “Aimpoint CompM3”. Osnovne prednosti ovih sistema u kalibru 5,56 mm su izrazita kompaktnost, relativno mala masa, uz odličnu balansiranost i ergonomska rešenja.

U kategoriji borbenih sačmarica zastupljeni su modeli više proizvođača među kojima su “Remington Arms”, “Mossberg”, “Zastava oružje”.

Za potrebe preciznog gađanja upotrebljavaju se poluautomatske puške i sistemi sa manuelnim repetiranjem proizvođača “Zastava oružje” i više proizvođača iz inostranstva. Osnovni sistem u upotrebi pri SPJ je “Steyr Tactical Elite” sa sistemom manuelnog repetiranja, u kalibru .308 Winchester. Za potrebe specijalista nabavljene su u konfiguraciji sa podesivim bipodom. Ove puške se najčešće upotrebljavaju u konfiguraciji sa optičkim nišanom “KAHLES K-312 3x12-50”, a za potrebe montiranja upotrebljavaju se kvalitetni nosači optike “MAK Milmont”. Na zaduženju su i poluautomatske “SIG Sauer 716” u kalibru 7,62x51 mm NATO, koje se takođe upotrebljavaju u konfiguraciji sa pomenutim nišanima “KAHLES”. Pored ovih, u upotrebi su i poluautomatske verzije “HK G3”, koje se takođe upotrebljavaju u konfiguraciji sa nišanima “KAHLES”.

Foto: specijalne-jedinice.com

Puške za precizno gađanje u konfiguraciji sa nišanima “KAHLES”, na zaduženju pri SPJ. Foto: specijalne-jedinice.com

Za dejstva po udaljenim, zaklonjenim ili lakooklopljenim ciljevima efikasno se mogu upotrebiti modeli “Zastava M93 Crna strela” sa sistemom manuelnog repetiranja, a u moćnom kalibru 12,7x108 mm proizvođača “Zastava oružje”. Takođe, na zaduženju su i antimaterijalne poluautomatske puške kalibra 12,7x99 mm NATO (.50 BMG) tipa “Barrett M82 A1”, koje se upotrebljavaju u konfiguraciji sa optičkim nišanom “Swarovski 10x42”, kao i “bullpup” verzije “Barrett M95”, u konfiguraciji sa optikom “Bausch&Lomb 10x40”. Za potrebe maskiranja u različitim okruženjima specijalisti snajperizma upotrebljavaju maskirna odela za snajperiste proizvođača “Mile Dragić”.

U situacijama kada je potrebna veća vatrena moć efikasno se mogu upotrebiti i laki mitraljezi, a pripadnici uglavnom veruju sistemima “Zastava M84”, u kalibru 7,62x54 mm R, nacionalnog proizvođača “Zastava oružje”. Pomenuti modeli konstruisani su po uzoru na ruske “PKM”, a iskustva iz upotrebe potvrđuju da je reč o robusnom, pouzdanom i veoma preciznom oružju.

Visok stepen balističke zaštite pripadnika pri izvođenju namenskih aktivnosti ostvaruje se nošenjem kvalitetnih šlemova i balističkih prsluka. Pri SPJ upotrebljavaju se šlemovi “Mile Dragić M97”, PASGT dizajna[3] u crnoj boji koji obezbeđuju nivo balističke zaštite IIIA prema standardu NIJ STD. 0106.01. Isti proizvođač potpisuje i šlemove “MICH 2002” dizajna, koji su krajem 2017. godine jedinicama Žandarmerije isporučeni u nijansi zelene boje i konfiguraciji sa taktičkim šinama i nosačem uređaja za osmatranje u noćnim uslovima sa "bandžijima" (eng. helmet bungee). Od istog proizvođača nabavljaju se i crne platnene navlake za pomenute modele.

Foto: specijalne-jedinice.com

Pripadnici Prve specijalističke jedinice tokom vežbe "Štit 2015". Foto: specijalne-jedinice.com

Pored ovih, u upotrebi su i šlemovi “CGF Gallet S.A”, takođe u crnoj boji. Balistički prsluci takođe se nabavljaju od nacionalnog proizvođača. Prilikom intervencije dodatna zaštita antiterorističke grupe ili tima može se ostvarivati i upotrebom balističkih štitova različitih vrsta, koji obezbeđuju veoma visok stepen balističke zaštite. Fragmentaciona zaštita očiju ostvaruje se nošenjem taktičkih naočara proizvođača “ESS” u više modela, dok se zaštita glave od posledica mehaničkog udara može ostvarivati i upotrebom polimerskih kaciga, uglavnom “JOBE”, u crnoj boji. Praksa nošenja kaciga ograničena je na izvođenje alpinističke obuke, odnosno na plovilima. Pripadnici specijalističkih jedinica Žandarmerije Republike Srbije prepoznatljivi su po interventnim uniformama crne boje. U pitanju su modeli proizvođača “Mile Dragić” u kroju “Dragon Tactical”, kao i dvodelne taktičke uniforme nacionalnog proizvođača “Jumko A.D”.

Primer konfiguracije opreme pripadnika SPJ za potrebe izvođenja dejstava u ruralnom okruženju
Proizvođač “Mile Dragić” obezbeđuje i dve vrste maskirnih dvodelnih taktičkih uniformi, jednu u digitalnoj urbanoj šari, drugu u digitalnoj ruralnoj šari, posebno razvijenoj za potrebe srpske Žandarmerije. Krajem 2017. godine u upotrebu su uvedene i dvodelne taktičke uniforme proizvođača „Jumko A.D“, u kroju „Dragon Tactical“ i jednobojnoj nijansi zelene boje “Ranger Green”. Oprema pripadnika kompletira se i nošenjem taktičkih rukavica tipa “BLACKHAWK! Hellstorm Fury”, ili “Pentagon Stinger”, zatim štitnika za kolena “BLACKHAWK!” ili “MIL-TEC Sturm”, u crnoj boji. Zalaganjem rukovodstva jedinice pripadnicima su na raspolaganju kvalitetne čizme proizvođača “Matterhorn” i “Magnum”, kao i taktički opasači “Uncle Mikes”, a od kraja 2017. i taktički opasači proizvođača “Mile Dragić”, u “Ranger Green” boji.

Pri obavljanju zadataka i poslova obezbeđivanja javnog reda i mira, odnosno njihovog uspostavljanja, pripadnici specijalističkih jedinica upotrebljavaju posebnu konfiguraciju zaštitne opreme koju najčešće čine anti-trauma prsluk, ergonomski oblikovani štitnici za potkolenice i podlaktice izrađeni od plastike, zatim interventna polikarbonska kaciga sa providnim, polikarbonskim vizirom, kao i interventni štit izrađen od providnih, kompozitnih materijala.

Specijalistima za rukovanje minsko-eksplozivnim sredstvima-MES na raspolaganju stoji specifična oprema, nužna za izvršavanje protivdiverzionih pregleda, odnosno rukovanje različitim vrstama minsko-eksplozivnih sredstava. Zaštita specijalista ostvaruje se oblačenjem deminerskog odela tipa „Med-Eng EOD 8“ i deminerskog šlema, dok se rukovanje sredstvima može realizovati upotrebom teleskopskog manipulatora „Med-Eng“, odnosno robota za manipulaciju i uklanjanje minsko-eksplozivnih i drugih opasnih sredstava, koji su modifikovani u skladu sa potrebama jedinice, kao i drugim alatima različitih namena.

[1] U kojem je organizovana i Komanda.
[2] Čuveni “Safe Action”.
[3] Eng. Personnel Armor System for Ground Troops.

Tekst je autorsko delo administratora sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole administracije, podložno je tužbi.

© specijalne-jedinice.com | Sva prava zadržana | Pravila korišćenja