Mitraljezi "FN Minimi"
  • Proizvodnja: 1974.
  • Konstrukcija: Ernest Vervier/ FN Herstal
FOTO:

 

VIDEO:

Preuzeto sa kanala mwrings

Opis

Evolucija oružanih sukoba tokom decenija nije uticala na značaj mitraljeskog oružja u arsenalima pešadijskih jedinica. Mitraljeska paljba strelcu daje znatno veću vatrenu moć nego jurišna puška, stoga i mogućnost pružanja podrške prijateljskim snagama, odnosno angažovanja neprijateljske žive sile, lakooklopljenih ili zaklonjenih ciljeva na distancama većim od efikasnog dometa današnjih jurišnih pušaka. Uz značajan psihološki efekat mitraljeske paljbe na neprijatelja, jasno je zašto mitraljezi i danas predstavljaju važan deo naoružanja redovnih i snaga za specijalne namene.

Početkom sedamdesetih godina, konstruktor Ernest Vervier uvideo je potrebu za izradom lakšeg i mobilnijeg mitraljeza, koji bi uz zadovoljavajuću preciznost paljbe mogao da se upotrebi u realizaciji različitih borbenih zadataka. Na ovoj teorijskoj osnovi izradio je prvu konstrukciju tokom 1974, a koja će u narednim godinama nekoliko puta biti modifikovana pre nego što početkom osamdesetih bude šire prihvaćena, pre svega u američkim oružanim snagama.

FN Minimi[1] je laki mitraljez koji funkcioniše po principu pozajmice barutnih gasova sa rotirajućim zatvaračem kao sistemom bravljenja. Ciklus rada počinje iz zadnjeg položaja zatvarača (kako ne bi došlo do nekontrolisanog opaljenja metka). Povlačenjem obarača zatvarač kreće napred, uzima metak, uvodi ga u cev i bravi rotiranjem pomoću dva masivna brega, a opaljenje se vrši udarnom iglom. Deo barutnih gasova pokreće klip koji potom povlači nosač zatvarača unazad radi odbravljivanja i izbacivanja čaure. Mitraljezi"FN Minimi" danas se nude u dva NATO kalibra, 5,56x45 mm i 7,62x51 mm. Sve verzije isporučuju se isključivo sa automatskim režimom rada, a zanimljivo je da je prototip mitraljeza bio prvo namenjen 7,62 NATO kalibru, da bi se kasnije konvertovao za 5,56x45 kalibar u kojem je danas znatno više zastupljen. Modeli predviđeni za 7,62x51 mm NATO izrađeni su početkom novog milenijuma, na zahteve Komande za specijalne operacije Vojske SAD (USSOCOM) i u velikoj meri sastavljeni su od istih delova kao varijante koje koriste 5,56. Ipak, kako ne bi dolazilo do mešanja delova modela koji koriste različite kalibre, elementi su dizajnirani tako da se oružje ne može valjano sklopiti delovima različitih verzija.

Izuzetna preciznost i respektabilna vatrena moć, dobra ergonomska rešenja i balansiranost masa, uz racionalnu masu za oružje ovog tipa, učinili su da mitraljezi "FN Minimi" danas bude usvojeni u formacijama u preko 45 zemalja.

Sanduk mitraljeza izrađen je od presovanog čelika. Regulator protoka gasova kod modela koji koriste 5,56x45 mm nudi podešavanje za rad u normalnim i u ekstremnim uslovima[2], dok je kod modela za 7,62x51 mm taj sistem samopodešavajući.

Kundak je izrađen od kvalitetnog polimera i zavisno od modela može biti fiksni ili teleskopski. Kontrola trzaja unapređena je ugradnjom hidrauličnog amortizera trzaja, a treba još istaći da se sve verzije FN Minimi mitraljeza mogu isporučiti sa ili bez Picatinny šina.

Rukohvat mitraljeza je takođe izrađen od kvalitetnog polimera i prvobitno je kopiran sa rešenja na puščanim sistemima "FAL" i "FNC", da bi kasnije bio modifikovan, sa primetnim lateralnim, ergonomskim žlebovima. Ispred rukohvata smešten je obarač sa branikom, a sa leve strane sanduka, iznad rukohvata postavljena je mehanička kočnica u vidu kružnog tastera koja u zakočenom položaju blokira obarač. Pritiskom tastera udesno, indikator u vidu prstena crvene boje pokazuje da je oružje otkočeno.

Uvodnik redenika postavljen je sa leve strane, a kutija sa municijom može se montirati na utvrđivač postavljen sa donje strane oružja. Redenici su sa samootpadajućim člancima a sistem povlačenja je sa dva zupca. U odnosu na uvodnik redenika, pod uglom od 45 stepeni sa donje strane postavljen je usadnik okvira koji prima standardne "M-16" okvire[3] kapaciteta 20 ili 30 metaka. Usadnik okvira opremljen je zaštitnim poklopcem na kojem je postavljena i mala poluga za otpuštanje okvira. Postavljanje ovih usadnika rešeno je tako da uvođenje redenika onemogućava istovremeno uvođenje okvira i obrnuto.

Ručica za zapinjanje zatvarača valjkastog je oblika i zajedno sa otvorom za izbacivanje čaura postavljena je sa desne strane sanduka mitraljeza.

Tehničko-taktičke karakteristike (modeli za kalibar 5,56x45 mm NATO):
Dužina oružja: Dužina cevi: Teor. brzina paljbe: Masa:
1040 mm/ 914 mm sa prekl. kund. 465 mm/ 349 mm kod modela "Para" 700-1000 met/min 7,1-7,2 kg
Teška cev je hromirana sa unutrašnje strane, ožljebljena udesno šest puta, sa korakom uvijanja od 1:178 mm (1:7 inča) kod modela koji upotrebljavaju 5,56x45 mm NATO, odnosno 1:305 (1:12 inča) kod modela koji upotrebljavaju 7,62x51 mm NATO. Na cev je montirana i preklapajuća ručica za nošenje oružja, a brza zamena cevi omogućena je preko jednostavne brave postavljene sa leve strane sanduka preko koje je cev fiksirana u sanduk. Na ustima cevi nalazi se razbijač plamena sa radijalnim prorezima.

Mehanički nišani potpuno su podesivi i smešteni sa gornje strane oružja. Zadnji je diopterskog tipa i ima podeljke na svakih 100 metara sve do razdaljine od 1000 metara. Montiranje dodatne taktičke opreme moguće je postavljanjem nosača Picatinny šina duž gornje strane oružja, kao i tri šine na sa leve, desne i donje strane podhvata, tj. po sistemu 3-6-9.

Sklopivi dvonožac podesiv je po visini, a svaka nožica može se podesiti na tri položaja i dozvoljava bočno podešavanje do 15 stepeni u svaku stranu. Radi bolje stabilnosti, nožice su sa donje strane opremljene četvorougaonim platformama. Dodatno, mitraljezi FN Minimi mogu se po potrebi montirati i na tronožna postolja tipa "FN Herstal 360" i "US M122", odnosno na specijalizovana vozila, plovila ili vazduhoplove.

Pored modela sa standardnom dužinom cevi, mitraljezi "FN Minimi" u kalibru 5,56x45 mm NATO nude se i u verziji "Para" koja ima skraćenu cev dužine 349 mm i teleskopski kundak. Modeli u kalibru 7,62x51 mm NATO razlikuju se u fiksnom ili teleskopskom kundaku, a oni sa oznakom "T.R." imaju tri integrisane "Picatinny" šine na pothvatu mitraljeza.

Kompanija "FN Herstal" je novembra 2013. godine predstavila novi model "FN Minimi" mitraljeza, pod oznakom "FN Minimi MK3". Predviđen je za oba NATO kalibra, a od prethodnih modela razlikuje se po teleskopskom kundaku koji je sada ergonomski poboljšan, podesiv na 5 dužina guranjem opruge smeštene na početku kundaka sa donje strane. Pored toga, sada je podesiva i ergonomska obrazina. Ručica za zapinanje zatvarača takođe je ergonomski poboljšana, a izvršene su i modifikacije sklopivog bipoda koji u preklopljenom položaju ne ometa postavljanje dodatne opreme na donju Picatinny šine, kao što je vertikalna ergonomska drška. Konstruktori su nove modifikacije i dodatke konstruisali tako da se lako mogu montirati i na sve dosadašnje modele mitraljeza "FN Minimi", što u velikoj meri olakšava njihovo usvajanje među korisnicima.

[1] Skraćeno od „Mini Mitrailleuse“, što u prevodu znači „mali mitraljez“.
[2] Kao što su, na primer, velika zaprljanost ili ekstremne temperature.
[3] Okviri su standardizovani NATO standardom 4179, NATO STANAG 4179.

Tekst je autorsko delo administratora sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole administracije, podložno je tužbi.

Ocenite tekst:
Naslovi iz rubrike:

© specijalne-jedinice.com | Sva prava zadržana | Pravila korišćenja