Oprema Naslovi iz rubrike

Bezbedno rukovanje
pištoljem


Naslovna fotografija

Objavljeno u rubrikama: Oprema Foto: specijalne-jedinice.com

U sudskoj praksi Republike Srbije najčešći oblik nehatnog ubistva (najprostije rečeno nenamernog, neželjenog ubistva) javlja se kao posledica nesavesnog rukovanja oružjem, najčešće pištoljem.

Pod “nesavesnim rukovanjem” podrazumeva se neposvećivanje dovoljne (i dužne) pažnje bezbednosnoj proveri oružja, kao i neprimenjivanje osnovnih bezbednosnih principa prilikom upotrebe oružja. Bezbednosna provera oružja se obavlja radi uveravanja strelca (i drugih lica u neposrednoj blizini strelca) da metak nije ubačen u cev oružja kako bi se sprečilo neželjeno opaljenje i negativne posledice koje potom mogu nastupiti po život i telo ljudi, imovine, životinja i slično. Dakle, van ove kategorije nehatnog ubistva ostaju slučajevi kada je ubistvo učinjeno usled smanjene uračunljivosti ili potpune neuračunljivosti ubice, zatim slučajevi u kojima je volja ubice bila potpuno isključena i slično. Drugim rečima, volja ubice je slobodna, on je u tom momentu potpuno svestan, sposoban da rasuđuje, ali negativna posledica javlja se usled njegove nepažnje, iako on nije želeo ostvarivanje te posledice.

Do oružja se danas može doći na nekoliko načina: legalnom kupovinom, kupovinom na crnom tržištu, nasleđivanjem i slično. Posedovanje i nošenje oružja pod određenim zakonskim uslovima dozvoljeno je civilima i naravno službenim licima. S obzirom na relativno laku dostupnost (do oružja je znatno lakše doći na crnom tržištu) različitog naoružanja, veoma je važno da budući korisnik bude svestan odgovornosti koju ovakve stvari nose sa sobom i naravno da zna pravilno da ih koristi. Jer, ono što važi za sve materijalne tvorevine čoveka, važi i za oružje: nisu stvari opasne same po sebi, nego ih takvim čine oni koji ne znaju pravilno da ih koriste. Pravilna upotreba oružja prvenstveno podrazumeva bezbedno rukovanje, potom i pravilno održavanje, a šira tumačenja ovde svrstavaju i legitimnost (opravdanost) upotrebe oružja.

Iako nije etički ljudske živote predstavljati kao brojeve, procente i grafike, upravo ti podaci treba da opominju kako one koji donose propise, tako i one koji koriste oružje, da velika pažnja treba da se posvećuje pravilnoj, temeljnoj obuci.

Moralna (a pod određenim uslovima i pravna) je obaveza svakog ko zaista zna da pravilno rukuje oružjem da to znanje temeljno prenese drugom, kao što je i obaveza svakog budućeg korisnika da samoinicijativno izuči i usvoji do automatizacije radnje bezbednosne provere.
Mnogi pogrešno misle da su za to potrebni skupi i brojni časovi u streljani ili na strelištu, vrhunski instruktori, specijalci i drugi, jer se radi o nekoliko veoma prostih radnji koje se danas mogu bukvalno u par desetina sekundi saznati gledanjem video snimaka postavljenih na internetu. Kada bi ljudi bili odgovorniji (i pametniji) mnoge proste stvari bi zaista i ostale proste, ali uvek se nađu oni koji sebe neopravdano smatraju stručnjacima te zbog svog neznanja plasiraju pogrešne informacije učeći druge pogrešno i to se tako prenosi kao zaraza.

Bezbedno rukovanje pištoljem

Kada je reč o pištoljima, radnje bezbednosne provere se obavljaju skoro istovetno, nezavisno od modela. Jedino što je važno jeste redosled tih radnji koji uvek mora biti isti.

Prilikom uzimanja pištolja, strelac (ili lice koje samo rukuje oružjem a ne sprema se za gađanje) uvek treba da pretpostavlja da je oružje zapeto, a metak u cevi, pa čak i onda kada je prethodnik izvršio bezbednosnu proveru u njegovom prisustvu. Ta misao koliko god nekad bila iritirajuća uvek mora da bude jasna, jer to je prva pretpostavka odgovornom ponašanju i naravno bezbednom rukovanju.

Uzimanjem pištolja strelac ne sme uperiti pištolj u drugo lice, niti u površinu od koje metak može da rikošetira. Najpravilnije bi bilo pištolj držati uperenim u tlo, pod uglom od oko 45 stepeni sve dok ne otpočne gađanje. Prsti šake kojom strelac hvata oružje (to je po pravilu jača šaka strelca, kojom se on prvenstveno služi obavljajući svakodnevne poslove) ni u jednom momentu ne smeju dodirivati obarač (naravno, sve do momenta kada strelac želi da opali), a ovo se posebno odnosi na kažiprst, jer velika većina ljudi povlači obarač upravo ovim prstom. Stoga za kažiprst važi posebno pravilo “finger off the trigger”, tj. prst dalje od obarača, pa se obično spušta na branik obarača ili navlaku pištolja i tu ostaje sve dok strelac ne poželi okidanje.


Otpuštanje okvira pritiskom tastera na rukohvatu. Foto: specijalne-jedinice.com

Zavisno od modela, pregledom spoljašnjosti pištolja strelac može primetiti indikator metka u cevi ili napetosti oružja, što mu može biti znak da li je metak ubačen ili ne. I pored toga, strelac je dužan da otpusti okvir pritiskom tastera koje je obično smešteno na rukohvatu pištolja ili braniku obarača i može mu se pristupiti palcem ili kažiprstom. Izbacivanjem okvira onemogućava se ubacivanje novog metka u ležište i cev pošto se prethodni izbaci. Po izbacivanju i odlaganju okvira, držeći prste i dalje od obarača strelac povlači navlaku pištolja do kraja kako bi saznao da li je metak bio u cevi ili nije.


Povlačenjem navlake strelac proverava da li je metak ostao u cevi. Foto: specijalne-jedinice.com

Ukoliko jeste, izvlakač čaure će povlaćenjem navlake izbaciti metak koji će izleteti kroz bočni otvor, po pravilu ukoso od strelca. Iako retko, može se ipak desiti da izvlakač ne odradi posao iz prvog puta, pa je dobra navika da se navlaka povuče do kraja više puta i da se strelac i pogledom u unutrašnjost oružja uveri da metak nije ostao zaglavljen.

Tek po uveravanju da metak nije u cevi, strelac može pristupiti obaraču i povući ga do kraja ali i tada pištolj ne sme biti uperen u drugo lice, odnosno u površinu od koje metak može rikošetirati. Potom strelac pištolj može predati drugom licu , ili ga odložiti u kofer ili kakvo drugo mesto, odnosno pripremiti ga za gađanje, vodeći računa o pravcu uperenosti cevi sve vreme. U vezi sa odlaganjem pištolja, odgovorno je držati pištolj van domašaja dece, ili psihički nestabilnih ljudi. Isto tako treba uzeti u obzir i mogućnost upada lopova u objekat u kojem je pištolj odložen, pa bi bilo odgovorno pištolj držati u zaključanom mestu (kofer, fioka, sef itd). Takođe, pištolj i okvir/okvire treba fizički odvojiti (npr. u različite fioke, pregrade, sobe i slično), što je regulisano i tekstom zakona Republike Srbije.


Radnje bezbednosne provere.

Bezbednosna provera obavezna je pre početka izvođenja bilo koje radnje, kao i po njihovom završetku. Samo obavljanje bezbednosne provere po pravilu traje nekoliko sekundi, strelac ove radnje izvodi autonomno, bez ikakve posebne opreme. Ovo se posebno naglašava kako bi postalo jasno koliko su ove radnje u praksi jednostavne za usvajanje i izvođenje. Radnje bezbednosne provere treba uvežbavati u bezbednom okruženju, sve dok se ne stekne rutina i dok se ne usvoje do automatizacije i pređu u naviku. Oružja se ne treba plašiti, ali ga treba poštovati. Odgovornim ponašanjem potkrepljenim znanjem čuvamo svoj i živote drugih.

Tekst je autorsko delo administratora sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Video snimak je zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole administracije, podložno je tužbi.

© specijalne-jedinice.com | Sva prava zadržana | Pravila korišćenja