Prigušena velikokalibarska puška VKS Vychlop
  • Godina proizvodnje: 2002.
  • Konstrukcija: Vladimir Zlobin
FOTO:

 

VIDEO:

Preuzeto sa kanala WarehouseTV

Opis

Složene taktičke situacije, a posebno zadaci iz domena borbe protiv terorizma, često zahtevaju rešavanje jednim razornim pogotkom. Neutralisanje pretnje tada mora biti momentalno, ne ostavljajući mogućnost za naknadno nastupanje štetnih posledica. Efikasna dejstva po dobro zaštićenim, zaklonjenim ciljevima i lakooklopljenoj mehanizaciji i sredstvima veze isto tako zahtevaju pogotke velike penetracije i zaustavne moći. Stoga, među puškama namenjenim za precizno gađanje, otpočelo se sa eksperimentisanjem i uvođenjem u upotrebu većih, moćnijih kalibara i pušaka koji mogu uspešno odgovoriti na ove potrebe.

Iskustva iz aktivnosti ruskih specijalnih snaga u rejonu severnog Kavkaza, ukazala su i na nedostatke tradicionalnih pušaka za precizno gađanje koje su upotrebljavane, što je pred konstruktore postavilo nove zahteve.

Držeći se proverenih principa u izradi oružja, ruski konstruktori, krajem osamdesetih i početkom devedesetih, ponudili su nekoliko robusnih i jeftinih puščanih sistema, poput "VSS Vintorez", a kasnije i "OTs 14-Groza" koje su ubrzo privukle i pažnju Zapada.

Tokom 1999. godine, ruski Kontrukcioni biro KBP otpočeo je projekat, koji je završen 2002. godine, a prvi put predstavljen javnosti krajem 2005. godine u Moskvi. Radilo se o velikokalibarskoj prigušenoj pušci za precizno gađanje, VKS (Vintovka Krupnokalibernaya Snayperskaya) "Vychlop", razvijenoj na zahtev Centra za posebne namene ruskog FSB[1].

VKS Vychlop je "bullpup" sistem sa manuelnim repetiranjem i kliznim sistemom povlačenja ručice zatvarača. Prednji deo zatvarača se rotira i bravi u cevi, slično kao kod puščanih sistema "Kalašnjikov".

"Bullpup" konstrukcija, gde je usadnik okvira, zajedno sa mehaničkim delovima i sklopom zatvarača, pomeren iza rukohvata, omogućava smanjenje ukupne dužine oružja, uz uvećanje ili zadržavanje optimalne dužine cevi, pa se tako dobija kompaktnija i preciznija puška.

Sistem je predviđen za specifični podzvučni kalibar 12,7x55 mm, koji se kreće brzinom od 290 do 295 m/s, izuzetne zaustavne moći i penetracije. U upotrebi su dva metka, snajperski i probijajući. Snajperski oznake "SC-130 PT" ima zrno izrađeno od bronze, težine 59 grejna, koje može probiti čeličnu ploču debljine 25 mm na 100 metara, dok je zrno kod probijajućeg "SC-130 VPS" metka težine čak 76 grejna i može lako probiti čeličnu ploču debljine 16 milimetara, na udaljenosti od 250 metara.

VKS Vychlop se odlikuje izuzetnom preciznošću sa 1 MOA[2] na 100 metara, efektivnog dometa do 400 metara, iako tvrdnje konstruktora pominju i udaljenost do 600 metara. Sastavni deo standardne opreme jeste i masivni prigušivač pucnja koji se po potrebi može skinuti prilikom transporta ili čišćenja. Pucanj je prigušen do te mere da omogućava opaljenje u potpuno zatvorenoj prostoriji, bez potrebe za stavljanjem antifona. Ova činjenica uz okolnost jedva primetnog plamena na ustima cevi, daje velike šanse strelcu da na otvorenom prostoru dejstvuje po ciljevima neopažen od strane neprijatelja.

Tehničko-taktičke karakteristike:
Dužina oružja: Masa priguš. pucnja: Masa bez okvira: Kapacitet okvira:
1125/622 mm bez priguš. pucnja 500 g 6,5 kg 5 metaka
Sistem "VKS Vychlop" je opremljen i sklopivim dvonožnim postoljem koje se može podešavati po visini, shodno potrebama strelca i uslovima terena. Ručica zatvarača smeštena je bočno, sa desne oružja, a prilikom odbravljivanja, izletanje vrele čaure može biti nezgodno za levorukog strelca, što je jedna od mana "bullpup" konstrukcije kod pušaka. Hranjenje se realizuje iz odvojivog okvira kapaciteta 5 metaka.

Sa gornje strane oružja su, pored primarnog optičkog, postavljeni i pomoćni mehanički nišani diopterskog tipa, koji se po potrebi mogu preklopiti.

Dobra amortizacija trzaja obezbeđena je i konstrukcionim rešenjima kundaka, kod kojeg je amortizer trzaja odlično profilisan.

Imajući u vidu karakteristike puške, kao i osobine kalibra koji koristi, prigušena puška za precizno gađanje "VKS Vychlop" idealna je za dejstva na srednjim distancama u urbanom i ruralnom okruženju, kada je potrebno ostati neotkriven, a pritom neutralisati živu silu, ili lakooklopljenu mehanizaciju i tehniku.

Znatno manja masa i dimenzije (oko 7 kilograma sa montiranim prigušivačem i punim okvirom i dužine od 1125 mm sa montiranim prigušivačem pucnja) u odnosu na velikokalibarske zapadnjačke puščane sisteme iste ili slične namene, čini "Vychlop" izuzetno praktičnim sistemom. Na osnovu ovog projekta ruski konstruktori konstruisali su i novi sistem jurišne puške "AŠ-12", koji je takođe privukao značajnu pažnju u svetu.

[1] Bivši KGB.
[2] Jedan lučni minut uglovnog stepena (eng. Minute of Angle).

Tekst je autorsko delo administratora sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole administracije, podložno je tužbi.

Ocenite tekst:
© specijalne-jedinice.com | Sva prava zadržana | Pravila korišćenja