Sećamo se heroja Naslovi

Sećamo se heroja: piloti
Šestog lovačkog puka


Naslovna fotografija

Objavljeno u rubrikama: Sećamo se heroja Foto: ilustracija

Fašistička Nemačka je bez objave rata 6. aprila 1941. godine napala Kraljevinu Jugoslaviju. Napad je počeo snažnim udarima vazduhoplovnih snaga, specijalnim dejstvima i brzim prodorima oklopno-mehanizovanih jedinica.

Glavni cilj napada nemačkog vazduhoplovstva je bio: razaranje Beograda, demoralisanje vojske i naroda i uništenje jugoslovenskih vazduhoplovnih potencijala. Odluku da se Beograd razori doneo je lično Hitler 27. marta, razjaren vestima o demonstracijama u Beogradu protiv potpisivanja "Trojnog pakta".

Nemački feldmaršal fon Klajstje je tokom suđenja u Nirnbergu, posle rata, o tome rekao: "Vazdušni napad na Beograd 1941. godine je prvenstveno imao politički karakter, ničeg zajedničkog sa ratom. To bombardovanje iz vazduha je bila stvar Hitlerove sujete, njegove lične osvete"[1]. Zadatak je bio poveren 4. vazdušnoj floti, kojom je komandovao general - pukovnik Aleksandar Ler, dok je operacija nazvana "Strašni sud"[2]. Predviđajući rat jugoslovenska Vrhovna komanda i tadašnja vlada su Beograd proglasile otvorenim gradom. I pored toga, nemačko ratno vazduhoplovstvo "Luftvafe" je otpočelo izvršavanje zadatka u rano nedeljno jutro 6. aprila 1941. godine. Tog dana grad je bombardovan u četiri naleta, a potom 7, 11. i 12. aprila. U napadima je stradalo više od 2500 civila, razoreno više stotina objekata, među kojima je i potpuno uništena Narodna biblioteka Srbije, osnovana još 1832. godine, koja je bila gađana zapaljivim bombama.

ZA MNOM! PALI I POLEĆI PO PATROLAMA!

Jugoslovensku prestonicu su od napada iz vazduha branili piloti elitnog Šestog lovačkog puka, predvođeni komandantom, kapetanom I klase Milošem Žunjićem, kao i jedinice protivvazdušne odbrane Vazdušne zone Beograda.

Šesti lovački puk bio je u sastavu tadašnje Prve vazduhoplovne lovačke brigade, a izdvajamo se po izuzetno obučenom kadru i modernim avionima. Centralna baza puka bila je smeštena na aerodromu "Zemum", a rejon odgovornosti jedinice bio je severoistočni deo tadašnje državne teritorije, s obzirom na na veći broj gradova, industrijskih i komunikacionih centara, u tom delu teritorije.
U borbi protiv višestruko brojnijeg i tehnički nadmoćnijeg neprijatelja živote su tokom borbi 6. i 7. aprila položili ratni piloti Miloš Žunjić, Dobrica Novaković, Branislav Todorović, Milutin Petrov, Dušan Borčić, Miho Klavora, Vladimir Gorup, Milivoje Bošković, Karlo Štrbenk i Jovan Kapešić, svi iz elitnog puka. Stradali vojni pilot kapetan Živica Mitrović pripadao je 31. grupi Drugog vazduhoplovnog puka. Hrabri piloti Šestog lovačkog puka su ušli u istoriju, jer su kao heroji branili nebo iznad glavnog grada od najezde crnih jata Hitlerovih "flug-cojg" formacija. Sećanje na njih živi, a njihova dela prenose se pokoljenjima i sastavni su deo tradicije koju nastavljaju današnje generacije vojnih pilota Vojske Srbije.


Stradali piloti Šestog lovačkog puka. Foto: vojni arhiv

U borbama tokom 6. i 7. aprila vrsni piloti Šestog lovačkog puka oborili su više od 40 nemačkih aviona[3]. Pilotski as, Đorđe Stojanović tokom ovih sukoba oborio je tri nemačka aviona serije "Messerschmitt", a jednom prilikom je rekao: "Svako se za nešto rodi, a mi smo se rodili za pilote-imali smo sve potrebno-odvažnost, borbenost, spretnost i bili smo vitezovi".

Izvor: avijacija.com

Tekst je autorsko delo administratora sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole administracije, podložno je tužbi.

[1] Citat iz zapisnika vođenog tokom sudskih procesa u Nirnbergu, Narodna biblioteka Srbije, str. 1096.
[2] Nem. Strafgericht. [3] Prema izvorima koji su dostupni danas, broj oborenih nemačkih aviona kreće se između 42 i 48.

© specijalne-jedinice.com | Sva prava zadržana | Pravila korišćenja