Region Vesti iz regiona

Uspešno realizovana združena taktičko-pokazna vežba jedinica za specijalne namene makedonske policije i vojske


Naslovna fotografija

Objavljeno u rubrikama: Vesti Foto: MUP, RM

U periodu od 31. januara do 13. februara 2017. godine uspešno je realizovana obimna taktičko-pokazna vežba elitnih jedinica makedonskog Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane, a u rejonu glavnog grada Skoplja.

Aktivnosti u okviru vežbe neposredno je realizovalo oko 100 pripadnika Jedinice za brze raspoređivanje (mak. Единица за брзо распоредување-ЕБР), Jedinice za specijalne zadatke „Tigar“ (mak. Eдиница за специјални задачи-ЕСЗ „Тигар“), kao i Bataljona za specijalne namene „Vukovi“[1] (mak. Баталјон за специјални намени „Волци“), a u saradnji sa oko 20 SEAL (engl. Sea, Air and Land) instruktorima iz SAD.

Saradnja sa američkim specijalcima realizovana je u skladu sa Memorandumom o saradnji SAD i Republike Makedonije, dok je ova aktivnost, inače prva ove vrste u 2017. godini, rezultat višegodišnje saradnje dvaju država u oblasti odbrane i bezbednosti. Združene aktivnosti jedinica Armije Makedonije-ARM i Ministarstva unutrašnjih poslova izvode se u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima o nameni i upotrebi specijalnih jedinica MUP i Armije Republike Makedonije, a u okviru definisanih planova i programa obuka organizacionih jedinica.

Foto: MUP, RM
Detalji sa finalne združene vežbe. Foto: MUP, RM

Osnovni cilj združenih vežbovnih aktivnosti odnosio se na uvežbavanje koordinacije, kontrole i komunikacije tri elitne jedinice za specijalne namene pri izvođenju zajedničkih zadataka. U dvonedeljnom periodu elitni makedonski policajci i vojnici realizovali su različite aktivnosti u urbanom i ruralnom okruženju, sa posebnim akcentom na postupanje mešovitih timova pri izvršavanju operativnih zadataka i poslova.

Vežbovne aktivnosti ove vrste su uobičajena praksa bezbednosnih sistema nacionalnih država i veoma su značajne za održavanje i uvećavanje intenziteta saradnje, kao i nivoa borbene gotovosti organizacionih jedinica različitih ministarstava. Današnji bezbednosni izazovi su veoma specifični, stoga je nužna i intenzivna saradnja svih bezbednosnih struktura na nacionalnom, ali i regionalnom i međunarodnom nivou.
Krajnji rezultat prethodnih vežbovnih aktivnosti odnosio se na združenu taktičko-pokaznu vežbu koju su pripadnici tri elitne jedinice izveli u centralnoj bazi Jedinice za brzo raspoređivanje „Đorče Petrov“ (mak. Ђорче Петров), a pod nadzorom SEAL instruktora. Scenario vežbe odnosio se na zajedničku intervenciju snaga bezbednosti u slučaju terorističkih pretnji i/ili napada naoružanih pojedinica ili grupa u urbanom okruženju. Vežba je realizovana pri postojećim objektima, uz upotrebu markiranata, manevarske municije i vežbovnih artificija, a pripadnici su ovom prilikom koristili formacijske uniforme, naoružanje i opremu.

Foto: MUP, RM

Makedonski specijalci demonstrirali su visok nivo obučenosti i spretnosti tokom realizacije svih vežbovnih aktivnosti. Foto: MUP, RM

Pri realizaciji vežbovnih aktivnosti iskusni makedonski specijalci demonstrirali su visok nivo komunikacije, posebno prenošenja i razumevanja informacija i naređenja, kao i visok nivo koordinacije aktivnosti. Stoga je završna vežba ocenjena kao uspešno realizovana i visokom ocenom, a da su elitne jedinice makedonskog MUP i Armije osposobljene za izvršavanje zadataka, poslova i radnji na taktičkom nivou u okviru borbe protiv terorizma.

[1] Elitni bataljon organizovan je u okviru Puka za specijalne operacije (mak. Полк за специјални операции) makedonskih oružanih snaga.

Tekst je autorsko delo administratora sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole administracije, podložno je tužbi.

© specijalne-jedinice.com | Sva prava zadržana | Pravila korišćenja