Specnaz Vesti iz Rusije

Turnir pripadnika ruske
elitne Uprave "A"


Naslovna fotografija

Objavljeno u rubrikama: Vesti Foto: K. Lazarev

Uoči tridesetpetogodišnjice od događaja u palati Darul Amin[1], krajem 2014. godine u okviru vojnog poligona u Alabinu organizovan je tradicionalni turnir pripadnika elitne ruske Uprave „A“ FSB (Federalne službe bezbednosti), posvećen pripadnicima ove jedinice koji su položili živote tokom izvršavanja borbenih zadataka.

Elitna antiteroristička jedinica osnovana je 29. jula 1974. godine odlukom direktora tadašnje KGB, kao sastavni deo Sedme uprave. Duga tradicija ispunjena je izuzetnim podvizima pripadnika koji su polagali i svoje živote pri obavljanju dužnosti. Danas njihova dela inspirišu mlađe generacije ruskih specijalaca, a sama jedinica izgradila je veliki međunarodni ugled. Uprava „A“ je više puta organizovala zajedničku obuku sa nekadašnjom srpskom Jedinicom za specijalne operacije – JSO, a danas se održavaju prijateljski odnosi sa Protivterorističkom jedinicom – PTJ.

Prve gubitke u ljudstvu Uprava „A“ imala je tokom dođagaja s kraja decembra 1979. godine pri izvođenju specijalne operacije „Oluja 333“ (rus. „Шторм-333“), u kojoj su ruske „Alfe“ angažovane radi zauzimanja vitalnih objekata u Kabulu, prestonici Avganistana. Tom prilikom ruski specijalci, prerušeni u avganistanske vojnike, izveli su više sinhronizovanih akcija u predvečerje 27. decembra. Objekat od posebnog značaja u okviru ove operacije bila je i palata Darul Amin, a prilikom upada živote su položili kapetani Volkov Dmitrij Vasiljevič (rus. Волков Дмитрий Васильевич) i kapetan Judin Genadij Egorovič (rus. Зудин Геннадий Егорович). Operacija je uspešno realizovana već u ranim jutarnjim časovima 28. decembra, kada je potvrđeno da su svi vitalni objekti u avganistanskoj prestonici pod kontrolom ruskih snaga. Taktika postupanja ruskih specijalaca se i danas izučava svuda u svetu, a za Ruse predstavlja simbol profesionalizma, hrabrosti i požrtvovanosti.

U ovom duhu su se okupili aktivni pripadnici i zajedno sa veteranima otpočeli nadmetanje u sedam disciplina. Kako bi takmičenje bilo što ravnopravnije, timovi strelaca su za potrebe takmičenja birani nasumično, iz svake grupe ruske jedinice, kao i među okupljenim veteranima. Tako su se u jednom timu mogli okupiti veterani, mlađi pripadnici i aktivne starešine, pa su tako svi mogli neposredno da provere i uporede nivo svojih veština, odnosno da utvrde na čemu bi u budućnosti trebalo raditi intenzivnije. Imajući u vidu povod organizovanja, osnovni cilj ovog turnira nije bio dobijanje pobednika, već da svi pripadnici, posebno oni mlađi, provere nivo svojih znanja i uoče eventualne greške.

Tri takmičarske discipline su se odnosile na precizno gađanje na srednjim distancama, a za ove discipline dogovoreno je da se koriste ruske puške SVD-S (rus. снайперская винтовка Драгунова складная) u kalibru 7,62x54 mm. Ovde je još od značaja istaći da su u ovim disciplinama gađali oni pripadnici koji nisu prolazili stručna usavršavanja iz ove oblasti. U ostale četiri discipline timovi su imali mogućnost da biraju vrstu naoružanja koje će upotrebiti: poluautomatske pištolje, SMG (engl. Submachine Gun) oružje, ili jurišne puške po sistemu Kalašnjikova.


Na poligonima na kojima se gađalo poluautomatskim pištoljima ruski "Alfe" su najčešće koristile austrijske "Glock-17". Foto: K. Lazarev

Prva faza turnira odnosila se na gađanje poluautomatskim pištoljima. Za potrebe gađanja odabrani su austrijski „Glock-17 Gen 4“, švajcarski „SIG Sauer P-226“ pištolji u kalibru 9x19 mm Parabellum. Rangiranje je vršeno sabiranjem bodova kojima se ocenjivala preciznost i ukupno vreme.


Na poligonima na kojima se gađalo jurišnim puškama, ruski specijalci su u najvećem broju slučajeva koristili puške sistema "Kalašnjikov". Foto: K. Lazarev

U disciplinama koje su realizovane upotrebom jurišnih pušaka Kalašnjikov, pripadnicima je bilo dozvoljeno da na oružje montiraju neuveličavajuće i uveličavajuće nišanske uređaje, poput „red dot“ nišana „Aimpoint CompM4“ i holografskih „EOTech XPS2-0“ u kombinaciji sa „flip-to-side“ uveličavačima marke „EOTech“. Mete su bile stacionarne, a gađalo se u stojećem stavu, u čučnju i ležećem, kao i iza i kroz improvizone zaklone/ prepreke. S obzirom na to da se koristila bojeva municija, velika pažnja se obraćala na bezbedno rukovanje oružjem, kako prilikom gađanja, tako i u pauzama. Upravo jer su u pitanju vrhunski profesionalci, ovom segmentu se uvek posvećuje dužna pažnja. U jednoj od disciplina desio se neobičan događaj: jednom od pripadnika je pukao taktički remenik prilikom trčanja, pa mu je puška pala na zemlju, što je uzrokovalo njegovu diskvalifikaciju i negativne bodove njegovom timu. Iako su se sudije složile da je zakazala oprema, diskvalifikacija je obrazložena time da bi u borbenim uslovima ovo moglo predstavljati veliku nezgodu kako za pripadnika, tako i za njegove kolege. Upravo situacije ove vrste jesu opomena svakom pripadniku da uredno održava ličnu opremu i naoružanje.


Gađanje u ležećem stavu. Foto: K. Lazarev

Po kompletiranju svih disciplina, na završnoj ceremoniji održani su govori u pomen stradalih ruskih specijalaca i uručene nagrade pobedničkom timu. Ceremoniji je prisustvovao i heroj Ruske Federacije i načelnik Uprave „A“ pukovnik Valerij Vladimirovič Kanakin (rus. Валерий Владимирович Канакин), koji je pobednicima i uručio nagrade: drvene praćke, kao opomenu da se stalno usavršavaju i da nemaju pravo na grešku.

[1] Palata je poznata i pod nazivom Tadž - begova palata.

Tekst je autorsko delo administratora sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole administracije, podložno je tužbi.

© specijalne-jedinice.com | Sva prava zadržana | Pravila korišćenja