Srbija Vesti iz Srbije

Novi kurs borbene
upotrebe pištolja


Naslovna fotografija

Objavljeno u rubrikama: Vesti Foto: CQB Group International

Dana 02.06. 2017, u okviru strelišta u Novom Sadu održaće se jednodnevni kurs borbene upotrebe pištolja, nivo I (eng. Combat Handgun Course Level I), u organizaciji tima instruktora kompanije „CQB Group International“ [1].

Tim instruktora čine iskusni Božidar Gabershek, koji je ujedno i osnivač, direktnor i glavni instruktor kompanije sa 35 godina radnog iskustva, stariji instruktor (eng. senior instructor) Patrick Goh, kao i instruktor Slaviša Mladenović.

Polaznici kursa će po komandama i uputstvima instruktora izučavati i uvežbavati radnje poput hvata oružja i potezanja, kao i principe pravilnog stava strelca i povlačenja obarača, zatim različite tehnike zamene okvira. Takođe, kroz teorijski i praktični metod izučavaće se i osnovi upotrebe oružja pri jednoručnom i dvoručnom hvatu, kao i taktički opravdana primena brze paljbe u situacijama približnim realnim. Bez obzira na obučenost pojedinaca, svi polaznići će izvoditi sve zadate radnje zajedno, uz neprekidno poštovanje pravila ponašanja na strelištu i bezbednog rukovanja vatrenim oružjem, a deo kursa predviđen je i za uvežbavanje radnji pravilnog otklanjanja zastoja na oružju.

Foto: CQB Group International

Instruktori Božidar Gabershek (levo) i Patrick Goh (desno). Foto: CQB Group International

Najdinamičniji deo kursa predviđen je za uvežbavanje borbene upotrebe vatrenog oružja u različitim situacijama: gađanje iza zaklona, u klečećem i ležećem stavu strelca, kao i angažovanje aktivnih meta pri suočavanju sa spoljašnjim stresnim faktorom, odnosno radnje razoružavanja napadača, sa posebnim akcentom na kreiranje scenarija približnih realnim koji se mogu očekivati u uslovima bliske borbe u urbanim sredinama (eng. close quarters battle-CQB). Ovo poslednje je upravo i jedan od osnovnih principa u radu iskusnih instruktora koji su složni u tome da znanje treba deliti, te da u ovoj oblasti obuka treba u što većoj meri biti izvođena u situacijama koje se na osnovu iskustva mogu smatrati realnim, jer „samo ovakvim pristupom uvećavamo mogućnost da se pri suočavanju sa pretnjom u izuzetno stresnim situacijama ne skamenimo, već naprotiv, da delamo aktivno, ostvarimo prednost i zaštitimo sebe ili druge“.

Bez obzira na nivo obučenosti polaznika, stroga disciplina je imperativ za iskusne instruktore koji se u svom radu pridržavaju poznatog motoa „Bezbednost na prvom i poslednjem mestu!“ (eng. Safety First, Safety Last!). Svaki segment obuke izvodiće se planski, po potrebi iz više logički povezanih segmenata, a radi jednostavnijeg i pravilnijeg usvajanja od strane polaznika.

Organizator svim polaznicima obezbeđuje potrebnu opremu za realizaciju kursa, uz individualizovane certifikate obučenosti.

[1] Kompanija je jedna od vodećih u ovoj oblasti, sa sedištem u Bangkoku i predstavništvima u Australiji, Hong Kongu, Singapuru, Kini, Maleziji, Srbiji, nudeći kurseve različitih nivoa prilagođene potrebama službenih lica, odnosno individualcima iz privatnog sektora.

Tekst je autorsko delo administratora sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole administracije, podložno je tužbi.

© specijalne-jedinice.com | Sva prava zadržana | Pravila korišćenja