KVIZ: KOBRE

CoverPhoto

Proverite svoje znanje o jedinici. : specijalne-jedinice.com

PRAVILA

#1 Svako pitanje ima jedan tačan odgovor.
#2 Za svaki tačan odgovor dobija se jedan bod. Netačni odgovori se ne boduju.
#3 Za osvajanje nagrade je potrebno sakupiti 5 ili više bodova. Nagrada[1] se može preuzeti sa linka koji će se pojaviti ispod poslednjeg pitanja, ukoliko je osvojen propisan broj bodova.

PITANJA

#1 Klub praktičnog streljaštva „IPSC Kobre” osnovan je:

a. 2000. godine
b. 2002. godine
v. 2003. godine

#2 Na „Dubai SWAT Challenge 2020” takmičenju ekipa „Kobri” je u ukupnom plasmanu osvojila:

a. 5. mesto
b. 17. mesto
v. 23. mesto

#3 Nišani „red dot” su za potrebe jedinice nabavljeni od proizvođača:

a. EOTech
b. Trijicon
v. Aimpoint AB

#4 Balistička zaštita glave ostvaruje se šlemovima proizvođača:

a. Ops-Core
b. Jumko ad
v. Mile Dragić

#5 U kategoriji automata preovlađuju modeli proizvođača:

a. Heckler & Koch
b. FN Herstal
v. SIG Sauer

#6 Operativni kadar „Kobri” organizovan je u:

a. bataljone
b. čete
v. odeljenja

[1] Ekskluzivna pozadina za mobilni telefon u rezoluciji 1080×1920 px.