SCORPION EVO 3 A1

Godine 2004. konstruktori su završili rad na projektu modernog automata, pod prvobitnom oznakom „Laugo”. Tri godine kasnije, pod pokroviteljstvom „Zbrojovke” prvobitno konstrukcijsko rešenje je izmenjeno u skladu sa modernim standardima[1]. Tokom 2011. automati „Scorpion EVO 3 A1” su prvi put predstavljeni na tržištu da bi ubrzo potom i prvi kontingent sistema bio isporučen elitnoj jedinici češke policije, URNA (češ. Útvar Rychlého Nasazení).

CoverPhoto

Odvažnost konstruktora odrazila se i na spoljašnji dizajn oružja. : mooreammo.com

Sistem „Scorpion EVO 3 A1” karakteriše moderan dizajn. Automat Scorpion EVO 3 A1 ima dobra ergonomska rešenja i dobru balansiranost mase. Jednostavna konstrukcija omogućava lako i brzo rasklapanje bez dodatnog alata. Relativno kompaktnih dimenzija, može biti dobra opcija za upotrebu u uslovima bliske borbe u urbanom okruženju, imajući u vidu i tvrdnju proizvođača da sistem zadovoljava kriterijume o funkcionisanju u ekstremnim klimatsko-terenskim uslovima, propisanim u standardima „NATO AC 225/D14”, odnosno „TPVD 637-81”.

Sistem funkcioniše po principu slobodnog trzaja zatvarača, s tim što se okidanje vrši iz zatvorene pozicije, usled okidačkog mehanizma sa inercionom iglom i zasebnim udaračem. Na testovima se pokazao kao precizno i pouzdano[2] oružje. Unutrašnjost cevi je hromirana, ožljebljena udesno, sa korakom uvijanja od 250 mm.

Osnovne komande su raspoređenje iznad rukohvata, obostrano postavljene i lako dostupne, bez potrebe da strelac menja hvat oružja. Nagib rukohvata podesiv je šrafom kojim je pričvršćen za sanduk. Regulator paljbe je predstavljen tačkicama i crticama u boji. Bela tačka označava ukočen režim, dok crvene tačke i crtice redom predstavljaju jedinačnu paljbu, kratke rafale od tri metka i automatsku paljbu. Nakon ispaljivanja poslednjeg metka iz okvira zatvarač ostaje u zadnjem položaju. Otvor za izbacivanje čaura ostavljen je sa desne strane sanduka. Nije opremljen zaštitnim poklopcem, već ga zatvara sam sklop zatvarača kada je u prednjem položaju.

TAKTIČKO-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Dužina oružja sa prekl. kund. [mm] Dužina cevi [mm] Teor. brzina paljbe [met/min] ≈
420 196 1150

Submachine gun CZ SCORPION EVO 3 A1, CZ. URL (27.11.2020).

Polimerski kundak je preklopiv, a dužina se može podešavati pritiskom poluge sa donje strane kundaka, slično kao kod puščanog sistema „Colt M4”. Sastavni deo kundaka je i amortizer trzaja, koji je dobro profilisan.

CoverPhoto

Pripadnici SAJ MUP Republike Srpske sa sistemima Scorpion EVO 3 A1. : mup.vladars.net

Sanduk oružja je izrađen od livenog polimera i sastoji se od dva dela. Duž gornje strane integrisana je standardna „Picatinny” šina i mehanički nišani koji se jednostavno mogu demontirati, u slučaju montiranja refleksnih ili optičkih nišanskih uređaja. Šine su postavljene i bočno, kao i ispod cevi, po principu 3-6-9, a u okviru standardne opreme isporučuju se i gumene obloge radi udobnijeg hvata. U prednjem delu, ispod cevi, postavljen je ožljebljeni čelični cilindar koji pomaže hlađenje oružja prilikom taktičko-borbene upotrebe, kao i kontrolu paljbe.

Poluga za zapinjanje zatvarača je postavljena primarno sa leve strane sanduka u prednjem delu, ali se jednostavno može premestiti i na desnu, te se oružje može u većoj meri prilagođavati i levorukim strelcima. Standardni okviri izrađuju se od kvalitetnih kompozitnih materijala, providni su i primaju 30 metaka. Poluga za otpuštanje okvira postavljena je odmah iza usadnika i lako je dostupna.

Proizvođač nudi i poluautomatsku seriju, namenjenu kupcima iz civilstva, u standardnoj verziji „Scorpion EVO 3 C1”, odnosno modelima „Carbine” i „Carbine Comp”.

[1] Najveći broj promena odnosio se na izradu konstrukcijskih delova od kvalitetnih kompozitnih materijala.
[2] Zastoji su, u proseku, beleženi na svakih 5000 metaka.

Tekst je autorsko delo urednika sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole urednika, podložno je tužbi.