[?]
„Karakteristike taktičke lampe“, Vojnotehnički glasnik, MC „Odbrana“, Beograd, broj 4/2022.

KARAKTERISTIKE TAKTIČKE LAMPE

Taktičke lampe danas predstavljaju popularan i veoma praktičan deo taktičke opreme profesionalaca u policijskim, vojnopolicijskim i vojnim jedinicama.

CoverPhoto

Primer jednostavne i praktične upotrebe ručne taktičke lampe pri CQB. : Proteclight

Usled sve veće popularnosti ovih proizvoda, važno je razlikovati taktičke i tzv. lampe za svakodnevnu upotrebu (eng. every day carry). Treba pomenuti da se danas na tržištu modeli lampi za svakodnevnu upotrebu vrlo često predstavljaju kao taktički, kako bi se kupci ubedili da za određeni model odvoje više novca. Stoga, pregledom osnovnih karakteristika taktičkih modela lampi, pokušaćemo da napravimo distinkciju u odnosu na modele drugih namena.

Prva karakteristika taktičkih lampi jeste da su namenjene profesionalcima ‒ pripadnicima policijskih, vojnih i vojnopolicijskih jedinica, što primarno znači da su izrađene da zadovolje njihove svakodnevne terenske potrebe, tj. taktičku aplikaciju. Među mnoštvom terenskih zahteva izdvaja se potreba za obezbeđivanjem veoma intenzivnog izlaza svetla, kako bi se taktička lampa efektivno taktički primenjivala ‒ pri osvetljavanju tamnih oblasti, pri traganju i spasavanju, odnosno pri samoodbrani. Pregledom taktičkih modela lampi najpoznatijih proizvođača može se zaključiti da većina zadovoljava kriterijum od 1000 lumena, koji mnogi korisnici ocenjuju kao optimalan. Ipak, imajući u vidu veliku različitost situacija u kojima se taktička lampa primenjuje, nije zahvalno postavljati ovakve uopštene standarde[1]. Na primer, urbano okruženje u kojem je vazduh zagađeniji u uslovima smanjene vidljivosti zahteva drugačije osvetljenje cilja, za razliku od ruralnog. U vezi s tim, potrebno je objasniti način rada savremene baterijske lampe. Kod tradicionalne lampe svetlost izlazi u svim pravcima, dok baterijska lampa ima reflektor koji okružuje sijalicu, fokusirajući tako snop svetlosti u obliku konusa. Način na koji su konstruisani sklop sijalice i reflektora utiče na način na koji svetlost stiže do cilja i osvetljava ga. Savremene taktičke lampe korisnicima nude i različite „režime” rada, tj. jačine osvetljenosti (najčešće tri), kao i tzv. strob (trepereće) svetlo, koje se u praksi pokazalo kao veoma korisno pri suočavanju sa agresivnim pojedincima, tj. pri samoodbrani. Naime, emitovanje strob svetla jakog intenziteta može privremeno dezorijentisati i zaslepiti napadača, koji pokretne objekte opaža nesinhronizovano, „iseckano” (tzv. trepereća vrtoglavica, ili Bučov efekat), dajući tako braniocu nekoliko vrednih sekundi prednosti. Konstrukcija taktičke lampe mora da omogući korisniku logičan i jednostavan odabir režima rada, kako bi u stresnim situacijama mogućnost greške u rukovanju bila svedena na minimum. U tom smislu, dugme, ili taster za paljenje i gašenje (katkad istovremeno i za odabir jačine svetla ili strob svetla), vrlo često se postavlja na zadnjem kraju lampe. Korisnik mu lako može pristupiti palcem šake ili pritiskanjem lampe o telo, deo lične opreme i slično. Pored toga, time se korisniku olakšava da u vrlo stresnim situacijama lako utvrdi koji je kraj lampe prednji, a koji zadnji, posebno kada lampa ne radi, što može biti korisno pri samoodbrani, jer je prednja ivica lampe često ožlebljena, isečena, kako bi lampa mogla da se upotrebi pri samoodbrani, ili pri lomljenju stakla.

Robustnost taktičke lampe, koja se ispoljava i u standardima otpornosti na mehaničke udarce, vodootpornosti, vodonepropusnosti iz standarda ANSI FL1, takođe je imperativ. Naime, lampa mora raditi u okruženju u kojem se nalazi njen korisnik, a u slučaju pripadnika jedinica za specijalne namene to su svi klimatsko-terenski uslovi. Robustnost je možda i karakteristika po kojoj se vrhunske taktičke lampe najviše razlikuju od ostalih baterijskih lampi.

Tekst je izrađen u saradnji sa specijalcima Odreda Žandarmerije u Beogradu.

Kompaktan dizajn i dobra ergonomija takođe su važni standardi za profesionalce. Kompaktnost olakšava odlaganje lampe u ličnoj opremi (npr. na taktičkom opasaču), kao i brzi pristup po potrebi. Takođe, ova karakteristika olakšava rukovanje u skučenom okruženju, omogućava integraciju, kombinovanje sa ličnim naoružanjem, umanjuje mogućnost neželjenog kačenja lampe za delove odeće, opreme ili predmeta iz okruženja, a po pravilu umanjuje i ukupnu masu lampe. Dobra ergonomija i profilisanje osnovnih komandi su važni, jer korisnici često moraju rukovati lampama noseći rukavice, vlažnim šakama i sl.

Kapacitet i pouzdanost baterije su takođe distinktivna karakteristika kvalitetnih taktičkih lampi u odnosu na lampe namenjene za svakodnevnu upotrebu. Taktičke lampe na tržištu često su kompatibilne sa litijumskim baterijama CR123 3V, prihvatajući najčešće po dve baterije istovremeno.

CoverPhoto

Taktička lampa „Nitecore MH10 v2”. : ZeroAir

U vezi sa kompatibilnošću lampi sa naoružanjem, treba napraviti razliku između modela lampi koji su posebno konstruisani za prihvatanje na lično naoružanje, predstavljajući tako taktičke dodatke (npr. taktičke lampe za pištolj montiraju se bravljenjem na šinu na donjoj strani rama pištolja) i modela koji su namenjeni za rukovanje, ali se po potrebi i uz odgovarajući nosač mogu montirati na naoružanje. S druge strane, kombinovanje lampi za svakodnevnu upotrebu sa ličnim naoružanjem je nelogično i taktički neopravdano, osim u urgentnim situacijama. Ove lampe, po pravilu, nisu kompatibilne za montiranje na naoružanje, osim improvizacijom (npr. učvršćivanjem lepljivom trakom na pothvat oružja, tj. na oblogu cevi).

Na osnovu navedenih karakteristika taktičkih lampi i standarda u njihovoj izradi može se zaključiti da su to robustne baterijske lampe, konstruisane za potrebe pripadnika policijskih, vojnih i vojnopolicijskih jedinica i namenjene za taktičku primenu.

Objavljeno u „Vojnotehničkom glasniku“, naučnom časopisu Ministarstva odbrane Republike Srbije, broj 4, oktobar-decembar 2022. godine.

[1] Upravo zato je usvojen standard ANSI FL1, koji objedinjava sedam standarda (izlaz svetlosti, udaljenost snopa, period rada, maksimalni intenzitet snopa, otpornost na udarce, vodonepropusnost, vodootpornost) na osnovu kojih se mogu testirati i upoređivati baterijske lampe različitih proizvođača.

Tekst je autorsko delo stručnog saradnika sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole urednika, podložno je tužbi.