Problem nestručnosti pri hijerarhijskim organizacijama

Nestručnost bi se najuopštenije mogla odrediti kao nedostatak veština, znanja i iskustava za optimalno obavljanje poverenih dužnosti, poslova, ili zadataka...