Razno
Naslovi
NewsPhoto

Dan sa pripadnicima SAJ

Zahvaljujući poverenju Ministarstva unutrašnjih poslova i rukodovstva Specijalne antiterorističke jedinice, imali smo privilegiju...

NewsPhoto

Dva dana sa snajperistima Žandarmerije: drugi deo

Takmičenje u dinamičkom dalekometnom streljaštvu, na kojem su učestvovali i specijalci...

NewsPhoto

Dva dana sa snajperistima Žandarmerije: prvi deo

Zahvaljujući poverenju Ministarstva unutrašnjih poslova i Komande Žandarmerije Republike Srbije, imali smo privilegiju da provedemo dva dana sa...

NewsPhoto

Položaj, uloga i značaj jedinica za specijalne namene u sistemu nacionalne bezbednosti

Bezbednost je, prema mišljenju autora ovog rada, jedna od prirodnih čovekovih potreba. Spoznajom svojih osnovnih nagona i potreba...

NewsPhoto

Odgovaramo na pitanja i komentare o upotrebi noćnih uređaja

Kadrovi koje smo nedavno izradili sa momcima Specijalističke čete Odreda Žandarmerije u Beogradu su privukli veliko interesovanje naših pratilaca. Pored mnoštva pozitivnih...

NewsPhoto

Dan sa specijalcima beogradskog odreda Žandarmerije

Zahvaljujući poverenju Ministarstva unutrašnjih poslova i Komande Žandarmerije, imali smo privilegiju da provedemo jedan dan sa...

NewsPhoto

Problem nestručnosti pri hijerarhijskim organizacijama

Nestručnost bi se najuopštenije mogla odrediti kao nedostatak veština, znanja i iskustava za optimalno obavljanje poverenih dužnosti, poslova, ili zadataka...