[?]
„Konfiguracija opreme za izvođenje dejstava u noćnim uslovima“, Vojnotehnički glasnik, MC „Odbrana“, Beograd, broj 1/2020.

KONFIGURACIJA OPREME ZA IZVOĐENJE DEJSTAVA U NOĆNIM USLOVIMA

Izvođenje borbenih dejstava različitih vrsta u noćnim uslovima je izuzetno stara praksa. Još su, primera radi, antički spartijati u grčkoj Sparti uvežbavali različite taktike manjih jedinica u noćnim uslovima, kojeveoma slikovito opisuje i Stiven Presfild (eng. Steven Pressfield) u svom istorijskom romanu „Ognjena kapija”.

CoverPhoto

Specijalista SAJ tokom priprema za taktičko-pokaznu vežbu u noćnim uslovima. : specijalne-jedinice.com

Bez obzira na istorijski period, lokalitet ili vrstu dejstva, zajednički imenitelj mnogim ovakvim primerima jeste da su ovu vrstu aktivnosti uvežbavale, najčešće, elitne jedinice manje formacijske snage[1], pre svega zbog toga što je borba u noćnim uslovima veoma složena, pa iziskuje ne samo odličnu obučenost u komunikaciji i manevrisanju već i hrabrost, visok moral i dr.

SPECIFIČNOSTI NOĆNIH USLOVA

Neophodno je razlikovati uslove smanjene, otežane vidljivnosti i noćnih uslova. Prvi bi podrazumevali okruženje u kojem su prirodna ili veštačka svetlost (samim tim i vidljivnost) znatno umanjene, na primer, usled guste magle, vejavice, dima, neposredno pred zalazak sunca, ili svitanje, ili usled slabo osvetljenje zatvorene prostorije i sl. Noćni uslovi u užem smislu podrazumevaju potpuno odsustvo prirodne svetlosti, dakle period od zalaska do izlaska sunca. U širem smislu, moglo bi se govoriti i o noćnim uslovima kada je neko okruženje i u periodu Sunčeve svetlosti (obdanica) mračno, dakle bez prirodnog (ili veštačkog) izvora svetlosti, kao što su zatvoreni prostori u objektima, poput podruma, tunela, bunkera, ali i pećine, veoma guste šume i sl. Svetlost se može definisati kao deo spektra elektromagnetnog zračenja iz opsega talasnih dužina vidljivih golim okom, odnosno one talasne dužine između infracrvenog zračenja, tj. svetlosti (sa dugim talasima) i ultraljubičastog zračenja, tj. svetlosti (sa kratkim talasima), dakle zračenja koja nisu vidljiva golim okom.

Otežavajuća okolnost rada u noćnim uslovima upravo je manjak/nedostatak svetlosti, jer iako je ljudsko telo neprekidno aktivno, i danju i noću, oku je potrebna svetlost (prirodna ili veštačka) da bi primilo i prenelo informacije o okruženju iz vidnog polja. Svetlost iz okruženja ulazi u oko kroz zakrivljenu rožnjaču i sočivo, koji potom refraktuju primljenu svetlost na mrežnjači, tačnije žutoj mrlji. Kao fotosenzitivan (osetljiv na svetlost) deo oka, mrežnjača sadrži mnoštvo fotoreceptora koji ljudski vid čine tako savršenim, uz mogućnost fokusiranja, razlikovanja više miliona boja, kontrasta, oblika, sitnih detalja i dr. Manjak ili nedostatak svetlosti znači i umanjenu ili isključenu mogućnost da čovek opaža[2] svoje okruženje vizuelnim putem, dakle čulom vida kojim se, po pravilu, opaža ubedljivo najveći procenat informacija iz spoljašnjeg sveta — čak 80 do 90 procenata.

Dakle, noćni uslovi (i noć kao deo dana) nisu prirodno okruženje za čoveka, jer se negativno odražavaju na metabolizam, raspoloženje, ali i psiho-fizičke kapacitete, rečju — na rad. Posmatrano sa biološkog i antropološkog aspekta, prirodno okruženje čoveka vezuje se za obdanicu.

LOGIKA BORBENIH DEJSTAVA U NOĆNIM USLOVIMA

Kao svesno, visokointeligentno biće čovek ima izuzetnu sposobnost učenja i, naravno, pamćenja — kratkoročnog i dugoročnog. Upravo ovi kapaciteti mogu se iskoristiti u procesu privikavanja i obučavanja za rad u specifičnim okruženjima, kao što su vazduh, voda i, naravno, noćni uslovi. Pažljivo osmišljenim planom i programom čovek se može istrenirati da određene prirodne nagone zanemari, ili modifikuje njihovu percepciju, a zatim i reakciju, te da višestruko uveća performanse u okruženjima u kojima prirodno ne bi trebalo da bude aktivan i radan.

CoverPhoto

Pripadnici SAJ su obučeni i opremljeni za izvođenje specijalnih dejstava u noćnim uslovima i u urbanom i u ruralnom okruženju. : specijalne-jedinice.com

Upravo je u tome logika izvođenja borbenih dejstava u noćnim uslovima: visokoobučeni pojedinci, organizovani u specijalne grupe ili timove, pomognuti specifičnom opremom i tehnikom, mogu ostvariti prednost u odnosu na neprijatelja čija su opremljenost i obučenost za rad u noćnim uslovima na nižem nivou. Dobro obučenim i opremljenim specijalnim snagama noć je saveznik[3], dok je prosečan pojedinac noću nesiguran, uplašen, dezorijentisan, slabo motivisan, sa umanjenom sposobnošću rasuđivanja i odlučivanja, opažanja i angažovanja. Drugim rečima, njegova borbena efikasnost je osetno umanjena.

S obzirom na to da se danas borbena dejstva u noćnim uslovima, po pravilu, poveravaju posebno obučenim operativcima vojnih, vojno-policijskih i policijskih jedinica za specijalne namene, koji na terenu rade na nivou grupe ili tima, jasno je i da su ova dejstva, najčešće, manjeg obima i intenziteta[4], da su veoma složena i, naravno, zahtevna obaveštajno, kontraobaveštajno[5] i taktički, te da su, samim tim, često tajna. To je najčešće slučaj kada se izvode van državne teritorije[6], ili na delu teritorije na kojem državna vlast nema efektivnu kontrolu.

Iako je posebna obučenost operativaca na terenu imperativ za uspešnost dejstava ove vrste, ne sme se umanjiti ni značaj specijalističke opreme koja se koristi pri radu u noćnim uslovima.

OPREMA

Cilj upotrebe sofisticirane specijalističke opreme pri izvođenju borbenih dejstava u noćnim uslovima jeste da uveća radne kapacitete, tj. borbenu efikasnost specijalaca (posebno da pojača vizuelno opažanje okruženja, pomogne kretanje i orijentisanje u prostoru, tihu međusobnu verbalnu, kao i neverbalnu komunikaciju i sl.), kao i da maksimalno prikrije prisustvo specijalnih snaga, prvenstveno kroz umanjivanje tzv. vizuelnog otiska, ili potpisa (eng. visual footprint/signature reduction). Kako bi to bilo moguće, oprema ove vrste snabdevena je režimima rada u infracrvenoj (IC) radijaciji, tj. svetlu (eng. infrared).

Pri radu u noćnim uslovima najvažniji deo opreme predstavlja uređaj za osmatranje u noćnim uslovima (eng. night vision goggles — NVG, night optical/observation device — NOD, night vision device — NVD) pomoću kojeg se uočavaju signali brojnih drugih sistema, kao što su IC laserski obeleživači cilja, lampe sa IC snopom svetla, zatim IC oznake ili uređaji koji obeležavaju nosioca postojanim ili isprekidanim (strob) IC svetlom i dr. Uređaji za noćno osmatranje novije generacije su (III, III+), po pravilu, veoma skupi[7], ali zato omogućavaju veoma dobar pregled okruženja u slabo osvetljenom ili mračnom okruženju. Kvalitetan noćni uređaj mora da daje oštru sliku okruženja[8], zatim dubinsku oštrinu (eng. depth of field), optimalnu širinu vidnog polja, ali i da ponudi prihvatljivu autonomiju rada. Tako vrhunski proizvođači nude i uređaje koji promenom režima rada daju i termovizijsku sliku. Širina vidnog polja zavisi od konstrukcije uređaja, odnosno od toga da li se radi o monokularu, binokularu ili panoramskom uređaju (koji, u stvari, predstavlja nadograđeni binokular). Tako, primera radi, vrhunski „GPNVG-18” korisniku omogućava širinu od neverovatnih 97°, što je istovremeno i jedan od razloga njegove visoke cene, dok binokularni „DVS-8-DK3/f”, kojim su opremljene elitne jedinice Vojske Srbije, daje vidno polje od 40°.

CoverPhoto

Binokular „DTNVG-14”, proizvođača „ACTinBlack” iz Luksemburga. : specijalne-jedinice.com

Autonomija rada baterije je veoma važna, posebno u slučaju neprekidnih višednevnih aktivnosti, ili prilikom rada na nižim temperaturama[9]. Baterija za „DVS-8-DK3/f” trebalo bi, prema tvrdnji proizvođača, da omogući autonomiju od 60 sati na temperaturi od 23° C[10], dok je autonomija „GPNVG-18” ograničena na 8 sati, pri temperaturi od 25° C[11].

U konfiguraciji opreme za borbena dejstva u noćnim uslovima neizostavni su i opto-elektronski uređaji različitih namena, koji se montiraju na primarno i sekundarno naoružanje operativaca. Pouzdani nišanski sistemi, uveličavajući i neuveličavajući, moraju biti kompatibilni sa noćnim uređajem, što najčešće znači da se mogu upotrebljavati i u dnevnim uslovima, ali i da su opremljeni režimima za rad u slabo osvetljenom ili mračnom okruženju. Takav je slučaj, na primer, sa red dot nišanom „Aimpoint Patrol Rifle Optic — PRO”, kojim raspolažu elitne jedinice policije Republike Srbije — SAJ i specijalističke jedinice Žandarmerije. Promena osvetljenja končanice na svim modelima ovog vrhunskog proizvođača vrši se istovetno — preko kružnog regulatora osvetljenja, tako da prvih 4 do 7 položaja prekidača (zavisno od modela nišana) daju IC tačku, a naredni položaji crvenu tačku u vidljivom spektru[12]. Laserski obeleživači cilja (LOC) vrlo su korisni dodaci, jer strelcu značajno olakšavaju angažovanje mete, čineći i radnju nišanjenja znatno bržom. Dodatno, iskusni operativci mogu koristiti IC snopove i za davanje različitih signala snagama na zemlji (npr. označavanje položaja kada ne postoji vizuelna komunikacija) i u vazduhu (npr. za označavanje mete za uništavanje).

Današnje tržište nudi modele sa vidljivim i sa nevidljivim snopom, kao i modele koji omogućavaju vidljivo i IC obeležavanje, poput odličnog „EOTech AN/PEQ-15”, ili „Steiner DBAL-A3”, koji objedinjava vidljivi zeleni snop, IC snop i IC lampu (eng. illuminator).

Ovim uređajem su, primera radi, opremljeni pripadnici SAJ MUP R. Srbije. Taktičke lampe sa IC svetlom takođe su veoma korisne. Upotreba vidljivih svetlosnih snopova na laserskim obeleživačima ili lampama treba da bude veoma selektivna i obazriva pri radu u noćnim uslovima, jer odaje položaj korisnika, kao i zvuk i plamen prilikom korišćenja vatrenog oružja. Zbog toga se montiraju prigušivači pucnja na primarno i sekundarno naoružanje pripadnika. Ne samo da osetno umanjuju jačinu zvuka pri paljbiveć i vidno „skrivaju” plamen na ustima cevi. Dodatno, jednostavni su za rukovanje i održavanje.

Naoružanje i specifični taktički dodaci koji se montiraju na naoružanje predstavljaju veoma važne sisteme u opremanju. Ali, da bi konfiguracija opreme za izvođenje borbenih dejstava u noćnim uslovima predstavljala jedan samodovoljni „ekosistem” neophodno je raspolagati i opremom koja se koristi za međusobno raspoznavanje i komunikaciju, kako bi operativci istovremeno bili uočljivi između sebe i eventualno drugih prijateljskih snaga, a maskirani i neupadljivi za neprijateljeve snage. Pri tome je važno ispoštovati tzv. pravilo o redukciji vizuelnog otiska, ali i auditivnog.

Za međusobno raspoznavanje u uslovima smanjene vidljivosti, ili noćnim uslovima, koriste se različiti IC obeleživači. U tom smislu, na šlem ili kacigu mogu se montirati obeleživači sa IC neprekidnim ili „strob” svetlom (najčešće se lepe na čičak-trake), poput „CORE Survival HEL-STAR 6”, treće generacije, koji nudi različite boje vidljivog spektra, odnosno IC svetlo. Jeftiniju opciju individualnog svetlosnog obeleživača/markera predstavlja tzv. „V-Lite” obeleživač, koji je nižeg profila od kutijastih plastičnih (kao što je pomenuti „HEL-STAR”, ili „Manta Strobe”), a silikonsko kućište, u kojem je smeštena elektronika, čini ga osetno otpornijim na mehaničke udarce. Kvalitetni su i modeli proizvođača „S&S Precision”. Veoma praktične su i IC oznake koje se mogu zalepiti na čičak-trake na šlemu ili kacigi, odnosno na delovima taktičke uniforme ili nosaču ploča/balističkog prsluka (eng. plate carrier/body armor). Veoma su jeftine, a njihova upotreba je opravdana i prilikom nošenja nekog od pomenutih obeleživača, jer, za razliku od njih, ne mogu da se pokvare, niti su ograničene autonomijom rada baterije i sl.

CoverPhoto

Svetleći štapići su jeftini, lako dostupni i veoma praktični. : specijalne-jedinice.com

Svetleći plastični štapići su lako dostupni i takođe veoma jeftini. Na tržištu se mogu pronaći modeli koji lomljenjem unutrašnje ampule daju postojanu svetlost u vidljivom spektru u periodu od nekoliko sati, a postoje i IC štapići. Jedina mana im je jednokratnost, jer se nakon lomljenja unutrašnje ampule ne mogu ponovo upotrebiti. Ali, s obzirom na upadljivo nisku cenu po komadu, ovaj nedostatak je zanemarljiv. Štapići se mogu upotrebiti u različite svrhe: za lično svetlosno obeležavanje, za obeležavanje prostorija u objektima, za neverbalnu signalizaciju, za osvetljavanje manjih površina itd.

Rad u noćnim uslovima zahteva i prilagođavanje odevnih predmeta operativaca. U praksi se koriste i taktičke uniforme, kombinezoni, kao i civilna odeća. Kada je reč o taktičkoj odeći, radi maskirne discipline biraju se tamniji odevni predmeti — jednobojni ili u maskirnoj šari. Iskusni operativci izbegavaju crne odevne predmete, jer iako su za golo oko teže uočljivi noću, upotrebom čak i noćnih uređaja starije generacije uočavaju se veoma lako. Upravo zato se danas znatno češće koriste jednobojne uniforme u nijansama zelene ili sive boje, dok su od maskirnih šara popularne „MultiCam” i „Kryptek”, posebno kada se pretpostavlja da će se dejstva odvijati u ruralnom okruženju.

CoverPhoto

Pripadnik SAJ MUP-a R. Srbije, opremljen komunikacionim setom „3M Peltor ComTac XP”. : specijalne-jedinice.com

U smanjivanju auditivnog otiska/potpisa (eng. audio footprint/signature) značajnu ulogu imaju prigušivači pucnja, ali i pouzdani taktički komunikacioni setovi i uređaji za radio-komunikaciju. Ovi sistemi omogućavaju operativcima da verbalno komuniciraju relativno tiho, a da pritom ostanu neotkriveni. Kako bi komunikacija bila tiha, komunikacioni setovi moraju biti opremljeni efikasnim sistemom za redukciju spoljašnje buke, sa mikrofonima sa odličnim faktorom pretvaranja[13], ali istovremeno robustnim. Veća autonomija rada takođe je poželjna i kod ovih uređaja[14].

Na kraju, treba naglasiti da je specijalistička visokokvalitetna oprema korisna samo ukoliko je njen korisnik obučen i vešt da je primeni. Drugim rečima, bez visokoobučenog korisnika ova vrhunska oprema je gotovo beskorisna. Upravo zato je važno da se obučavanje i opremanje elitnih jedinica planiraju i izvode sinergijski, uporedo. Borbena dejstva u noćnim uslovima zahtevaju i izvanrednu obučenost, poput specifičnih tehnika nišanjenja pri upotrebi laserskih obeleživača, noćnih uređaja i dr, zatim specifične ofanzivne i defanzivne taktike manjih taktičkih jedinica, specifične metode komunikacije, orijentacije, kretanja i tome slično. Dobro obučenim operativcima oprema ove vrste uvećava operativne kapacitete, samopouzdanje i motivaciju, pomažući im da u složenom okruženju ostvare prednost u odnosu na protivnika.

Objavljeno u „Vojnotehničkom glasniku“, naučnom časopisu Ministarstva odbrane Republike Srbije, broj 1, januar-mart 2020. godine.

[1] Istorija, naravno, poznaje i mnogo primera kada su se čitave bitke vodile u noćnim uslovima, poput Maričke bitke, septembra 1371. godine, u kojoj je turski noćni prepad na snage hrišćanske koalicije odlučio ishod bitke.
[2] Opažanje se može, relativno uprošćeno, definisati kao proces saznavanja okruženja posredstvom čula.
[3] Pripadnici američkih SEAL timova insistiraju i na krilatici: The night is your ally.
[4] Po pravilu, usmerena na konkretne ciljeve (ljudske i materijalne) visoke vrednosti za neprijatelja (eng. High-value Targets).
[5] U literaturi domaćih autora i pravnim aktima Republike Srbije opšteprihvaćeni su izrazi kao što su kontraobaveštajni rad, kontraobaveštajna zaštita, kontraobaveštajna služba i dr. Ipak, pridev kontraobaveštajni, u stvari, predstavlja pogrešan prevod engleskog prideva ili imenice counter-intelligence, što je posledica pogrešnog prevoda prefiksa counter u prefiks kontra, umesto u protiv. S tim u vezi, ne kaže se, na primer, kontraterorista ili kontraterorizam.
[6] Tzv. crne operacije (eng. black operations, black ops), a na ovom mestu može se diskutovati i o tzv. državnom ili sponzorisanom terorizmu.
[7] Na primer, panoramski „GPNVG-18” košta u proseku oko 40 hiljada američkih dolara po komadu.
[8] Slika je najčešće sa monohromatskom paletom ograničenog broja nijansi zelene boje (zeleni fosfor) ili specifične plavozelene boje (beli fosfor).
[9] Niže temperature skraćuju autonomiju rada baterije, pa tako mnogi proizvođači u ovom slučaju preporučuju litijumske baterije, odnosno nude posebno izrađene torbice za niže temperature, u koje se smeštaju baterije tokom upotrebe uređaja. Ove torbice se, po pravilu, montiraju na zadnjoj strani šlema ili kacige.
[10] Dedal-NV, URL, nd.
[11] L3Harris Technologies, URL, 2019.
[12] Aimpoint, URL, nd.
[13] Faktor pretvaranja, ili osetljivost mikrofona, označava osetljivost mikrofona na zvučne talase koji dopru do njega.
[14] Prema tvrdnjama proizvođača komunikacioni set „Sordin SUPREME Pro CC” ima autonomiju rada od oko 600 sati sa dve AAA baterije, dok sistem „3M PELTOR ComTac XP” daje nešto kraću — oko 500 sati.

Tekst je autorsko delo stručnog saradnika sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole urednika, podložno je tužbi.