[?]
„Taktičke futrole za pištolje“, Vojnotehnički glasnik, MC „Odbrana“, Beograd, broj 4/2016.

TAKTIČKE FUTROLE ZA PIŠTOLJE

Taktičke futrole karakteriše posebna izrada, a namenjene su za umetanje, a zatim i upotrebu različite taktičke opreme prilikom izvođenja taktičkih radnji u okviru obuke, odnosno prilikom intervencija[1].

CoverPhoto

Taktička futrola proizvođača „Horned Viper“, iz Srbije. : specijalne-jedinice.com

Tako se može govoriti o taktičkim futrolama za rezervne okvire pušaka, automata, pištolja, taktičkim futrolama za nošenje pištolja, taktičkim futrolama za nošenje noževa ili sečiva, sredstava veze i slično. Imajući u vidu da od modaliteta upotrebe taktičke opreme može zavisiti i ljudski život, posebno ako se govori o taktičkim futrolama za nošenje oružja, jasno je da njihovoj izradi treba posvetiti punu pažnju, uzimajući u obzir iskustva sa terena, a na osnovu detaljnih analiza.

MODELI

Službeno lice najčešće poteže oružje samo kada namerava da ga zaista upotrebi. To zvuči prilično jednostavno, ali situacije u praksi često nisu takve. Naime, upotreba oružja nekad je i posledica loše procene službenog lica, usled nepoznavanja ili nepravilnog tumačenja okolnosti slučaja ili usled izloženosti stresu, samim tim i umanjene sposobnosti rasuđivanja i tome slično. Sa druge strane, postoje, nažalost, i situacije u kojima upotreba oružja nije efikasno realizovana usled nedovoljne obučenosti službenog lica ili zakazivanja opreme, poput samog oružja, odnosno futrole namenjene za njegovo nošenje. Taktičke futrole za nošenje pištolja treba da obezbede primarno dva standarda: bezbedno nošenje oružja[2] i sigurno potezanje oružja pri upotrebi. Tehnika i brzina potezanja, naravno, u velikoj meri zavise od uvežbanosti strelca, ali konstrukcija futrole treba da bude takva da strelcu olakša potezanje tako što ne zaklanja rukohvat oružja, ali i tako što ga sprečava da pristupi obaraču pištolja, dok ga ne izvuče iz futrole u potpunosti. Dodatno, pojedini proizvođači opremaju modele taktičkih futrola i sistemima koji sprečavaju neželjeno povlačenje navlake, tj. repetiranje oružja[3]. Bezbedno nošenje oružja odnosi se na pouzdan sistem bravljenja oružja kada se pravilno ubaci u futrolu i blokiranja oružja u tom položaju nekim sigurnosnim mehanizmom. Sa psihološkog aspekta ovaj standard je veoma važan za nosioca oružja, jer mu daje određen nivo samopouzdanja i sigurnosti u opremu, odnosno omogućava da radnje i intervencije izvodi punim kapacitetom, bez straha da će mu lična oprema zakazati.

CoverPhoto

Taktička futrola za model „CZ P-07 Duty“. : Horned Viper

Taktičke futrole za nošenje pištolja danas se izrađuju u nekoliko vrsta, prema kriterijumu namene. Razlikuju se futrole za prikriveno nošenje i futrole za „otkriveno”, odnosno spoljašnje nošenje. Modeli za prikriveno nošenje su, po pravilu, kompaktniji, posebno kada je širina futrole u pitanju, jer treba da budu neupadljivi prilikom nošenja ispod odevnih predmeta. Danas se futrole za prikriveno nošenje izrađuju za montiranje sa spoljašnje strane taktičkog opasača ili kaiša, a sve su popularniji i modeli koji su namenjeni za montiranje sa unutrašnje strane pantalona, takođe kačenjem na opasač ili kaiš. Suprotno modelima za prikriveno nošenje, modeli za „otkriveno” nošenje često dolaze i u konfiguraciji sa futrolom za rezervni okvir, a u praksi se montiraju sa spoljašnje strane opasača ili kaiša, odnosno oko noge. U ovom slučaju futrola se dodatno utvrđuje oko noge podesivim kaiševima. Takođe, primetna je i praksa, aktuelna među pripadnicima jedinica za specijalne namene, odnosno „kontraktorima”, da taktičke futrole za nošenje pištolja montiraju i na taktičke ili balističke prsluke koje nose prilikom izvršavanja zadataka i poslova[4].

Nezavisno od namene, taktičke futrole se izrađuju ili kao univerzalne[5] ili samo za tačno određene modele za neke kategorije naoružanja.[6] Danas se kupcima nude modeli koji se izrađuju od sintetičkih i kompozitnih materijala. Sve traženiji su modeli od kompozitnih materijala, a među zadovoljnim korisnicima najbrojniji su pripadnici jedinica za specijalne namene. Za njih renomirani proizvođači nude posebne modele taktičkih futrola, koji moraju biti izuzetno pouzdani, a jednostavni za upotrebu. Takođe, konstrukcije ovih modela moraju biti, pored kompatibilnosti sa konstrukcijom nekog određenog modela službenog oružja, kompatibilne i sa taktičkom opremom koja se montira na oružje, poput taktičkog svetla, ili laserskog obeleživača cilja[7], što, nažalost, često previđaju i poznati proizvođači[8].

SRPSKI PIONIR

Nedavno se u Srbiji pojavila kompanija „Horned Viper”, koja je okupila tim stručnjaka, sa ciljem da srpskom i stranom tržištu ponude visokokvalitetne, praktične i originalne proizvode. Kompanija je, za sada, specijalizovana za proizvodnju futrola za nošenje pištolja različitih namena i rezervnih pištoljskih okvira. Ovi proizvodi izrađeni su od kvalitetnog kompozitnog materijala „kydex”, koji kompanija uvozi iz SAD, zajedno sa svim ostalim elementima – od šrafova do kaiševa.

Materijali iz inostranstva dobijaju formu futrola različitih namena isključivo u Srbiji, a na osnovu višegodišnjeg iskustva srpskih stručnjaka koji su motivisani da ljubiteljima oružja, ali i službenim licima, ponude visokokvalitetne, pouzdane proizvode po pristupačnoj ceni, a uz doživotnu garanciju.

Po ugledu na proizvođače u inostranstvu, a na osnovu bogatog iskustva, stručnjaci svoje proizvode i projekte u razvoju testiraju u realnim uslovima, na poligonima, a prilikom taktičke upotrebe oružja. Dodatno, postojeće konstrukcije unapređuju i na osnovu sugestija korisnika i stručnih saradnika, koji imaju mogućnost da poručuju proizvode izrađene prema ličnim zahtevima. Kompanija trenutno kupcima nudi modele futrola za spoljno i unutrašnje prikriveno nošenje pištolja[9], kao i futrole za trening, odnosno modele za službenu upotrebu. U fazi usavršavanja su i model futrole za potrebe takmičara u praktičnom streljaštvu u kategoriji poluautomatskih pištolja 9 mm, kao i model futrole na platformi za nogu za taktičku upotrebu. Kada je reč o futrolama za rezervne pištoljske okvire, „Horned Viper” za sada nudi futrolu za jedan okvir za unutrašnje prikriveno nošenje, futrolu za dva okvira za spoljašnje prikriveno nošenje, kao i futrolu za službenu upotrebu za jedan okvir. U planu je i izrada futrola za puščane okvire sistema „kalašnjikov”, odnosno američki „AR”.

FUTROLE ZA „GLOCK“

Serija austrijskih pištolja je veoma popularna među korisnicima u Srbiji, a veoma pouzdanom pokazala se i pri službenoj upotrebi. Modelima „17” u trećoj i četvrtoj generaciji opremljene su elitne jedinice srpske policije, Specijalna antiteroristička jedinica (SAJ), specijalističke čete i Ronilačka jedinica Žandarmerije, kao i Vojske Srbije, Specijalna brigada, odnosno Bataljon vojne policije specijalne namene „Kobre”. Kompanija nudi modele futrola za prikriveno unutrašnje i spoljašnje nošenje, oznake „ExDATH”, kao i futrole isključivo za unutrašnje prikriveno nošenje, oznaka „CCH” i „ExDCCH”. Razlika između ovih modela je u debljini materijala, pa se za model „CCH” koristi „kydex” debljine 1,5 mm (ukupne mase 80 g), a za model „ExDCCH” materijal debljine 2,4 mm (ukupne mase 95 g). Umešnošću konstruktora ostvarena je širina ovih modela od samo 8,5 cm, dok je, na primer, za modele „ExDATH” ostvarena širina od 12 cm. Još jedna prednost konstrukcija futrola jeste da se mogu, shodno potrebama zadataka i poslova i/ili afiniteta korisnika, koristiti i kao taktičke futrole zamenom nosača i kačenjem na kaiš, taktički opasač ili na „MOLLE” sistem.

Treba pomenuti da se futrole za okvir, slično kao i futrole za pištolje, zamenom nosača mogu koristiti i kao taktičke futrole. Sve futrole za okvire karakteriše pouzdan podesivi sistem retenzije kroz pritezanje/otpuštanje šrafa za retenziju, čime korisnik određuje silu potrebnu za izvlačenje okvira. Pomenuti sistem se tokom testiranja i upotrebe futrola pokazao izuzetno jednostavnim i veoma pouzdanim. Fiksiranosti okvira prilikom nošenja u futroli doprinose i karakteristike specifičnog materijala „kydex”.

KYDEX

Ploče „kydex” predstavljaju izuzetno izdržljiv plastični materijal koji se dobija iz posebne termoplastične mešavine velike mehaničke snage. O pouzdanosti ovog materijala govori i njegova široka primena u izradi savremene medicinske opreme, kao i u avio-industriji i modernom građevinarstvu. Materijal je veoma otporan na mehaničke udarce, grebanje i žlebljenje, te garantuje dugotrajnost proizvoda koji se upotrebljavaju u skladu sa namenom i preporukama proizvođača. Izuzetne dimenzionalne stabilnosti, materijal „kydex” je veoma otporan na atmosferske uticaje i nezapaljiv je. Pored toga, veoma je jednostavan za čišćenje, a nudi i preko 3500 mogućih boja proizvoda, uključujući i metalik boju, a zanimljivo je i da omogućava 8 tipova reljefa i dizajniranje aplikacija na površini.

CoverPhoto

Futrole za okvire. : Horned Viper

Upotreba materijala „kydex” u izradi visokokvalitetnih futrola za nošenje oružja i okvira opravdava se čvrstoćom materijala, samim tim i forme futrole, malom masom i izraženijom modularnošću. Pored toga, „kydex” futrolu je lako prikriti ispod odeće, a veoma je važno da je trenje između materijala i oružja prilikom stavljanja u futrolu i izvlačenja znatno umanjeno, što se pozitivno odražava na dugotrajnost i futrole i oružja. Takođe, ove futrole ne proizvode zvuk prilikom kretanja.

Upotreba kvalitetnog materijala „kydex” u izradi taktičkih futrola trenutno je novitet u svetu, a iskustva iz upotrebe za sada su uglavnom pozitivna. Od sada će kupci iz Srbije i regiona imati mogućnost da prate svetske trendove, prvenstveno zahvaljujući zalaganju tima srpske kompanije „Horned Viper”.

Objavljeno u „Vojnotehničkom glasniku“, naučnom časopisu Ministarstva odbrane Republike Srbije, broj 4, oktobar-decembar 2016. godine.

[1] Pored ovog kriterijuma, u literaturi se ističe i standard usklađenosti ovih futrola sa prirodom taktičkih radnji u smislu da konstrukcija futrola olakšava upotrebu umetnute taktičke opreme, jer je, na primer, ergonomski dobro rešena, u skladu sa biomehaničkim pokretom čoveka.
[2] I u situacijama kada službeno lice nosi oružje sa metkom u cevi.
[3] Kao što je slučaj sa taktičkim futrolama za spušteno nošenje pištolja „BLACKHAWK! Serpa Tactical Level 2”.
[4] Ova praksa pokazala se veoma praktičnom prilikom izvršavanja zadataka i poslova bliske zaštite određenog lica, posebno pri obezbeđivanju eskorta, kada su pratioci u vozilima.
[5] U smislu kategorije naoružanja, na primer futrole za poluautomatske pištolje ili futrole za revolvere, odnosno ako su kompatibilne sa više serija iz neke kategorije naoružanja, na primer za pištolje „Glock-17”, „Glock-19”.
[6] Na primer, futrola za spušteno nošenje „Safariland Glock-17”.
[7] Taktička oprema ove vrste montira se, po pravilu, na šinu na donjoj strani rama pištolja, ispod cevi oružja.
[8] Na primer, poznate taktičke futrole „BLACKHAWK! Serpa Tactical Level 2” namenjene za „Glock-17”, nisu kompatibilne za nošenje ovog modela sa montiranom taktičkom lampom u standardnoj verziji ove futrole.
[9] Za modele „CZ-99”, „CZ-999”, „Glock-17”, „Glock-19”, „Glock-22”, „Glock-23”, „Glock-31”, „Glock-32”, „CZ-75 SP-01 Shadow”, u kalibru 9×19 mm Parabellum. Futrole ove namene za sve modele mogu se upotrebiti i za spoljašnje i za unutrašnje prikriveno nošenje jednostavnom zamenom nosača futrole.

Tekst je autorsko delo stručnog saradnika sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole urednika, podložno je tužbi.