HECKLER & KOCH G3

Legendarni puščani sistem za koji mnogi specijalisti smatraju da je u vreme izlaska na tržište objedinjavao neka izuzetno napredna i odvažna konstrukcijska rešenja. Mnogi se slažu da je ovaj sistem uz sovjetski „kalašnjikov“ i američke platforme „M-16/AR-15“ umnogome uticao na razvoj modernog pešadijskog naoružanja. Sistem „G3“ poslužio je i kao polazna tačka za razvijanje legendarne serije automata „MP5“, a danas se u različitim modelima upotrebljava u formacijama u preko četrdeset zemalja.

CoverPhoto

Pripadnici „Kobri“ tokom priprema za javni prikaz operativnih kapaciteta u Beogradu. : Deadwing

Sredinom Drugog svetskog rata, na osnovu analiza iskustava sa terena, nemački konstruktori počeli su rad na konstrukciji tzv. „srednjeg metka“, koji bi po svojim balističkim karakteristikama bio između puščanog i pištoljskog, uslovno rečeno.

Skraćivanjem čaure metka 7,9×57 mm IS, Nemci su konstruisali metak 7,9×33 mm Kurtz, što je dovelo do konstruisanja puščanog sistema „StG-45 M“, sa principom rada pozajmice barutnih gasova i odlažućim trzajem pomoću valjaka, koji je osmislio konstruktor Ludvig Vorgrimler. Ipak, tadašnje tržište nije pokazalo dovoljno interesovanja za pomenuti sistem, te je masovnija proizvodnja izostala.

Tokom ratnih sukoba, zarobljeni nemački konstruktori su najčešće bili odvođeni u Francusku, odnosno SAD, kako bi sarađivali u razvijanju oružanih sistema za potrebe savezničkih snaga. Među njima je bio i Vorgrimler koji je nakon oslobađanja otišao u Španiju gde je u fabrici „CETME“ uspešno konstruisao puščani sistem „CETME LU-50“ u kalibru 7,9×40 mm, 1953. godine. Odlukom tadašnjeg vojnog rukovodstva Zapadne Nemačke realizovala se prva nabavka kontingenta sistema „CETME“, nakon nezadovoljavajućih rezultata iz upotrebe belgijske „FN FAL“, ali u novom kalibru 7,62×51 mm NATO. Novi puščani sistem je usvojen u tadašnjem Bundesveru pod oznakom „Automatisches Gewehr G3“. Tek u narednom periodu ovaj sistem će ući u proizvodnju nemačke kompanije „Heckler & Koch“, pod oznakom „Automatisches Gewehr Hekler und Koch G3“.

Sistem „HK G3“ je automatska puška koja funkcioniše po principu pozajmice barutnih gasova, sa odlaganjem trzaja pomoću sistema valjaka. Sistem pozajmice gasova na kraju cevi odvodi gasove nazad u sistem preko gasnog cilindra, na kojem se i obavlja samo repetiranje, a ručica za zapinjanje zatvarača je smeštena sa leve strane oružja, kod obloge cevi. Ovo rešenje ostalo je zajedničko svim derivatima sistema „HK G3“. Isprva je bila predviđena za kalibar 7,62×51 mm NATO, dok su noviji modeli predviđeni za 5,56×45 mm NATO. Sa odličnom balansiranošću masa i posebno dobrim ergonomskim rešenjima za taj period, sistem „HK G3“ je uveo novine koje su danas postali standardi modernog automatskog pešadijskog naoružanja.

TAKTIČKO-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Dužina oružja [mm] Dužina cevi [mm] Teor. brzina paljbe [met/min] ≈
1025 [G3 A3] 450 [G3 A3] 500-600 [G3 A3]

Automatic Rifle G3A3 & G3P4, Pakistan Ordnance Factories. URL (12.9.2020).

Prvi modeli bili su prepoznatljivi po spoljašnjim delovima izrađenim od drveta[1], jednostrano postavljenim selektorom paljbe, smeštenim sa leve strane puške iznad rukohvata i fiksnim kundakom. Unapređivanjem procesa proizvodnje, kao i evolucijom oružanih sukoba i terenskih zahteva, napušta se upotreba drveta u izradi delova sistema u korist kvalitetnih kompozitnih materijala. Selektor paljbe postaje obostrani, prvo kod modela „G3 A3 A1“[2]. Dozvoljava jedinačnu paljbu, označenu crvenim slovom E ili brojem 1, automatsku paljbu, označenu crvenim slovom F ili brojem 20 i ukočen režim, označem belim slovom S ili brojem 0. Kod pojedinih modela mogući su i kratki rafali od tri metka, a režimi rada su predstavljeni tradicionalnim piktogramima. Kundak je kod pojedinih modela, na primer „HK G3 A4“, teleskopski.

Sistem odlikuje izuzetna modularnost, jer dozvoljava zamenu kundaka, usadnika okvira, rukohvata sa mehanizmom, pa se za kratko vreme može prepraviti u pušku za precizno gađanje, puškomitraljez, a moguće je montirati i potcevni bacač granata „HK-79 40 mm“, prigušivač pucnja, tromblonsku minu i bajonet. Bajonet je konstrukcijski sličan modelu „M7“, ali sa izmenjenom drškom, jer se utvrđuje sa gornje strane cevi. Čelična cev puške je ožljebljena udesno četiri puta, sa korakom uvijanja od 305 mm. Razbijač plamena na ustima cevi istovremeno je i držač bajoneta, odnosno tromblonski uređaj.

Hranjenje se realizuje iz dvorednog okvira kapaciteta 20, dok je poluga za otpuštanje smeštena sa zadnje strane usadnika. Otvor za izbacivanje čaura je dugog, četvorougaonog oblika i smešten je sa desne strane sanduka. Deflektor za zaštitu lica strelca od pogotka čaure usvojen je nakon predloga nemačkih oružanih snaga i prvi put integrisan na karabinski model „HK G3 KA 4A1“.

Pištoljski rukohvat je odlično ergonomski rešen. Nišani su tubularni i sastoje se od prstena sa podeocima na 100, 200, 300 i 400 metara, a podešavaju se po principu matice i zavrtnja.

Standardna oprema puščanog sistema uključuje podesivi bipod, remenik, pribor za čišćenje, punjač okvira i uputstvo za korišćenje.

Zbog osetno veće mase, ali i jakog trzaja prilikom taktičko-borbene upotrebe, u praksi se sistem „HK G3“ koristi najčešće kao puška za precizno gađanje na srednjim distancama.

[1] Kundak, rukohvat i obloga cevi.
[2] Zanimljivo je da je ovo rešenje usvojeno nakon predloga pripadnika nemačkih oružanih snaga, a ne konstruktora.

Tekst je autorsko delo urednika sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole urednika, podložno je tužbi.