ZASTAVA M70

Slavna serija automatskih pušaka nacionalnog proizvođača „Zastava oružje“ iz Kragujevca konstruisana je po uzoru na čuveni sovjetski sistem „kalašnjikov“.

CoverPhoto

Specijalista Odreda Žandarmerije u Novom Sadu tokom redovne obuke u Nastavnom centru „Kula“. : specijalne-jedinice.com

Automatske puške serije „Zastava M 70“ odlikuju se dobrim ergonomskim rešenjima i dobro su izbalansirane. Tokom višedecenijskog iskustva i upotrebe na terenu u svim klimatsko-terenskim uslovima, puške su izgradile reputaciju robusnih i pouzdanih sistema.

Sistemi „M 70“ funkcionišu po principu pozajmice barutnih gasova, sa sistemom bravljenja pomoću rotirajućeg zatvarača, koji je konstruisan tako da sprečava okidanje pre potpunog zabravljivanja. Tromblonski nišan je sastavni deo gasne komore[1], a proizvođač u okviru standardnog kompleta isporučuje i nastavak potreban za ispaljivanje tromblonske mine. Celokupna serija puščanih sistema „M 70“ predviđena je za kalibar 7,62×39 mm. Takođe, zajedničko za sve sisteme je i to što je obloga cevi izrađena od drveta, što se danas smatra kao zastarelo rešenje. Proizvođač je seriju izradio u više modela, različitih namena, a najviše uspeha ostvarili su modeli „Zastava M70 AB1“ sa fiksnim drvenim kundakom[2], odnosno „Zastava M70 AB2“ sa preklapajućim kundakom.

U šumi joj bezrezervno verujem! Uz zamenu kundaka, rukohvata, montiranje šina i još par dodataka, može da postane ozbiljna platforma!
Operater

Cev svih sistema serije izrađena je od kvalitetnog čelika, metodom hladnog kovanja. Unutrašnjost je hromirana i ožljebljena udesno 4 puta, sa korakom uvijanja od 240 mm. Radi uvećavanja kontrole paljbe i preciznosti, cevi pušaka su opremljene kompenzatorom odskočnog ugla. Iza drvene obloge, sa desne strane sanduka smešteni su otvor za izbacivanje čaura i ručica za zapinjanje zatvarača koja je sastavni deo zatvaračkog bloka, te prati njegovo kretanje prilikom paljbe.

CoverPhoto

Specijalisti Žandarmerije tokom obuke na Pasuljanskim livadama. : specijalne-jedinice.com

Puška prima zakrivljene kutijaste okvire kapaciteta 30 metaka, a moguće je utvrđivanje i doboša od 75 metaka. Poluga za otpuštanje okvira postavljena je kao kod modela „kalašnjikova“, odmah iza usadnika.

Odmah izad usadnika postavljeni su branik obarača, zakrivljeni obarač i ergonomski rukohvat. Rešenje regulatora paljbe je identično svim sistemima serije „Zastava M 70“, a realizovano po uzoru na sistem „kalašnjikov“: poluga regulatora dozvoljava tri režima rada. U najvišem položaju, označenim slovom „U“, mehanizam okidanja je blokiran. Srednji položaj je označen slovom „R“ i dozvoljava rafalni režim, dok donji, označen slovom „J“, omogućava jedinačnu, tj. poluautomatsku paljbu. Sa gornje strane sanduka puške smešten je fiksni zadnji mehanički nišan, dok je prednji postavljen na prednjem delu cevi i takođe je fiksan. Proizvođač u okviru standardnog kompleta isporučuje nišane koji su opremljeni tricijumskim cevčicama, čime je olakšano nišanjenje u uslovima smanjene vidljivosti. Shodno terenskim potrebama na pušku se može montirati i potcevni bacač granata 40 mm, u modelu „Zastava BGP 40 mm M70“.

TAKTIČKO-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Dužina oružja [mm] Dužina cevi [mm] Teor. brzina paljbe [met/min] ≈
640 sa prekl. kund. [AB2] 415 [AB2] 600 [AB2]

AP 7,62 mm M70 AB2, Vojnotehnički institut. URL (12.9.2020).

Sistemi „M 70“ namenjeni su za uništavanje žive sile na distancama do 400 metara. Ispaljivanjem tromblonskih mina mogu se uspešno uništavati lako oklopljena i druga borbena vozila, bunkeri, utvrđene zgrade, zadimljavati i osvetljavati mesto sukoba. Efikasno dejstvo na niskoleteće, lako oklopljene helikoptere, bespilotne letelice i padobrance je do 500 metara.

U okviru serije „M-70“ proizvođač „Zastava oružje“ nudi modele: „M 70 B1“, „M 70 B3“, „M 70 B1“, „M 70 AB2“, „M 70 AB3“. Kod ovih modela razlike su u: načinu spajanja cevi sa sandukom, u načinu zadržavanja zatvarača u zadnjem položaju, u konstrukciji mehanizma za okidanje, u mogućnosti montiranja prigušivača pucnja, kao i u tome da li su usta cevi opremljena zaštitnikom ili kompenzatorom odskočnog ugla.

[1] Podizanjem tromblonskog nišana gasna komora se zatvara, tako da svi gasovi izlaze kroz cev.
[2] Izrađenim od kvalitetne bukovine.

Tekst je autorsko delo urednika sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole urednika, podložno je tužbi.