MITRALJEZ „ZASTAVA M84“

Upotreba mitraljeza u kalibrima različitih karakteristika ne jenjava još od Drugog svetskog rata. Velika vatrena moć ovih sistema omogućava značajnu podršku, a mogućnost montiranja na vozila, plovila i letelice, čine ova oružja pogodnim za izvršavanje različitih zadataka.

CoverPhoto

Specijalista Odreda Žandarmerije u Novom Sadu tokom priprema za taktičko-pokaznu vežbu. : specijalne-jedinice.com

Mitraljez „Zastava M84“ konstruisan je po uzoru na sovjetski „PKM“ kalibra 7,62×54 R mm. Funkcioniše po principu pozajmice barutnih gasova sa rotirajućim zatvaračem kao sistemom bravljenja. Sistem pozajmice barutnih gasova smešten je sa donje strane cevi, kako bi se omogućila njena brza i jednostavna zamena, ukoliko je potrebno. Bravljenje se odvija rotiranjem zatvarača pomoću dva velika brega, a kao što je slučaj kod mnogih mitraljeskih sistema, i srpski „M84“ puca iz otvorenog položaja zatvarača, što se pozitivno odražava na otpuštanje toplote prilikom rada, odnosno sprečava samoopaljenje metka.

Upotrebom na terenu mitraljez „Zastava M84“ dokazao je preciznost paljbe uz blag trzaj, robusnost, dok je pouzdan rad u svim uslovima obezbeđen i sistemom regulacije protoka gasova koji je podesiv na tri položaja.

Cev je izrađena metodom hladnog kovanja, a unutrašnjost je hromirana i ožljebljena sa 4 žleba, koji su savijeni udesno. Korak uvijanja iznosi 240 milimetara. Na samu cev postavljena je drška za nošenje mitraljeza, dok razbijač plamena sa dubokim radijalnim prorezima na ustima cevi pomaže maskiranje položaja strelca. Takođe, konstrukcija dozvoljava i montiranje prigušivača pucnja.

Mitraljez „Zastava M84“ se može isporučiti sa ili bez tronožnog postolja koje se može podešavati shodno dimenzijama zaklona strelca, odnosno terenskim uslovima. Takođe se može koristiti i u konfiguraciji sa preklapajućim dvonošcem, tj. bipodom. Dvonožac je podesiv po visini, a svaka nožica sa donje strane opremljena je platformom, radi bolje stabilizacije na podlogu.

Režim rada sistema je automatski.

Najefikasniji rezultati prilikom borbene upotrebe postižu se iznenadnim dejstvom do 600 metara. Efikasni domet pri gađanju žive sile je do 1000 m, a sasređenom paljbom[1] i do 1500 metara.

Sistem se može isporučiti u konfiguraciji sa pasivnim nišanom 5×80[2], namenjenim za dejstvovanje do 500 metara, optičkim nišanom „M80“, proizvođača „Zastava oružje“ sa uvećanjem 3×, odnosno noćnim nišanom.

Za potrebe gađanja, a imajući u vidu potrebe intervencije, odnosno obuke, mogu se upotrebljavati bojevi meci sa običnim (čelično jezgro), teškim (olovno jezgro), obeležavajućim, probojno-zapaljivim i probojno-zapaljivo-obeležavajućim zrnom.

Otvor za izbacivanje čaura nalazi se sa leve strane sanduka, dok je ručica za zapinjanje zatvarača smeštena sa desne, iznad rukohvata.

TAKTIČKO-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Dužina oružja [mm] Dužina cevi [mm] Teor. brzina paljbe [met/min] ≈
1190 603 700-800

Mitraljez M84 7,62×54 R, Zastava oružje. URL (27.9.2020).

Hranjenje oružja realizuje se preko redenika, sa uvodnikom smeštenim sa desne strane sanduka, koji se može smestiti i u kutiju kapaciteta 100 ili 250 metaka. Kutija sa municijom montira se na utvrđivač postavljen sa donje strane sanduka.

Kundak je fiksni i izrađen od punog drveta, a sa donje strane nalazi se i sklopivi oslonac za rame koji strelcu olakšava kontrolu paljbe.

Osnovni delovi mitraljeza „Zastava M84“ su: cev, sanduk sa rukohvatom, poklopac sanduka sa uvodnikom redenika, mehanički nišani, gasna komora sa regulatorom gasova, gasni cilindar, povratni mehanizam, nosač zatvarača sa klipom, zatvarač, mehanizam za okidanje, kundak i nožice.

[1] Istovremene paljbe više strelaca u istom pravcu, odnosno usmerene u iste mete.
[2] Pasivni nišan je vrsta opto-elektronskog uređaja za osmatranje, nišanjenje i gađanje u uslovima smanjene vidljivosti, odnosno noćnim uslovima.

Tekst je autorsko delo urednika sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole urednika, podložno je tužbi.