CZ 99

Razvoj pištoljskog sistema „CZ 99“ počeo je tokom 1989. godine. Pred konstruktore nacionalnog proizvođača „Zastava oružje“ postavljen je zadatak da ponude konstrukciju koja bi bila u skladu sa tehnološkim standardima koji su bili aktuelni u tom periodu. Novi pištoljski sistem trebalo je da bude jednostavne konstrukcije, dvocifrenog kapaciteta okvira i pouzdanog rada, kako bi se usvojio kao osnovno pištoljsko naoružanje u jedinicama tadašnje milicije, odnosno narodne armije.

CoverPhoto

Masivno, robusno, sa lošom završnom obradom oružje, koje još uvek nije dobilo valjanog naslednika u nacionalnoj namenskoj industriji. : specijalne-jedinice.com

Konstruktori su u vrlo kratkom periodu ponudili sistem, u velikoj meri zasnovan na čuvenom švajcarskom modelu „SIG P-226“, a serijska proizvodnja u tadašnjoj državi počela je već 1991. godine. Za kratko vreme sistem „CZ 99“ bio je usvojen kao osnovni službeni pištolj u jedinicama milicije i narodne armije.

Sistem „CZ 99“ je poluautomatski pištolj koji funkcioniše po principu kratkog trzaja cevi i sistemom bravljenja pomoću oscilujuće cevi. Zadnji deo cevi je proširen, ulazi u otvor za izbacivanje čaura i ravna se sa gornjom stranom navlake. Prednosti ovog sistema bravljenja[1] su jednostavnost konstrukcije, što se odražava i na nižu cenu, odnosno mogućnost da navlaka pištolja bude ravna, čime su radnje nišanjenja olakšane, a preglednost okoline bolja. Mehanizam okidanja je dvostrukog ili jednostrukog dejstva (DA/SA). Namenjen je za uništavanje žive sile u bliskoj borbi do 50 metara, a najbolji rezultati se postižu na daljinama do 30 metara.

TAKTIČKO-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Dužina oružja [mm] Dužina cevi [mm] Širina oružja [mm]
190 108 36

Pištolj CZ 99, Zastava oružje.

Ram oružja izrađen je od aluminijumske legure. Konstrukciono rešenje rukohvata nije najoptimalnije, o čemu svedoče i kritike korisnika, posebno kada je u pitanju širina oružja. Osnovne komande su raspoređene racionalno i postavljene su obostrano, te je sistem prilagođen i levorukim strelcima. Tasteri za otpuštanje okvira su kružnog oblika i postavljeni su obostrano na mestu gde se branik obarača spaja sa rukohvatom. Dobro je profilisan i strelac mu lako može pristupiti. Na gornjem delu rama iznad rukohvata obostrano su postavljene poluge ustavljača navlake kojima se takođe vrši i spuštanje udarača. Obostrano su postavljeni i indikatori metka u cevi u vidu igle koja viri iz rama kada je metak ubačen u cev. Pozicija indikatora postavljena je tako da mu strelac može pristupiti kažiprstom kojim povlači obarač. Na levoj strani rama, ispred indikatora postavljena je poluga za oslobađanje navlake, čijim se spuštanjem navlaka jednostavno povlači sa rama.

Mislim... Šta reći?! Razumem da su krajem XX veka standardi izrade i zahtevi tržišta bili drugačiji, ali danas mi je neshvatljivo da sistem ovakvih karakteristika i dalje bude u službenoj upotrebi, osim, eventualno, za potrebe obuke, i to osnovne.
Operater

Branik obarača je prostran i ne ometa pristupanje obaraču ni kada strelac nosi rukavice. Konstrukcija obarača takođe nije optimizovana, a hod je prilično dug. Imajući u vidu nedovoljno kvalitetnu završnu obradu delova mehanike, okidanje ipak nije glatko i odsečno.

Navlaka sistema je četvrtastog oblika i izrađena od visokokvalitetnog čelika. Zadnja strana navlake je obostrano usečena kosim, paralelnim urezima koji osiguravaju hvat strelca prilikom repetiranja. Otvor za izbacivanje čaura ostavljen je sa desne strane navlake. Mehanički nišani su četvrtastog oblika i dobro su rešeni. Optimalne su visine, te zadovoljavaju standarde borbenih nišana i umanjuju mogućnost kačenja za delove odeće ili opreme, a u okviru standardnog seta kupcima se isporučuju nišani sa ucrtanim belim tačkama[2]. Na zahtev kupca mogu se isporučiti i modeli sa tricijumskim cevčicama. Na zadnjoj strani navlake nalazi se otvor iz koga izvire udarač, čiji kraj nije optimalne veličine, te je povlačenje otežano.

CoverPhoto

Sistem CZ 99 u kalibru 9×19 mm Parabellum. : specijalne-jedinice.com

Cev oružja izrađena je od čelika. Unutrašnjost je hromirana, radi uvećanja trajnosti i otpornosti na ekstremne klimatsko-terenske uslove. Ožljebljena je udesno šest puta. Jednostavno se rasklapa i održava.

Okviri su dvoredni, kutijastog oblika i izrađuju od aluminijuma, kapaciteta 10, odnosno 15 metaka i sa zadnje strane su ostavljene rupice koje označavaju prisustvo 5, 10 ili 15 metaka u okviru.

Svi spoljašnji delovi sistema zaštićeni su procesom fosfatiranja, dok su čelični delovi dodatno zaštićeni bruniranjem.

[1] U pitanju je modifikovani „Browning“ sistem bravljenja, poznat i kao „sigova brava“.
[2] Na prednjem je ucrtana jedna, na zadnjem dve bele tačke.

Tekst je autorsko delo urednika sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole urednika, podložno je tužbi.