GLOCK 17

Konstruisan početkom osamdesetih godina prošlog veka, pištoljski sistem „Glock 17” je sigurno najzastupljeniji model u upotrebi među pripadnicima policijskih, vojnih i vojno-policijskih formacija u svetu. Odličnih ergonomskih rešenja, balansiranosti mase i pouzdanog rada u svim uslovima sistem „Glock 17” ispunjava sve kriterijume vrhunskog pištoljskog sistema za službenu upotrebu. Prema tvrdnjama proizvođača, do danas je proizveden u preko 2,5 miliona primeraka.

CoverPhoto

Pripadnici „Kobri” sa sistemima Glock 17 Gen 4 tokom uvežbavanja prikaza obučenosti. : specijalne-jedinice.com

Nastanku ove konstrukcije prethodila je potreba austrijskog ministarstva odbrane da pripadnike opremi pištoljskim sistemom nacionalne proizvodnje, koji bi bio predviđen za kalibar 9×19 mm, relativno jednostavno konstrukcije, lak za održavanje, sa pouzdanim principom rada i sigurnosnim mehanizmima.

Na raspisanom tenderu prihvaćen je koncept konstruktora Gastona Gloka, koji je u tom periodu radio kao inženjer u jednoj fabrici za proizvodnju delova za automobile. Njegovo konstrukciono rešenje austrijska vojska i policija usvojile su pod prvobitnom oznakom „P-80”. Tek kasnije model dobija oznaku „Glock 17” i ono što treba naglasiti jeste da broj u nazivu modela označava sedamnaesti po redu patent Gastona Gloka, a ne kapacitet okvira.

U periodu izlaska na tržište, austrijski sistem objedinio je izuzetno odvažna i veoma napredna konstrukciona rešenja. U pitanju je jedan od prvih pištoljskih sistema čiji je ram izrađen u potpunosti od kompozitnih materijala, a genijalan sistem okidanja „Safe Action” je jednostavan, pouzdan i danas predstavlja uzor mnogim proizvođačima.

Sistem „Safe Action” čine tri nezavisne mehaničke kočnice koje se aktiviraju jedna za drugom prilikom povlačenja obarača, odnosno zaključavaju prilikom puštanja obarača.

Prva je kočnica obarača, tzv. predobarač, koja je u stvari poluga ugrađena u obarač i koja u prednjoj poziciji blokira pomeranje obarača. Radi opaljenja potrebno je istovremeno i do kraja povući kočnicu i obarač i na ovaj način je veoma efikasno sprečeno neželjeno opaljenje, posebno u slučaju jačeg mehaničkog udara u konstrukciju pištolja. Pored kočnice obarača, bezbednost oružja uvećana je i postavljanjem kočnice udarne igle koja se podiže tek kada je obarač povučen. Na kraju, sistem „Safe Action” čini i kočnica koja sprečava aktiviranje udarača u slučaju jakog mehaničkog udarca u konstrukciju[1]. Poluga obarača naslonjena je na sigurnosnu rampu unutar mehanizma za okidanje i sprečava otpuštanje udarne igle. Povlačenjem obarača rampa se spušta, te dolazi do otpuštanja udarne igle, a potom i opaljenja. Nakon puštanja obarača, poluga obarača ponovo fiksira udarnu iglu.

TAKTIČKO-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Dužina oružja [mm] Dužina cevi [mm] Širina oružja [mm]
204 [Standard] 114 [Standard] 32

GLOCK 17 - The Original Technical Data, Glock. URL (1.12.2020).

Pištolj „Glock-17” namenjen je za uništavanje žive sile na distancama do 50 metara, a najbolji rezultati ostvaruju se na razdaljinama do 30 metara. Funkcioniše po principu kratkog trzaja cevi sa „Petter/Browning” sistemom bravljenja pomoću oscilujuće cevi. Cev i navlaka su spojeni prilikom kretanja, a cev spuštanjem odbravljuje navlaku sa zatvaračem.

Upotreba kompozitnih materijala u izradi sistema pozitivno je uticala na umanjenje mase, dugotrajnost i jeftiniju cenu na tržištu. Unutrašnji delovi su niklovani i precizno obrađeni, dok su cev i navlaka zaštićeni tenifer zaštitom koja im obezbeđuje čvrstinu približnu dijamantu. Pored izrazite čvrstine ovih delova, treba istaći i da je njihova otpornost na koroziju bolja od nerđajućeg čelika.

CoverPhoto

Specijalista SAJ sa Glock 17 Gen 3 tokom uvežbavanja prikaza obučenosti u noćnim uslovima. : specijalne-jedinice.com

Ergonomski rukohvat je odlično rešen i obezbeđuje udoban i siguran hvat oružja. Vertikalni ugao rukohvata iznosi oko 110° i odgovara prirodnom uglu šake sa uperenim kažiprstom. Na gornjem delu primetna su obostrana ergonomska udubljenja namenjena smeštanju palca strelca prilikom hvata oružja. Taster za otpuštanje okvira primarno je postavljen na levoj strani rukohvata, ali se vrlo jednostavno može premestiti i na desnu. Standardni okvir je dvoredan, a sa zadnje strane su urađene rupice sa brojevima radi lakšeg uvida u broj preostalih metaka.

Cev pištolja je postavljena nisko i ima poligonalni profil, olakšavajući čišćenje i veću početnu brzinu zrna. Unutrašnjost je hromirana i ožljebljena udesno.

Čelična navlaka sistema odlično naleže na ram sistema, četvrtastog je oblika i matirana, te ne odbija sunčevu svetlost. Gornja površina je ravna, što olakšava radnje nišanjenja, odnosno pomaže preglednost okoline. Na zadnjoj strani primetni su obostrani krupni, kosi urezi koji osiguravaju hvat prilikom repetiranja oružja. Mehanički nišani su niski, borbeni i pomažu radnje nišanjenja, odnosno prenos paljbe sa mete na metu. U okviru standardnog seta isporučuju se nišani sa ucrtanim belim simbolima[2], a na zahtev kupca mogu se isporučiti sa tricijumskim obeleživačima. Otvor za izbacivanje čaura postavljen je sa desne strane navlake. Poluga ustavljača navlake primarno je postavljena sa leve strane, dobro je profilisana i lako dostupna, a na zahtev kupca sistem se može isporučiti i sa obostrano postavljenim ustavljačima.

Ispred rukohvata postavljen je branik obarača četvrtastog oblika i obarač, sa hodom od 12,5 mm, a opaljenje se realizuje uvek istom silom okidanja, od bar 2,5 kg. Prednji okvir branika obarača je ožljebljen i usklađen sa potrebama strelaca koji prilikom hvata oružja imaju naviku da na branik postavljaju prst pomoćne šake. Iznad obarača na ramu smešteni su indikator metka u cevi, kao i poluge utvrđivača navlake postavljene obostrano, koje je potrebno istovremeno pritisnuti na dole kako bi navlaka bila slobodna za izvlačenje sa rama. Duž donje strane rama ispred branika obarača integrisana je šina koja omogućava montiranje taktičkih dodataka kao je taktička lampa, laserski obeleživač cilja, odnosno uređaji koji objedinjavaju ova dva dodatka, poput „Streamlight TLR-2”.

[1] Na primer, prilikom ispuštanja pištolja na tvrdu podlogu.
[2] Na prednjem se nalazi bela tačka, dok je na zadnjem nišanski kanal oivičen preciznom belom linijom.

Tekst je autorsko delo urednika sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole urednika, podložno je tužbi.