HECKLER & KOCH USP

Serijska proizvodnja pištoljskog sistema „USP“ počela je pre više od dvadeset godina. Tokom perioda prisutnosti na tržištu i terenske upotrebe, ovi modeli poznatog nemačkog proizvođača izgradili su reputaciju veoma pouzdanih pištolja, a praktične inovacije koje su išle u skladu sa zahtevima tržišta učinile su da se broj korisnika ovog sistema uvećava i danas.

CoverPhoto

Detalj sa trenaža pripadnika „Kobri“ tokom angažovanja u misiji „Atalanta“ Evropske unije. : specijalne-jedinice.com

Sistem „Heckler & Koch USP“ (nem. Universale Selbstladepistole) jeste univerzalni poluautomatski pištolj, čija su konstrukciona rešenja bila izuzetno napredna i odvažna u vreme predstavljanja prvih modela ovog sistema početkom devedesetih godina. Tokom 1993. godine sistem je isprva predstavljen pod oznakom „HK USP 40“ u kalibru .40 S&W , da bi ubrzo potom nemački proizvođač izašao na tržište i sa modelom „USP 9“, koji je predviđen za kalibar 9×19 mm Parabellum. Pištoljski sistem „HK USP“ je pojavom na tržištu bio jedan od retkih čiji je ram izrađenim od polimerske plastike. Najvažniji delovi oružja izrađeni su od nitriranog čelika, metodom hladnog kovanja.

Upotreba kompozitnih materijala u izradi pešadijskih oružanih sistema je početkom devedesetih godina još uvek predstavljala novitet, ali su nemački konstruktori bili ubeđeni da je to dobra praksa, jer se na taj način umanjuje masa oružja, uz obezbeđivanje trajnosti i otpornosti na klimatsko-terenske uslove.

Pištoljski sistem „HK USP“ funkcioniše po principu kratkog trzaja cevi sa unapređenim „Brauning-Piterovim“ sistemom bravljenja. Namenjen je uništavanju neprijateljeve žive sile u bliskoj borbi na distancama do 50 metara, a najbolji rezultati se postižu upotrebom do 30 metara daljine. Modeli ove serije okidaju spoljašnjim udaračem, dok tip mehanizma okidanja varira zavisno od modela: DA/SA, DAO, a noviji sistemi imaju okidanje LEM (eng. law enforsment & military), kod kojeg je obarač predzapet sa dva kolena u hodu. Obarač okida udaračem u donjem položaju, a u unutrašnjosti je smešten sistem koji zapinje oprugu udarača pre opaljenja, uz veoma kratak hod od 7 mm pri SA okidanju, odnosno 14 mm pri DA (eng. double action) okidanju. U dvostrukoj akciji, sila okidanja iznosi, prema tvrdnjama proizvođača, 50 N, dok kod SA (eng. single action) okidanja iznosi 20 N. Precizna izrada i detaljna završna obrada delova mehanizma čine okidanje izuzetno prijatnim. Rep udarača je optimalno skraćen, kako bi se umanjila šansa kačenja za odeću ili opremu prilikom potezanja i rukovanja, a površina udarača je ožljebljena kako bi povlačenje prstom bilo udobnije i sigurnije.

Cev pištolja je postavljena nisko, što ima za posledicu smanjenje odskočnog ugla prilikom paljbe i brzo vraćanje pištolja u nišansku liniju nakon svakog hica. Ovo se u praksi pozitivno odražava na borbenu efikasnost strelca, posebno prilikom instinktivnog nišanjenja i paljbe, odnosno prilikom tranzicije vatre sa mete na metu. Unutrašnjost cevi je hromirana i ožljebljena udesno,a zavisno od modela oprema se i navojem za prigušivač pucnja. Sistem se nudi u tri pištoljska kalibra, 9×19 mm Parabellum, .40 S&W i .45 ACP, a u svakom kalibru proizvođač nudi 9 različitih verzija.

Kombinacija pouzdanog sistema bravljenja i posebnog sistema za redukciju trzaja doveli su do toga da trzaj koji strelac oseća bude znatno umanjen, a više respektabilnih testiranja pokazalo je da je jačina trzaja ovim rešenjima umanjena za oko 30%! Sistem za redukciju trzaja deo je konstrukcije svih varijanti serije „USP“, nezavisno od kalibra, a usled jednostavne konstrukcije ne zahteva posebno održavanje, niti naknadna podešavanja.

Navlaka pištolja je četvrtastog oblika, obostrano zasečena celom dužinom. Na zadnjoj strani, sa obe strane primetni su kosi, paralelni urezi koji osiguravaju hvat strelca prilikom povlačenja navlake. Poluga utvrđivača navlake postavljena je na levoj strani rama, iznad obarača. Mehanički nišani su četvrtastog oblika i primetno visoki, podesivi po pravcu, opremljeni trima belim tricijumskim tačkama, pa je nišanjenje u uslovima smanjenje vidljivosti olakšano.

TAKTIČKO-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Dužina oružja [mm] Dužina cevi [mm] Širina oružja [mm]
195 [9×19 mm] 108 [9×19 mm] 32 [9×19 mm]

USP Technical Data, Heckler & Koch. URL (4.12.2020).

Polimerski ram pištolja na zadnjem delu iznad rukohvata izvijen je na gore, stvarajući tako udubljenje koje hvat čini sigurnijim i ima ulogu i da štiti šaku strelca od donjih ivica navlake koja se kreće prilikom paljbe i može naneti povredu ako je hvat previše „dubok“. Na zadnjem delu rama postavljena je i poluga kočnice obarača koja dozvoljava dva položaja. U gornjem, označenim slovom „S“ bele boje, blokira obarač, a u donjem, označenim slovom „F“ crvene boje, oružje je otkočeno i po ubacivanju metka u cev spremno za paljbu. Poluga se jednostavno može premestiti i na desnu stranu rama, u skladu sa potrebama korisnika, a na zahtev kupca sistem se može isporučiti i sa obostrano postavljenim komandama. Na levoj strani rama, ispred rukohvata postavljena je odlično rešena poluga ustavljača navlake kojoj strelac lako može pristupiti. Rukohvat je sa sa svih strana opremljen reljefnim umecima, a u okviru standardne opreme novijih modela kupcu se ispouručuju i tri ergonomska uloška u različitim veličinama koji se mogu postaviti na zadnju stranu rukohvata i time se oružje dodatno prilagođava potrebama strelca. Vertikalni ugao rukohvata iznosi 110°, što odgovara prirodnom uglu šake sa uperenim kažiprstom. Tasteri za otpuštanje okvira postavljeni su obostrano, na mestu gde se branik obarača spaja sa rukohvatom, dobro su profilisani i lako dostupni.

Kako bi bili usklađeni sa standardima predviđenim za oružje za službenu upotrebu svi modeli na prednjoj, donjoj strani rama imaju integrisanu šinu koja omogućava montiranje taktičkog svetla ili laserskog obeleživača cilja (LOC), odnosno uređaja koji objedinjavaju ova dva sistema.

Lako i odsečno repetiranje i kratak hod obarača u skladu su sa ofanzivnom namenom ovog pištoljskog sistema. Veličina branika obarača ne ometa pristupanje obaraču ni kada strelac nosi rukavice, dok je prednja strana obarača ožljebljena horizontalno radi prilagođavanja onim strelcima koji imaju naviku da postave prst na prednju stranu štitnika prilikom taktičko-borbene upotrebe oružja. Obarač je optimalno oblikovan i zakrivljen na donjem kraju i omogućava sigurno povlačenje.

Hranjenje se realizuje iz dvorednog odvojivog okvira koji se veoma glatko i brzo otpušta pritiskanjem tastera. Ugao naleganja okvira u rukohvatu je skoro prav, što obezbeđuje odličan položaj metka ispred ležišta. Standardni okviri su kapaciteta 15 metaka u modelima predviđenim za kalibar 9 mm, 14 metaka u modelima koji koriste kalibar .40 S&W, odnosno 12 u kalibru .45 ACP.

Svi spoljašnji delovi sistema su matirani i ne odbijaju sunčevu svetlost.

Tekst je autorsko delo urednika sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole urednika, podložno je tužbi.