ZASTAVA M93 „CRNA STRELA“

Godine 1991. tim konstruktora proizvođača „Zastava oružje“ otpočeo je rad na projektu antimaterijalne dalekometne puške. Sistem je prvi put predstavljen tokom 1998. godine, a potom i usvojen kao sastavni deo naoružanja tadašnje Vojske Jugoslavije.

CoverPhoto

Izvozna varijanta sistema „93“ u kalibru .50 BMG. : Sparta Guns

Sistem „Zastava M93“ spada u kategoriju dalekometnih, antimaterijalnih pušaka za precizno gađanje, sa sistemom manuelnog repetiranja (eng. bolt action). Namenjen je prvenstveno za uništavanje žive sile na distancama do 1600 metara, zaklonjene i na otvorenom prostoru, kao i lakooklopljenih vozila i druge tehnike, odnosno letelica na visinama do 800 metara. Konstruisan je po uzoru na mauzer sistem „M98“, koji se pokazao kao izuzetno precizan i pouzdan kod platformi sa sistemom manuelnog repetiranja.

Sistem „Zastava M93 Crna strela“ nudi se u dva mitraljeska kalibra: za nacionalne potrebe u 12,7×108 mm, dok su modeli za izvoz predviđeni za kalibar 12,7×99 mm (.50 Browning).

Čelična cev puške je izrađena metodom hladnog kovanja, a unutrašnjost je hromirana, kako bi se obezbedila trajnost oružja. Osam žlebova daje desni korak uvijanja od 1:381 mm. Duž spoljašnje trase cevi vidljivi su uzdužni žlebovi koji umanjuju masu, ubrzavaju proces hlađenja prilikom taktičko-borbene upotrebe oružja i pozitivno utiču na preciznost pogotka. Na usta cevi postavljena je masivna dvokomorna gasna kočnica, usmerena unazad pod uglom od 45 stepeni, koja prema tvrdnjama konstruktora redukuje trzaj i do 62%.

TAKTIČKO-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Dužina oružja [mm] Dužina cevi [mm] Korak uvijanja [mm] ≈
1670 [12,7×108] 1007 [12,7×108] 1:381 [12,7×108]
1500 [.50 BMG] 837 [.50 BMG] 1:381 [.50 BMG]

Dalekometna puška „M93 Crna strela“, Zastava oružje. URL (16.9.2020).

U okviru standardnog kompleta, sistem se isporučuje sa optičkim nišanom nacionalne proizvodnje tipa „Zrak M-94 8×56“, a prisutni su i preklapajući mehanički nišani namenjeni za dejstva do 400 m kao pomoćni. Preklapajuća ručka postavljena je radi lakšeg nošenja puške, a sa donje strane oružja nalazi se dvonožno postolje, koje je preklopivo i podesivo po visini. Obe nožice sa donje strane opremljene su platformama radi bolje stabilizacije na podlozi.

Okviri su kapaciteta 5 metaka u oba kalibra, a poluga za otpuštanje postavljena je iznad usadnika, sa desne strane sanduka puške. Sa zadnje strane usadnika okvira smešten je četvrtasti branik obarača, dok je poluga kočnice smeštena iza, kao na sistemu „PAP M-59/66“.

Ručica zatvarača postavljena je sa desne strane i na svom kraju je opremljena kuglom, radi sigurnijeg rukovanja strelca.

Preklopivi kundak izrađen je od polimera, ojačanog staklenim vlaknima, a od istog materijala izrađena je i obloga cevi. Amortizer trzaja postavljen u unutrašnjost kundaka dodatno redukuje trzaj prilikom upotrebe sistema. Treba primetiti da u standardnog setu koji se nudi kupcima, kundak nije opremljen ergonomskom obrazinom.

Tekst je autorsko delo urednika sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole urednika, podložno je tužbi.