ODGOVARAMO NA PITANJA I KOMENTARE O UPOTREBI NOĆNIH UREĐAJA

Kadrovi koje smo nedavno izradili sa momcima Specijalističke čete Odreda Žandarmerije u Beogradu su privukli veliko interesovanje naših pratilaca. Pored mnoštva pozitivnih komentara, na kojima smo posebno zahvalni, odlučili smo da izdvojimo nekoliko interesantnih pitanja i komentara, na koje ćemo pokušati da odgovorimo u nastavku.

CoverPhoto

Detalj sa fotografisanja. : specijalne-jedinice.com

Pitanje #1: Zašto koriste noćne uređaje po danu?

Montiranje noćnih uređaja smo dogovorili sa pripadnicima iz nekoliko razloga. Prvo, u pitanju su kvalitetni uređaji i izgledaju atraktivno, dodajući više detalja u opremi pripadnika, posebno na šlemu. Drugo, kadrove smo planirali po fiktivnom scenariju antiterorističke grupe u promenljivom okruženju, koje — kao što izraz sugeriše — u realnosti može biti vrlo promenljivo, te podrazumevati i ruralno i urbano okruženje i prostore i prostorije osvetljene prirodnom svetlošću, odnosno zamračene prostore i prostorije, u kojima je potrebno upotrebiti opremu za dejstva u noćnim uslovima. Primera radi, uništenje ubačene diverzantske grupe može se izvoditi u dnevnim uslovima, ali isto tako može zahtevati upade u zatvorene objekte, čišćenje prostorija koje su potpuno zamračene. Otuda i realna potreba da se ovi uređaji montiraju.

Fotografisanje smo, naravno, planirali u dnevnim uslovima, tokom radnog vremena i u periodu kada je sunčeva svetlost najprikladnija za fotografisanje na otvorenom. Ko se čak i amaterski bavi fotografijom sigurno zna koliko je fotografisanje u noćnim uslovima složeno i kakvu vrstu opreme zahteva. Komplikovanje uslova u kojima bismo odradili fotografisanje sa momcima samo zarad noćnog okruženja u kojem bi, sudeći po pojedinim komentarima, jedino bilo opravdano videti montirane noćne uređaje, bio bi bespotreban napor i za nas i za pripadnike koji bi pozirali.

Na kraju, zaista ne vidimo ništa nelogično u montiranim uređajima tokom dnevnog osvetljenja, iz prethodno navedenih razloga. Ukoliko obratite pažnju na fotografije i video snimke elitnih jedinica u inostrantvu, kako sa specijalističkih kurseva, tako i iz realnih situacija, sigurno ćete primetiti da ozbiljni pripadnici imaju montirane noćne uređaje na šlemovima ili kacigama, bez obzira da li rade u dnevnim uslovima. Da su, na primer, naši žandarmi spustili uređaje na oči, pa tako pozirali i kretali se na dnevnoj svetlosti i na otvorenom prostoru, to bi već bilo podložno kritikovanju, ali tako besmislen propust ne bi dozvolili ni oni kao profesionalci u svom poslu, ni mi kao profesionalci u svom.

CoverPhoto

Detalj sa fotografisanja. : specijalne-jedinice.com

Pitanja i komentar #2: Zašto svi ne nose noćne uređaje? Koliko noćnih uređaja imaju? Ako nemaju dovoljno uređaja, bolje je da ne nosi niko, nego samo dvojica, smešno izgleda.

Upućeni ste do sada da su u pitanju, dakle, pripadnici specijalističke jedinice Žandarmerije. Njihova svakodnevna angažovanja su veoma različita kako na teritoriji Beograda, tako i na lokalu. U tim angažovanjima se vrlo često upotrebljava i specijalistička oprema koju, istina, ne duži baš ceo operativni kadar. Sledstveno, fotografisanje, iako mu treba posvetiti pažnju, kako bi bilo što uspešnije, sigurno da nije pri vrhu prioriteta pripadnika, samim tim, oprema koja je na zaduženju nije planirana da skuplja prašinu u magacinima i kasetama, čekajući fotografa sajta specijalne-jedinice.com, nego da se efikasno upotrebljava svakodnevno.

Dalje, pored odsustva usled angažovanja, jedan deo pripadnika bude i na odmoru, ili ima slobodan dan, ili, imajući u vidu trenutnu pandemiju, ima zdravstvenih problema. Iz ovih razloga, oprema koju oni duže često ostane pod ključem, nedostupna ostalima, što je u redovnim okolnostima potpuno uobičajeno, jer svako odgovara za opremu koju duži i dobija i službene ocene za odnos prema zaduženoj opremi. Imajući sve ovo u vidu, četvorici pripadnika koji su bili na dužnosti u danu kada je fotografisanje bilo planirano bila su dostupna dva noćna uređaja. Ovo, naravno, ne znači da cela četa ima samo dva uređaja... Ovi uređaji su prilično skupi, Republika Srbija nije bogata zemlja i ovakva vrsta opreme se nabavlja u planiranom vremenskom periodu, ponekad iz više puta, u skladu sa dostupnim namenskim sredstvima. Kontingent noćnih uređaja na nivou čete je, prema našoj oceni, prihvatljiv, i u skladu sa trenutnim mogućnostima, a prema našem mišljenju, treba ga uvećavati kad god mogućnosti dozvole, kako bi dostigao zavidan nivo. Ovo je svakako i prilika da se ukaže na zaista opravdanu potrebu da se u budućnosti u ovu vrstu opreme ulaže još više, bez obzira na — za naše uslove — visoke cene, prvenstveno zbog prednosti koje specijalistička oprema za rad u noćnim uslovima može dati posebno obučenim pripadnicima.

Želeli smo da vam ovim odgovorima približimo sve faktore od kojih fotografisanje može zavisiti i da steknete utisak koliko „kockica treba da se sklopi” da biste bili u mogućnosti da javno vidite atraktivan kadar — finalni proizvod svih ovih napora i faktora i sa naše strane i sa strane pripadnika sa kojima radimo. Na kraju krajeva, to je ipak samo fotografisanje i svi napori koje svi zajedno uložimo da kadrovi budu približni realnim su, u stvari, smešni u odnosu na realnu situaciju.

Tekst je autorsko delo urednika sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole urednika, podložno je tužbi.