KVIZ: 63. PADOBRANSKA BRIGADA

CoverPhoto

Proverite svoje znanje o jedinici. : specijalne-jedinice.com

PRAVILA

#1 Svako pitanje ima jedan tačan odgovor.
#2 Za svaki tačan odgovor dobija se jedan bod. Netačni odgovori se ne boduju.
#3 Za osvajanje nagrade je potrebno sakupiti 5 ili više bodova. Nagrada[1] se može preuzeti sa linka koji će se pojaviti ispod poslednjeg pitanja, ukoliko je osvojen propisan broj bodova.

PITANJA

#1 Prva padobranska škola je osnovana u:

a. Nišu
b. Beogradu
v. Pančevu

#2 63. padobranska brigada je prvi put formirana:

a. 1967. godine
b. 1953. godine
v. 1994. godine

#3 Osnovni puščani sistem u kalibru 5,56 mm u upotrebi pri brigadi je:

a. HK G36 KV2
b. HK G36 Commando
v. HK 416

#4 Obeleživači „HEL-STAR 6” se kao deo padobranske opreme mogu svrstati u:

a. specijalna sredstva za spasavanje
b. zaštitnu opremu padobranca
v. padobranske instrumente

#5 Najzastupljeniji visinomeri pri jedinici su:

a. STELLA
b. BELLA
v. HELLA

#6 Višenamenske binokulare „JIM UC” proizvodi:

a. ACTinBlack
b. Theon Sensors
v. Safran Electronix & Defense

[1] Ekskluzivna pozadina za mobilni telefon u rezoluciji 1080×1920 px.