KVIZ: ŽANDARMERIJA

CoverPhoto

Proverite svoje znanje o jedinici. : specijalne-jedinice.com

PRAVILA

#1 Svako pitanje ima jedan tačan odgovor.
#2 Za svaki tačan odgovor dobija se jedan bod. Netačni odgovori se ne boduju.
#3 Za osvajanje nagrade je potrebno sakupiti 5 ili više bodova. Nagrada[1] se može preuzeti sa linka koji će se pojaviti ispod poslednjeg pitanja, ukoliko je osvojen propisan broj bodova.

PITANJA

#1 Moderna Žandarmerija ustrojena je:

a. 1999. godine
b. 2000. godine
v. 2001. godine

#2 Ronilačka jedinica je smeštena u:

a. Novom Sadu
b. Beogradu
v. Kraljevu

#3 Osnovno primarno naoružanje specijalističkih jedinica u kalibru 5,56 mm je:

a. Colt M4 A4 Commando
b. Zastava M21
v. SIG 516 CQB

#4 Osnovno sekundarno naoružanje specijalističkih jedinica u kalibru 9 mm je:

a. CZ 99
b. CZ P10 C
v. Glock 17 Gen 3

#5 Dizajn osnovnog šlema u upotrebi pri jedinicama Žandarmerije je:

a. MICH 2002
b. PASGT
v. FAST

#6 Balističke prsluke SHARK proizvodi:

a. Jumko ad
b. Mile Dragić
v. 5.11

[1] Ekskluzivna pozadina za mobilni telefon u rezoluciji 1080×1920 px.