BERETTA ARX 160

Program modernizacije opreme i naoružanja italijanskih oružanih snaga „Soldato Futuro“ kao osnovne ideje je postavio opremanje vojnika naprednom i pouzdanom osmatračkom, komunikacionom i zaštitnom opremom. Sve ovo, iako nudi velike mogućnosti tokom izvođenja dejstava, povlači sa sobom i uvećanje ukupne mase koju vojnik nosi. Stoga se velika pažnja prilikom izrade opreme i naoružanja posvetila unapređivanju ergonomije i smanjenju mase. Upravo na ovim principima izrađena je automatska puška „Beretta ARX 160“, poznatog italijanskog proizvođača.

CoverPhoto

Šta god da prave, Italijani su majstori da svoje proizvode upakuju u veoma atraktivan dizajn. : Sebastien Frechette

Automatska puška Beretta ARX 160 predstavlja spoj proverenih tradicionalnih rešenja i nekoliko konstrukcionih inovacija. Sistem se odlikuje dobrom balansiranošću masa, odličnom ergonomijom, a izražena upotreba kvalitetnih kompozitnih materijala uticala je na smanjenje ukupne mase oružja. Sistem je pokazao i odlične rezultate tokom testiranja rada u ekstremnim uslovima (od -60 do +60 stepeni Celzijusa, rad pod vodom, u blatu i prašini). Oznaka „X“ u nazivu ukazuje da se radi o prototipu, ali s obzirom na dosadašnje utiske pri upotrebi, u budućnosti se vrlo lako može desiti da zameni standardnu pušku italijanskih oružanih snaga „AR-70/90“.

Automatska puška „Beretta ARX 160“ funkcioniše po principu pozajmice barutnih gasova, sa rotirajućim zatvaračem kao sistemom bravljenja. Klip je kratkog hoda, samopodešavajući i manjih dimenzija u odnosu na konstrukciju kod sistema „AR-70/90“. Prilikom paljbe, klip prati nosač zatvarača skoro da krajnjeg položaja, smanjujući tako pritisak gasova. U standardnoj verziji puška se isporučuje u kalibru 5,56×45 mm NATO, a konstrukcije otvora za izbacivanje čaura i zatvarača omogućavaju upotrebu i istočnih puščanih kalibara 7,62×39 mm, 5,45×39 mm, kao i američkog 6,8 mm Remington SPC.

Pravolinijska konfiguracija puške[1] pozitivno se odražava na kontrolu paljbe, a vizuelno posmatrano italijanski sistem prilično podseća na belgijsku automatsku pušku „FN SCAR“.

Kundak puške je teleskopski i može se izvući na četiri dužine. U potpunosti je izrađen od kompozitnih materijala, preklopiv je udesno, a preklapanje se vrši pritiskom tastera sa leve strane oružja, smeštenog iznad rukohvata. Kočnica integrisana u sanduku utvrđuje položaj kundaka nakon preklapanja. Sa donje strane smeštena je poluga čijim se pritiskanjem podešava željena dužina kundaka. Sa donje strane smeštena je i alka za kačenje remenika, koji se može prikačiti na ukupno šest tačaka, raspoređenih sa obe strane oružja.

Pištoljski rukohvat je odlično ergonomski rešen. Selektor paljbe je postavljen obostrano, smešten iznad rukohvata i lako dostupan. Dozvoljava ukočen režim, jedinačnu, tj. poluautomatsku i rafalnu paljbu.

TAKTIČKO-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Dužina oružja [mm] Dužina cevi [mm] Teor. brzina paljbe [met/min] ≈
560/680 sa prekl. kund. [A3] 280/400 [A3] 700 [A3]

ARX 160 A3 Assault Rifle, Beretta Defense Technologies. URL (12.9.2020).

Sanduk puške je izrađen od tvrdog polimera, sa ulivenim čeličnim kliznim elementima, sastoji se od gornjeg i donjeg dela. U gornjem delu smešteni su cev i rad automatike[2]. U donjem se nalaze usadnik okvira, rukohvat i sistem za okidanje. Delovi su spojeni posebnim bravama, umesto čestog „zapadnjačkog“ rešenja spajanja pomoću čivija, koje se mogu izgubiti prilikom upotrebe oružja, odnosno prilikom radnji održavanja ili popravki. Duž gornje strane sanduka postavljene su „Picatinny“ šine koja omogućavaju montiranje dodatne taktičke opreme.

Taster za otpuštanje okvira je postavljen obostrano i iznad usadnika okvira, kao kod sistema „AR-15/M-4“. Pored ova dva, konstruktori su ubacili i treći mehanizam za otpuštanje okvira u vidu poluge, sa donje strane usadnika, na zadnjoj strani, slično rešenju karakterističnom za sisteme „kalašnjikov“. Standardni kutijasti okviri su izrađeni od aluminijuma, dvoredni, zakrivljeni i kapaciteta 30 metaka. Na zahtev kupca mogu se isporučiti i providni okviri izrađeni od kompozitnih materijala. Usadnik je kompatibilan i sa dobošem kabaciteta 100 metaka.

Novinu u konstrukciji ovog puščanog sistema predstavlja sistem izbacivanja čaura koji omogućava strelcu da promeni stranu na koju će se izbacivati čaure, bez rasklapanja oružja. Promena strane vrši se jednostavno, pritiskom tastera koji je postavljen obostrano, iznad rukohvata i uvučen, pa se može pritisnuti samo nekim oštrim tanjim predmetom, poput zrna metka. Pritiskanjem tastera automatski se aktivira strana izvlakača čaure koji se nalazi na zatvaraču i čaura se izbacuje na željenu stranu. Pritiskom tastera sa desne strane, izbacivanje čaura se pomera na levu stranu oružja i obrnuto.

Ručica za zapinjanje zatvarača prikačena je na nosač zatvarača i primarno smeštena sa desne strane oružja, ali se vrlo lako može premestiti na levu. Nakon bezbednosne provere oružja, potrebno je povući ručicu unazad, do manjeg urezanog kanala koji blokira ručicu u tom položaju. Nakon toga, ručicu je samo potrebno gurnuti na drugu stranu oružja i vratiti u prednji položaj.

Obloga cevi ima po 30 ureza za ventilaciju sa obe strane i dobro je ergonomski rešena. Opremljena je i standardnim šinama sa obe strane i ispod cevi, po principu 3-6-9, te omogućava montiranje taktičkih lampi, laserskih obeleživača cilja, jurišnih rukohvata i druge opreme. Za montiranje potcevnog bacača granata „GLX-160“ kalibra 40 mm potrebno je prethodno skinuti donju oblogu koja se proteže sve do usadnika okvira.

Cev puške izrađena je od hladno kovanog čelika, hromirana je i ožljebljena udesno, sa korakom uvijanja od 1:178 mm (1:7 inča). Usta cevi opremljena su razbijačem plamena sa pet radijalnih proreza. Bajonet tipa „M 7“ može se montirati sa gornje strane cevi. Još jedna konstrukcijska novina na sistemu Beretta ARX 160 jeste i sistem brze zamene cevi. Odvojenost cevi od delova automatike dozvoljava brzu zamenu jednostavnim pritiskom dvaju poluga, smeštenih sa obe strane puške i izvlačenjem cevi.

Mehanički nišani su izrađeni od istog materijala kao i sanduk puške. Zadnji mehanički nišan sa kružnim otvorom za nišanjenje je podesiv na 5 pozicija za gađanje (100, 200, 300, 400, i 600 m), dok je prednji podesiv po visini i pravcu. Oba nišana opremljena su bočnim tasterom za preklapanje/podizanje. Nakon učvršćivanja nišana u vertikalnom položaju, neželjeno preklapanje onemogućeno je zahvaljujući povratnoj opruzi koja ih automatski vraća u vertikalan položaj.

Novi nišanski sistem „Individual Combat Weapon System“ razvila je kompanija „Galileo Avionica“ u saradnji sa italijanskom kompanijom „Beretta“. Poznat i po akronimu ASPIS, ovaj sistem se montira na gornju šinu, i namenjem je za osmatranje i nišanjenje u svim vremenskim uslovima. Podatke koji su prikupljeni senzorima, sistem prikazuje na ekranu OLED. Sistem je opremljen termalnom i TV kamerom. Termalna kamera omogućava opažanje čoveka na razdaljini do 800, a tenka do 1300 metara, dok TV kamera omogućava opažanje čoveka udaljenog i do dva kilometra. Slika zabeležena ovim nišanskim sistemom može biti ponovljena na monokularnom viziru HDM, putem „Blue-Tooth“ ili kablovske konekcije. Ovo omogućava strelcu da dejstvuje i iza ugla, bez opasnosti izlaganja neprijateljevoj paljbi. Deo sistema je i taster koji omogućava aktiviranje radia i slanje slike sa ICWS na HDM. Nišanski sistem je dužine 300 mm, širine 55 i visine 140 mm, sa masom manjom od jednog kilograma.

[1] Kundak puške je u liniji sa cevi, dok je poklopac sanduka ravan celom dužinom.
[2] Zatvarač, nosač zatvarača i klip.

Tekst je autorsko delo urednika sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole urednika, podložno je tužbi.