HECKLER & KOCH 416

Krajem devedesetih godina, na osnovu analiziranja iskustava iz upotrebe puščanih sistema „AR15/M4“ rukovodstvo američke Komande za specijalne operacije zaključuje da je specijalne snage potrebno opremiti naprednijim, pouzdanijim sistemima, a kao standardi koje ponude proizvođača moraju uključiti označeni su usklađenost sistema sa NATO standardima, da raspored osnovnih komandi bude rešen isto ili slično kao na postojećim sistemima „AR15/M4“, a radi racionalizacije obuke i, posebno, da princip rada novog sistema prevaziđe manjkavosti američkih, posebno u ekstremnim klimatsko-terenskim uslovima. Na osnovu iskustava iz projekta puščanog sistema „XM 8“, koji je bio realizovan takođe za potrebe američkih oružanih snaga, nemačka kompanija „Heckler & Koch“ ponudila je Komandi za specijalne operacije koncept „HK 416“.

CoverPhoto

Pripadnici francuske GIGN opremljeni sistemima „416“ u različitim konfiguracijama. : Francois Mori

Vizuelno veoma sličan platformama „AR15/M4“, sistem „416“ takođe je predviđen za NATO puščani kalibar 5,56 mm, a na obloge slobodne (eng. free-floating) cevi postavljeni su nosači šina koje su standardima NATO STANAG 2324, odnosno STANAG 4694 usvojene kao standardne, koji se isporučuju kupcima u okviru standardne konfiguracije sistema. Puščani sistem „HK 416“ odlikuje se odličnim ergonomskim rešenjima i balansiranošću masa, što je ujedno i jedna od glavnih karakteristika američkih platformi, dok je raspored osnovnih komandi rešen skoro identično kao kod američkih sistema. Ipak, glavni adut nemačkih konstruktora odnosio se na unapređeni sistem protoka gasova, koji se tokom robusnih testiranja, ali i godina terenske upotrebe, pokazao izuzetno pouzdanim u ekstremnim klimatsko-terenskim uslovima. U pitanju je sistem kratkog trzaja gasnog klipa, sličan rešenju koje je sastavni deo konstrukcije puščane serije „G36“, istog proizvođača. Ova konstrukcija, za razliku od klasičnih na američkim sistemima[1], znatno umanjuje nakupljanje barutnih čestica u sanduku oružja, čak i nakon duže paljbe. Takođe, unapređena je i konstrukcija sklopa zatvarača, koji prilikom ispaljivanja poslednjeg metka ostaje fiksiran u zadnjem, otvorenom položaju.

Novije verzije „HK 416 A5“ opremljene su podešavajućim sistemom protoka gasova, radi optimizacije rada sistema prilikom upotrebe prigušivača pucnja.

Sistem „HK 416“ funkcioniše po principu pozajmice barutnih gasova sa rotirajućim zatvaračem kao sistemom bravljenja. Čelična cev izrađena metodom hladnog kovanja opremljena je razbijačem plamena koji pomaže maskiranje položaja strelca prilikom borbene upotrebe oružja. Unutrašnjost je hromirana i ožljebljena udesno, čime je obezbeđena trajnost i uvećana preciznost paljbe. Sanduk oružja izrađen je od kvalitetne aluminijumske legure i sastoji se od dva dela.

Usadnik okvira prima standardizovane kutijaste okvire kapaciteta 30 metaka[2]. Taster za otpuštanje okvira primarno je postavljen sa desne strane[3], dobro profilisan i strelac mu može lako pristupiti. Radi uvećavanja borbene efikasnosti korisnika na levoj strani sanduka sistema postavljena je poluga utvrđivača zatvarača čijim pritiskom oružje biva spremno za paljbu bez potrebe povlačenja ručice za zapinjanje zatvarača. Poluga regulatora paljbe postavljena je obostrano, iznad ergonomskog rukohvata i lako je dostupna. Dozvoljava ukočeni režim, označen piktogramom bele boje, jedinačnu paljbu u srednjem položaju i automatsku. Druga dva režima označena su piktogramima crvene boje.

TAKTIČKO-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Dužina oružja [mm] Dužina cevi [mm] Teor. brzina paljbe [met/min] ≈
848 sa uvuč. kund. [A5] 419 [A5] 850 [A5]

HK 416 A5 Technical Data, Heckler & Koch. URL (7.9.2020).

Otvor za izbacivanje čaura smešten je sa desne strane sanduka i opremljen je zaštitnim poklopcem koji sprečava ulazak prašine. Zapinjanjem zatvarača poklopac se spušta. Metalni deflektor postavljen sa zadnje strane otvora štiti lice strelca od pogotka vrele čaure. Iza deflektora postavljen je cilindrični potiskivač zatvarača čijim pritiskom se može dovršiti eventualno nekompletno bravljenje metka, što je još jedno rešenje preuzeto sa američkih sistema.

Poluga za zapinjanje zatvarača postavljena je identično kao kod sistema „AR15/M4“. Na gornjoj strani oružja postavljeni su podesivi i preklopivi mehanički nišani.

Preciznosti paljbe, kao i konformizmu strelca prilikom taktičko-borbene upotrebe, doprinose pravolinijska konstrukcija sistema, kao i precizna, fina završna obrada kako pokretnih delova mehanike, tako i spoljašnjih ergonomskih.

Teleskopski kundak podesiv je na šest dužina, izrađen od ojačanog polimera, a konstrukciono rešenje je veoma slično modelima „Magpul“. Nemački proizvođač kupcima nudi tri modela teleskopskih kundaka koji se mogu isporučiti uz sistem.

[1] Treba istaći da danas američki proizvođači nude i posebne konverzije kojima se ovi sistemi protoka gasova menjaju po uzoru na nemački patent.
[2] Nemački proizvođač nudi i okvire kapaciteta 10 i 20 metaka.
[3] Jednostavno se može premestiti i na levu, u skladu sa afinitetima korisnika.

Tekst je autorsko delo urednika sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole urednika, podložno je tužbi.