SIG 516

Američke platforme M16/M4 i njihovi moderniji derivati su sigurno među najpopularnijim u svetu. U prilog tome govori i veliki broj modela proizvođača iz celog sveta, rađenih po uzoru na ove puške. Ipak, bez obzira na popularnost, ekstenzivnu upotrebu i dokazani kvalitet, nisu bez mana, pa se od njihovog nastanka i usavršavanja tragalo za rešenjima kojima će se poznati nedostaci prevazići. Jedno takvo rešenje ponudila je i poznata švajcarska kompanija „SIG Sauer”.

CoverPhoto

Specijalista SAJ opremljen sistemom „SIG 516“, sa nišanom „Aimpoint PRO„ i jurišnim rukohvatom „UTG“. : specijalne-jedinice.com

Američke modele odlikuju odlična ergonomska rešenja, izražena kompaktnost oružja, relativno mala masa i dobra preciznost paljbe. Princip rada kod kojeg barutni gasovi deluju na gornji, prednji deo nosača zatvarača korisnici označavaju kao manjkavost iz razloga što produkti sagorevanja prilikom paljbe prodiru u unutrašnjost sanduka puške, što može uzrokovati oštećenja delova mehanizma, posebno bregova za bravljenje kod zatvarača. Imajući to u vidu, konstruktori iz kompanije „SIG Sauer” su tokom 2010. godine završili rad na novom projektu, konstruisanom po uzoru na američke M16/M4 sisteme, ali sa unapređenim mehanizmom rada automatike.

Automatska puška SIG 516 predviđena je za NATO kalibar 5,56×45 mm i funkcioniše po principu pozajmice barutnih gasova sa kratkim hodom klipa koji je smešten iznad cevi (rešenje slično kao na nemačkim sistemima „HK 416“ i „HK G36“) i bravljenjem rotacionim zatvaračem po uzoru na sisteme M16/M4. Specifično za švajcarski model jeste postavljanje prenosne poluge iza klipa koja se oslanja na nosač zatvarača i prilikom rada inertivno prenosi kretanje klipa na mehanizam. Na ovaj način konstrukcija sprečava prodor gasova i čestica u unutrašnjost sanduka puške, što se pozitivno odražava na njenu pouzdanost, bezbednost pri korišćenju, održavanje i vek trajanja. Sistem „SIG 516“ je opremljen regulatorom protoka gasova koji pušku čini veoma pouzdanom u svim klimatsko-terenskim uslovima. Sistem nije automatski (za razliku od onog na „HK 416“ puškama), već ima tri pozicije[1] koje se biraju ručno i predstavljene su tačkama različite veličine i boje. Normalan protok gasova označen je manjom tačkom bele boje, uvećan protok, pogodan za upotrebi pri ekstremnim temperaturama, ili u uslovima velike zaprljanosti, označen je većom belom tačkom, dok je podešavanje protoka prilikom upotrebe prigušivača pucnja označeno tačkom crvene boje. Ostala rešenja konstrukcije u najvećoj meri preuzeta su sa američkih platformi M16/M4, imajući u vidu želju rukovodstva kompanije da ovu seriju primarno ponudi na američkom tržištu. Ovo iz razloga racionalizacije procesa obučavanja službenih lica za taktičko-borbenu upotrebu ove serije pušaka, kao i civila[2].

Kundak oružja je teleskopski i izrađen od kompozitnih materijala, može se podesiti na šest dužina. Podešavanje se vrši pritiskom poluge postavljene sa donje strane i izvlačenjem ili uvlačenjem kundaka. Na zadnjem kraju nalazi se gumeni amortizer trzaja. Kupcima se nudi i ergonomski oblikovana obrazina, izrađena od kompozitnih materijala i podesiva po visini. Pravolinijska konfiguracija puške SIG 516 pozitivno se odražava na preciznost prilikom paljbe.

TAKTIČKO-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Dužina oružja [mm] Dužina cevi [mm] Teor. brzina paljbe [met/min] ≈
694 sa uvuč. kund. [CQB] 269 [CQB] 750-950 [CQB]

SIG 516 Operator`s Manual, SIG Sauer. URL (6.9.2020).

Na samom početku poklopca sanduka smeštena je ručica za zapinjanje zatvarača, konstruisana isto kao kod platformi „M16/M4“ i koja se ne pomera prilikom paljbe. Ispod i sa desne strane sanduka smešten je tubularni potiskivač (eng. forward assist) čijim pritiskom se zatvarač potiskuje u zabravljeni položaj u slučaju nekompletnog bravljenja metka.

Sanduk puške izrađen je od legure aluminijuma, sastoji se od gornjeg i donjeg dela, spojenih dvema poprečnim čivijama. Konstrukciono rešenje pištoljskog rukohvata realizovano je po uzoru na američke sisteme. Osnovne komande su identično raspoređene kao i kod pomenutih američkih sistema, dobro profilisane i lako dostupne. Režim rada puške određuje se promenom položaja regulatora paljbe koji je istovremeno i kočnica obarača i dozvoljava jedinačnu, rafalnu paljbu, a zavisno od modela puške, mogući su i kratki rafali od tri metka. Branik obarača je optimalne veličine i ne ometa rukovanje i prilikom nošenja rukavica, a za okidanje dovoljna je sila pritiska od 1,5kg.

Otvor za izbacivanje čaura smešten je sa desne strane sanduka i po uzoru na američke modele, zaštićen je poklopcem koji se automatski spušta prilikom zapinjanja zatvarača. Sa zadnje strane otvora smešten je metalni deflektor koji štiti lice strelca od pogotka vrele čaure. Po ispaljivanju zadnjeg metka iz okvira zatvarač ostaje u zadnjem položaju. Iznad usadnika okvira postavljen je i dobro profilisani utvrđivač zatvarača čijim se pritiskom zatvarač vraća u prednji položaj, stoga zapinjanje ručice zatvarača po ubacivanju novog okvira nije potrebno.

Kutijasti okviri su kapaciteta 30 metaka, poređanih dvoredno, a taster za otpuštanje okvira smešten je iznad usadnika i lako je dostupan.

Na pušci se nalaze četiri MIL-STD-1913 Picatinny šine postavljene duž gornje strane oružja, bočno i sa donje strane. Šine se isporučuju u okviru standardnog paketa i označene su brojevima bele boje, kako bi strelac mogao lakše zapamtiti na koju dužinu montira dodatnu taktičku opremu. Sa gornje strane smešteni su i preklopivi mehanički nišani.

Cev puške je kod svih modela serije „516" izrađena od čelika hladnim kovanjem a unutrašnjost je hromirana i ožljebljena udesno šest puta sa korakom uvijanja od 1:178 mm (1:7 inča). Opremljena je i razbijačem plamena sa uzdužnim prorezima, a njena dužina varira zavisno od modela.

CoverPhoto

Sistem SIG 516 CQB na zaduženju specijaliste Odreda Žandarmerije u Aleksincu. : specijalne-jedinice.com

Određen kontingent sistema „SIG 516 CQB“ je u 2018. godini isporučen Specijalnoj antiterorističkoj jedinici MUP R. Srbije, kao i specijalističkim jedinicama Žandarmerije Republike Srbije, u konfiguraciji sa teleskopskim kundacima „B5 Systems Bravo Stock“, okvirima „Magpul PMAG 30 AR/M4 M2 MOE Window“, kapaciteta 30 metaka, odnosno red dot nišanima „Aimpoint PRO“ sa gumenom zaštitom. Imajući u vidu da se pri ovim elitnim policijskim formacijama već duži niz godina upotrebljavaju i konstrukcijski veoma slični sistemi „Colt M4“, utisci operativaca o „sigovima“ su izrazito pozitivni.

[1] Na zahtev kupca može se isporučiti sistem sa četiri pozicije.
[2] Civilnim kupcima se nude isključivo modeli sa poluautomatskim režimom rada.

Tekst je autorsko delo urednika sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole urednika, podložno je tužbi.