CORNER SHOT

Krizne situacije u urbanim sredinama vrlo često, usled složenosti uslova, zahtevaju angažovanje visokoobučenih profesionalaca, pripadnika policijskih, vojnih, odnosno vojno-policijskih jedinica za specijalne namene. Analiziranjem velikog broja intervencija u urbanim sredinama, a sa osvrtom na specifičnost okruženja, odnosno način organizovanja i dejstvovanja neprijatelja, došlo se do zaključka da je izloženost operativaca dejstvovanju neprijatelja prilikom izvođenja intervencija veoma visoka, i pored uobičajene zaštitne opreme koja se u ovim situacijama upotrebljava. Stoga se, početkom novog milenijuma, intenzivirala tendencija konstruktora da uobliče novi sistem koji bi pomogao efikasnost pripadnika prilikom izvođenja dejstvovanja, a istovremeno uvećao njihovu bezbednost.

CoverPhoto

Osnovna prednost Corner Shot platforme je u mogućnosti angažovanja mete iza zaklona. : Velija Hasanbegović

Početkom dvehiljaditih, na osnovu razmene iskustava i zajedničkog rada na projektu izraelskih i američkih konstruktora i iskusnih operativaca, predstavljen je novi sistem - platforma „Corner Shot“. U timu inženjera i specijalaca dve zemlje, kao idejni tvorac projekta označava se Amos Golan, bivši komandant jedne izraelske antiterorističke jedinice.

Svrha sistema „Corner Shot“ je da omogući korisniku osmatranje i dejstvovanje iza ugla, bez izlaganja neprijateljevoj vatri. U pitanju je specifična platforma, koja se sastoji iz dva osnovna dela: zadnjeg fiksnog sa kundakom, rukohvatom, kamerom i osnovnim komandama, i prednjeg nosača koji se može pomerati u uglu od 180 stepeni i u koji se montira oružje, najčešće pištolj.[1] Radi racionalizacije ukupne mase, platforma „Corner Shot“ je izrađena od kompozitnih materijala, dok su najvažniji delovi izrađeni od kvalitetnog čelika. Na zadnjem delu smešten je preklopivi kundak, a sa gornje strane platforme smeštena je baterija kojom se ostvaruje rad kamere, odnosno ekrana na kojem se ponavlja slika sa kamere.

Platforma Corner Shot štiti živote operativaca i uvećava njihove šanse za preživljavanje, istovremeno olakšavajući im da osmatraju okruženje, prenose informacije i dejstvuju po neprijatelju bez direktnog kontakta sa njima.
Amos Golan
glavni konstruktor

Ergonomski rukohvat je šupalj, a iznad njega postavljen je regulator koji u gornjem položaju blokira obarač koji je smešten odmah ispred rukohvata platforme. Na gornjoj strani platforme integrisane su standardne „Picatinny“ šine koje omogućavaju montiranje taktičkih dodataka, zavisno od potreba intervencije. Ekran LCD je preklopiv i postavljen bočno. Sa donje strane, ispred branika obarača postavljena je mobilna[2] horizontalna poluga kojom se korisnik takođe može poslužiti prilikom upotrebe i njenim angažovanjem menjati položaj nosača oružja na prednjoj strani platforme.

CoverPhoto

Pripadnici Specijalne policijske jedinice FUP BiH demonstriraju pripremu za upad u barikadiranu prostoriju. : Velija Hasanbegović

Prednji preklopivi nosač oružja može se pomerati u uglu od 180 stepeni. U skladu sa zahtevima kupaca, prednji nosač se može opremiti i laserskim obeleživačem cilja (LOC)[3], koji je postavljen odmah ispod cevi oružja.

Kućište taktičke lampe postavljeno je ispod mesta za LOC, dok je kućište sa video kamerom[4] postavljeno ispod taktičke lampe. Video kamera može snimati i zvuk, a pogodna je i za upotrebu u uslovima smanjene vidljivosti. Takođe, video kamera i LCD ekran povezani su specifičnim sistemom laserskog obeležavanja mete koji se može podesiti tako da samostalno pomaže nišanjenje, odnosno i prilikom upotrebe laserskog obeleživača cilja. Pored toga, podešavanjima na LCD ekranu korisnik platforme može omogućiti ponavljanje slike i na drugim ekranima koji su konektovani sa glavnim. Konstrukcija platforme omogućava jednostavno skidanje i montiranje laserskog obeleživača, lampe i video kamere, stoga korisnik može menjati konfiguraciju opto-elektronskih uređaja, zavisno od potreba intervencije.

Kupcima se trenutno nude platforme kompatibilne sa pištoljima, zatim modeli kompatibilni sa bacačem granata 40 mm, kao i modeli kompatilni sa puščanim sistemima „Colt M4“, odnosno „AK-47“.

CoverPhoto

Slika koju vidi strelac sa Corner Shot platformom može se ponoviti i na drugom ekranu, poboljšavajući tako prenos informacija i komunikaciju cele grupe ili tima. : Velija Hasanbegović

U vezi sa taktičkom upotrebom „Corner Shot“ platforme, otežavajuću okolnost za korisnika može predstavljati netradicionalan način nišanjenja, jer korisnik najčešće angažuje metu koju ne opaža neposredno. Dodatno, nišanjenje se ne realizuje ostvarivanjem pomoću mehaničkih ili drugih nišana na oružju, već pomoću „končanice“ projektovane na LCD ekranu. Imajući ovo u vidu, kao i neuobičajeni pravac prenosa sile trzaja prilikom paljbe iz oružja montiranog na nosač platforme, jasno je da upotrebi ovog sistema treba prethoditi temeljna obuka i racionalizovan period navikavanja pripadnika.

Veliku zahvalnost dugujemo Federalnoj upravi policije BiH, kao i autoru Veliji Hasanbegoviću, na ustupanju fotografija koje su upotpunile ovaj tekstualni prikaz.

[1] Proizvođač nudi i modele koji su kompatibilni sa različitim oružjima za ličnu odbranu.
[2] Polugu je moguće pomerati u stranu.
[3] Laserski uređaj ima dva kanala, dnevni i infracrveni za upotrebu u noćnim uslovima.
[4] Video kamera snima u rezoluciji 1080p (Full HD).

Tekst je autorsko delo urednika sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole urednika, podložno je tužbi.