[?]
„Konstrukcijski razvoj automatskih puščanih sistema“, Vojnotehnički glasnik, MC „Odbrana“, Beograd, broj 4/2018.

KONSTRUKCIJSKI RAZVOJ AUTOMATSKIH PUŠČANIH SISTEMA

Jedna od najupečatljivijih karakteristika oružanih sukoba, posebno u modernom dobu[1], svakako je izrazita promenljivost, u objektivnom i subjektivnom smislu. Okruženje, taktika i drugi značajni atributi su vrlo različiti, a neretko se dešava i da se isti sukob u svom trajanju menja, skoro bez pravila.

CoverPhoto

Specijalista SAJ tokom taktičko-pokazne vežbe u železari u Smederevu. : specijalne-jedinice.com

Upravo iskustva iz ovakvih situacija u najvećoj meri oblikuju i tražnju na tržištu namenske industrije, uslovljavajući proizvođače da svojim proizvodnim programima u što većoj meri zadovoljavaju očekivanja kupaca. Posebno je upadljivo da se danas neke od najrespektabilnijih armija u svetu odlučuju na „raskidanje sa tradicijom”, tj. na zamenu osnovnih borbenih automatskih puščanih sistema, među kojima su neki decenijama bili u upotrebi. Svakako jedan od najupečatljivijih primera je ugovor između francuske Generalne direkcije za naoružanje (fra. Direction Générale de l'Armement) i kompanije „Heckler & Koch”, potpisan 22. septembra 2016. godine[2] o nabavci kontingenta sistema „HK 416F”, u kalibru 5,56 mm, radi zamene tradicionalnog francuskog „FAMAS F1”. Jasno je, dakle, da promenljivost oružanih sukoba i savremenih oblika ugrožavanja bezbednosti iziskuju i adaptacije oružanih snaga, pored ostalog, i konstantnim usavršavanjem naoružanja, opreme i sredstava u upotrebi. Saznanja i analize iz trenutno aktuelnih oružanih sukoba na Bliskom istoku pojačala su potrebu za sistemima koji strelcu mogu pouzdano omogućiti angažovanje meta na srednjim distancama, ali isto tako i efektivno dejstvovanje u skučenom prostoru, posebno u urbanom okruženju (eng. close quarters battle — CQB). Jasno je da ovakve potrebe u najvećoj meri dolaze od operatera snaga za specijalne operacije (eng. special operations forces — SOF), za koje je imperativ da im primarni borbeni sistem bude kadar da odgovori potrebama savremenog borbenog okruženja (eng. contemporary operating environment — COE).

Nije zahtevno zaključiti da je vrlo teško, a u ovom momentu možda čak i nemoguće, pronaći jedan sistem koji bi mogao zadovoljiti vrlo različite zahteve COE u odgovarajućoj meri. Svesni toga, proizvođači marljivo rade na uvećanju modularnosti puščanih sistema, dajući tako mogućnost krajnjim korisnicima da različitim konfiguracijama opto-elektronskih i drugih uređaja, odnosno konstrukcijskih dodataka, prilagođavaju isto oružje različitim potrebama na terenu.

Do pre samo nekoliko godina jedan od glavnih zahteva koje je ozbiljna, respektabilna jurišna puška (eng. assault rifle) morala da zadovolji na tržištu odnosio se na prisustvo što dužih, brojnih (najčešće po rasporedu 12-3-6-9) nosača „Picatinny” šina, zarad prihvata različitih uređaja. Ovo je u praksi često dovodilo do toga da ukupna masa montiranih uređaja bude skoro jednaka masi oružja! Shodno tome, umanjivanje ukupne mase oružja je ponovo dobilo na značaju, uz uvek aktuelne zahteve za uvećanje preciznosti paljbe. Naravno, šine su i dalje veoma važan standard u proizvodnji[3], ali izgleda da najnoviji, veoma uzbudljivi trendovi menjaju način na koji se šine integrišu u/na sanduk sistema. Pored toga, za moderne SOF operatere prigušivači pucnja postali su neobično važan element konfiguracije[4], o čemu svedoči i trenutno uvećana tražnja na tržištu. Rad sa montiranim prigušivačem pucnja je veliki izazov za konstrukciju sistema, posebno u smislu pregrevanja i prljanja, a ne treba ni zanemariti uvećanje ukupne dužine oružja, odnosno mase sa montiranim prigušivačem. Upravo ova tendencija je postavila nove izazove pred konstruktore: koji princip rada odabrati, kako umanjiti ukupnu masu oružja[5], kako sačuvati kompaktnost, kako umanjiti mogućnost pregrevanja oružja pri radu[6].

CoverPhoto

Sistem „SIG MCX“ u kalibru 5,56 mm. : specijalne-jedinice.com

Odgovor pojedinih proizvođača bio je genijalan! Tržište je postalo bogatije za genijalne konstrukcije u vidu gornjeg dela sanduka sa slobodnom cevi (eng. free floating handguard), što znači da sama obloga ne dodiruje cev, čime se dobija na preciznosti paljbe oružja. Dodatno, obloge su, po pravilu, „izbušene“ otvorima pravilnog oblika (primera radi, veoma popularne „KeyMod” i „M-Lok” obloge) , čime se istovremeno štedi na masi i usporava pregrevanje sistema pri dužem radu i/ili u ekstremnim klimatskim uslovima. Takođe, pomenuti otvori omogućavaju prihvat opto-elektronskih i drugih uređaja[7], te standardne „Picatinny” šine nisu neophodne. Šine su, po pravilu, ipak zadržane, ali primećuje se da se mnogi proizvođači odlučuju za postavljanje nosača samo na gornju stranu sanduka[8], čime, opet, štede na masi.

Imajući u vidu aktuelnu uvećanu tražnju za prigušivačima pucnja, nekoliko svetskih proizvođača odlučilo se da ponudi ove konstrukcije sa specifičnim, integrisanim[9] prigušivačima pucnja (eng. suppressed upper receiver group — SURG). S tim u vezi, veoma je značajna vest od 27. jula 2018. godine kojom je potvrđeno da je kompanija „SIG Sauer Inc” potpisala petogodišnji ugovor, vredan 48 miliona američkih dolara, kojim se obavezuje na neodređenu isporuku i neodređenu količinu („... indefinite-delivery/indefinite-quantity...[10]) SURG konstrukcija američkoj Komandi za specijalne operacije (eng. USSOCOM). Ova vest je jedan u nizu uspeha koje je kompanija ostvarila u poslovanju sa SAD, a izgleda da je vrlo blizu zaključivanja i posla oko isporuke različitih sistema, među kojima je i sjajna, sve popularnija serija „SIG MCX”, što samo potvrđuje uvećanju tržišnu tražnju za kompaktnim, laganim, karabinskim (eng. short barrel rifle — SBR), prigušenim oružjem.

Kompaktnost oružja definitivno ostaje i dalje važan zahtev, pa se od teleskopskih i/ili preklapajućih kundaka ne odustaje, ali se primećuje popularizacija izrazito skeletnih kundaka, kojima se maksimalno štedi na masi. Zanimljivo je istaći da je za svoju seriju „MCX” kompanija konstruisala i nekoliko modela aluminijumskih kundaka[11] koji se montiraju na vertikalno postavljene „Picatinny” šine.

ZAKLJUČAK

Jasno je da dinamičnost tražnje na tržištu valjano mogu da isprate samo najbogatiji proizvođači na svetu. Najnoviji trendovi izgleda da polako, ali sigurno menjaju konstrukciju tradicionalne jurišne, odnosno automatske puške, te će u narednim godinama biti veoma zanimljivo ispratiti ovaj proces do njegove krajnje forme, sa posebnom pažnjom kako će se to odraziti na sudbinu automata (eng. submachine gun), koji su u upotrebi od druge polovine XX veka.

Objavljeno u „Vojnotehničkom glasniku“, naučnom časopisu Ministarstva odbrane Republike Srbije, broj 4, oktobar-decembar 2018. godine.

[1] Priroda oružanih sukoba se, naravno, menja u skladu sa tehnološkim i tehničkim razvojem. Početkom dvadesetog veka njihova dinamičnost postaje znatno očiglednija, jer je, pored ostalog, ubrzani razvoj znatno olakšao kretanje ljudi, robe, informacija, odnosno imao i primenu u namenskoj industriji.
[2] Vrednost ugovora iznosi 168 miliona evra (177 miliona USD).
[3] Iz razloga što upotreba opto-elektronskih i drugih uređaja i te kako omogućava obučenom strelcu da ostvari taktičku prednost u veoma izmenjivim uslovima savremenog borbenog okruženja.
[4] Jer, primera radi, doprinose smanjenju buke pri radu, umanjuju trzaj pri paljbi i dr.
[5] Ovde je problem bio posebno zanimljiv, prvenstveno iz razloga što je upotreba lakih, kompozitnih materijala već ustaljena praksa, pa se na masi moralo uštedeti na drugi način.
[6] Pregrevanje je nužna posledica rada oružja, samim tim do pregrevanja dolazi kada je oružje izloženo neprekidnom, ili visokoučestalom radu u periodu vremena. Pametnom konstrukcijom sistema ovaj vremenski period se može produžiti.
[7] Montiranje je brzo i jednostavno, uređaj sa nosačem se montira pomoću „imbus“ kluča.
[8] Na zahtev kupca šine se, naravno, mogu postaviti bočno i/ili na donjoj strani.
[9] Konstrukcije se, opciono, mogu isporučiti sa navojima za montiranje prigušivača pucnja.
[10] Citat iz zvaničnog saopštenja američkog Ministarstva odbrane, broj CR-144-18, 27. jula 2018.
[11] Primera radi, „C/T MCX/MPX”, „Minimalist Folding MCX/MPX”.

Tekst je autorsko delo stručnog saradnika sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole urednika, podložno je tužbi.