KVIZ: SAJ

CoverPhoto

Proverite svoje znanje o jedinici. : specijalne-jedinice.com

PRAVILA

#1 Svako pitanje ima jedan tačan odgovor.
#2 Za svaki tačan odgovor dobija se jedan bod. Netačni odgovori se ne boduju.
#3 Za osvajanje nagrade je potrebno sakupiti 5 ili više bodova. Nagrada[1] se može preuzeti sa linka koji će se pojaviti ispod poslednjeg pitanja, ukoliko je osvojen propisan broj bodova.

PITANJA

#1 Instruktorski tim SAJ oformljen je tokom:

a. 2012. godine
b. 2013. godine
v. 2014. godine

#2 Specijalistički tim sastoji se od:

a. 4 grupe
b. 5 grupa
v. 6 grupa

#3 Osnovno primarno naoružanje pripadnika u kalibru 5,56 mm su sistemi:

a. HK 416 D14. 5RS
b. Colt M4 A1
v. SIG 516 CQB

#4 Poluautomatski pištolji „CZ 99” se pri SAJ najčešće upotrebljavaju za:

a. selektivnu i osnovnu obuku
b. intervencije u urbanoj sredini
v. razbijanje stakla na vozilima

#5 Osnovni modeli pušaka za precizno gađanje u upotrebi su:

a. Steyr Tactical Elite
b. Barret M95
v. Sako TRG 22/42

#6 Osnovne nosače ploča u upotrebi proizvodi:

a. Jugoimport SDPR
b. Mile Dragić
v. 5.11

[1] Ekskluzivna pozadina za mobilni telefon u rezoluciji 1080×1920 px.