SIG MPX

Automati, kao kategorija pešadijskog naoružanja, danas su veoma zastupljeni pri realizaciji zadataka, poslova i radnji službenih lica policijskih i vojnih formacija. Ovo iz razloga njihove jednostavne konstrukcije i proizvodnje (što se odražava i na prihvatljivu cenu), pouzdanog rada i kompaktnih dimenzija. Svakako najpoznatiji sistem u ovoj kategoriji jeste nemački „MP5“ koji već pola veka izgleda da nema dovoljno dobru alternativu. Poznati proizvođač „SIG Sauer“ tržištu je ponudio novi projekat „SIG MPX“, za koji rukovodstvo kompanije i konstruktori smatraju da bi u budućnosti mogao zameniti legendarne nemačke modele.

CoverPhoto

Specijalista SAJ sa SIG MPX PCC. : specijalne-jedinice.com

Serija „SIG MPX“ je primarno namenjena američkom tržištu. Konstrukcija sistema je vizuelno veoma slična nemačkom „MP5“.

SIG MPX funkcioniše po principu pozajmice barutnih gasova sa kratkim hodom klipa i rotirajućim zatvaračem kao sistemom bravljenja. Sistem opaljuje iz zatvorenog položaja zatvarača, poboljšavajući tako preciznost pogotka, ali i bezbednost strelca prilikom taktičko-borbene upotrebe oružja. Nakon ispaljivanja poslednjeg metka iz okvira, zatvarač ostaje u zadnjem položaju.

Sistem „SIG MPX“ nudi se u tri kalibra, 9×19 mm Parabellum, .40 S&W koji je inače veoma popularan u SAD, kao i .357 SIG koji karakteriše veći efektivni domet i probojnost. Modularnost sistema dodatno je uvećana i mogućnošću vrlo jednostavne zamene cevi, za šta nije potreban dodatni alat. Cev je hromirana sa unutrašnje strane, ožljebljena udesno sa korakom uvijanja od 254 mm i menja se oslobađanjem poluge osigurača i povlačenjem unapred, a za promenu kalibra još je samo potrebno staviti novi okvir, jer sve ostalo prilagođava samopodešavajući ventil gasnog protoka, pa nikakve dodatne promene na mehanizmu nisu potrebne. Shodno tome, a imajući u vidu i mogućnosti kompatibilnih kalibara, korisniku ovog sistema može se poveriti širi spektar zadataka na terenu.

CoverPhoto

Detalj sa prikaza obučenosti povodom Dana SAJ 2019. godine. : specijalne-jedinice.com

Sanduk oružja izrađen je od legure aluminijuma i kvalitetnog polimera i sastoji se od gornjeg i donjeg dela, spojenih klinovima. Gornji deo je odvojiv i u njega su smešteni sistem gasne pozajmice sa klipom, rotacioni zatvarač, cev i ventil za regulaciju protoka.

Zavisno od zahteva kupca, sistem se može isporučiti sa teleskopskim kundakom koji je podesiv na tri dužine, odnosno preklapajućim. Takođe, proizvođač nudi i kundake koji su i teleskopski i preklopivi.

TAKTIČKO-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Dužina oružja [mm] Dužina cevi [mm] Teor. brzina paljbe [met/min] ≈
895 sa izvuč. kund. [PCC] 406 [PCC] p/a [PCC]

SIG MPX PCC, SIG Sauer. URL (25.11.2020).

Imajući u vidu familijarnost američkih kupaca sa sistemima „M4/M16“ i njihovim modifikacijama, konstruktori su na projektu „SIG MPX“ usvojili više rešenja primenjenih na američkim sistemima. Poluga za zapinjanje zatvarača smeštena je kao kod platformi M4/M16, sa gornje strane sanduka, na samom početku kundaka i prilikom paljbe se ne kreće. Iznad ergonomskog rukohvata obostrano su postavljeni selektori paljbe koji omogućavaju ukočen režim, jedinačnu ili rafalnu paljbu. Režimi rada označeni su tradicionalnim piktogramima.

Standardni okviri su izrađeni od providnog polimera, kapaciteta 10, 20 i 30 metaka. Poluge za otpuštanje okvira postavljene su obostrano kao kod sistema „M4/M16“, dobro su profilisane i lako dostupne.

Sa desne strane sanduka ostavljen je otvor za izbacivanje čaura, koji je opremljen zaštitnim poklopcem koji se spušta kada su nosač klipa i klip u zadnjem položaju.

Duž gornje strane oružja integrisana je „Picatinny“ šina i preklopivi mehanički nišani. Šina se, opciono, može postaviti i sa bočnih strana pothvata, odnosno ispod cevi.

Tekst je autorsko delo urednika sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole urednika, podložno je tužbi.