HECKLER & KOCH MP7

Koncept oružja za ličnu zaštitu nastao je još osamdesetih godina prošlog veka. Evolucija oružanih sukoba i usložnjavanje borbenih zadataka ukazali su na potrebu opremanja pripadnika novom vrstom oružja, koje bi trebalo da im obezbedi efikasniju zaštitu nego pištolji i automati u tradicionalnim pištoljskim kalibrima.

CoverPhoto

Korisnici ističu kompaktnost i preciznost paljbe kao najupečatljivije karakteristike sistema HK MP7. : Vidmulia

Kriterijumi koje bi novo oružje trebalo da zadovolji odnosili su se na kompaktnost i malu masu (kako bi bi bilo prikladno za nošenje i prilikom obavljanja različitih neborbenih aktivnosti), jednostavnu upotrebu, mogućnost jedinačne i rafalne paljbe pri dvoručnom i jednoručnom hvatu. Oružje bi trebalo da bude precizno, da ima veći kapacitet okvira nego klasični pištolji i automati, obostrano raspoređene komande i značajniju vatrenu moć na manjim rastojanjima.

Iskustva iz upotrebe pištoljskog kalibra 9×19 mm Parabellum navela su konstruktore da tragaju za novim kalibrima, koji bi u uslovima bliske borbe imali veću penetraciju i zaustavnu moć i uspešno eliminisali i ciljeve opremljene osnovnom balističkom zaštitom.

Jedan od prvih kvalitetnijim modela PDW (Personal Defense Weapon) oružja bio je belgijskiFN P90 u specifičnom kalibru 5,7×28 mm, kapaciteta okvira 50 metaka.

Konstruktori nemačke firme „Heckler & Koch“ su tokom osamdesetih godina razvijali koncept automatskog oružja za blisku borbu (NBW) koji je predviđao upotrebu metka bez čaure. Ova ideja ubrzo je napuštena u korist klasične municije. Tokom 2000. godine rad na projektu modela „HK MP7[1] priveo se kraju, a na tržištu se našao od početka 2001. godine pod oznakom „HK MP7 A1“.

Nemački konstruktori su odradili odličan posao, pa sistem „MP7“ predstavlja izuzetno precizno i kompaktno oružje, dobre ergonomije i balansiranosti i u velikoj meri prilagođeno je levorukim i desnorukim strelcima. Rasklapa se jednostavno i lako se održava.

TAKTIČKO-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Dužina oružja [mm] Dužina cevi [mm] Teor. brzina paljbe [met/min] ≈
415 sa uvuč. kund. [A1] 180 [A1] 950 [A1]

MP7 A1 | Technical Data, Heckler & Koch. URL (25.11.2020).

Sistem HK MP7 je oružje za ličnu zaštitu koje funkcioniše po principu pozajmice barutnih gasova sa kratkim hodom klipa i rotirajućim zatvaračem kao sistemom bravljenja. Sistem opaljuje iz zabravljenog položaja zatvarača i predviđen je za specifični kalibar 4,6×30 mm. Prema tvrdnjama konstruktora, standardno zrno ovog kalibra „Combat Steel“ probija CRISAT standardnu zaštitu[2] na distanci do 200 metara, dok pojačano zrno „Ultimate Combat“ može probiti ovu zaštitu i do 300 metara razdaljine. Podzvučno zrno brzine 326 m/s ispaljeno iz sistema „MP7“ sa montiranim prigušivačem pucnja probija istu zaštitu do 80 metara udaljenosti. Imajući u vidu i činjenicu da je „MP7“ sa montiranim prigušivačem osetno tiši prilikom upotrebe nego sistem „HK MP5 SD“, jasno je koliko je kalibar 4,6×30 mm napredniji od pištoljskog 9×19 mm Parabellum.

Ukupna masa oružja smanjena je izradom rama od kvalitetnog polimera ojačanog ugljenikovim vlaknima, dok su čelična ojačanja ostavljena samo na mestima konstrukcije na kojima su neophodna.

Kundak je teleskopski i može se podesiti na tri dužine. Poluga za deblokadu kundaka postavljena je bočno, na zadnjoj strani sanduka, odmah pored poluge/ručice za zapinjanje zatvarača koja je dizajnirana i postavljena kao na američkom puščanom sistemu „Colt M4“, odnosno seriji automatskih pušaka „416“, nemačkog proizvođača.

Okviri su kapaciteta 20 i 40 metaka i utvrđuju se u šupljinu rukohvata, što se pozitivno odražava na balans oružja. Otvor za izbacivanje čaura postavljen je sa desne strane oružja i na zadnjem delu opremljen je metalnim deflektorom koji štiti lice strelca od pogotka vrele čaure. Tasteri za otpuštanje okvira postavljen su obostrano na kraju branika obarača, dobro su profilisani i lako dostupni. Okvir se otpušta pritiskom nadole, a ovakvo rešenje može se primetiti i na „USP“ poluautomatskim pištoljima istog proizvođača.

Selektori paljbe su takođe postavljeni obostrano, dozvoljavajući tri režima, označena piktogramima u boji. U gornjem položaju poluge blokira se obarač (označen precrtanim simbolom metka bele boje), srednji položaj dozvoljava jedinačnu paljbu (označen jednim simbolom metka crvene boje), dok u donjem dozvoljava rafalnu (označen sa više simbola metaka crvene boje).

Ustavljač zatvarača je smešten bočno, iznad obarača. Branik obarača je četvrtastog oblika i ne ometa rukovanje i prilikom nošenja rukavica. Duž obarača umetnuta je poluga kočnice koja sprečava neželjeno okidanje. Ispred branika, sa donje strane oružja postavljena je sklopiva vertikalna ručica (jurišni rukohvat) koja omogućava sigurniji hvat strelca i bolju kontrolu paljbe.

Duž gornje strane postavljena je Picatinny šina na koju se može montirati dodatna taktička oprema, a na prednjem delu rama sa obe strane ostavljeni su otvori za montiranje bočnih šina. Mehanički nišani su preklopivi i opremljeni belim tricijumskim tačkama za olakšano nišanjenje u uslovima smanjene vidljivosti. Na cev se može montirati i razbijač plamena sa uzdužnim prorezima, dužine 20 mm, kao i prigušivač pucnja.

Zbog svojih kompaktnih dimenzija i mase sistem „HK MP7“ veoma je dobar izbor za potrebe prikrivenog nošenja, te može imati primenu i prilikom obavljanja poslova i zadataka bliske zaštite određenih lica, a mogućnost montiranja raznovrsne taktičke opreme čini ga pogodnim i za druge vrste zadataka, o čemu svedoči i činjenica da je u upotrebi u mnogim jedinicama za specijalne namene.

[1] Oznaka u prevodu sa nemačkog znači automat broj 7.
[2] Jednaku osnovnoj balističkoj zaštiti koju pružaju 1,6 mm titanijumska ploča i dvadeset slojeva kevlara.

Tekst je autorsko delo urednika sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole urednika, podložno je tužbi.