POSTUPANJE GRUPE ZA NEPOSREDNU FIZIČKU ZAŠTITU

Imajući u vidu specifičnost teme koja se obrađuje ovim tekstom, određeni elementi taktike postupanja i taktičke obuke povezani sa temom namenski su izostavljeni iz sadržine teksta, dok su pojedini znatno uprošćeni.

CoverPhoto

Detalj sa prikaza - dejstvovanje tima za podršku. : Žarko Skoko

Bliska ili neposredna zaštita određenih lica, uopšteno, obuhvata skup operativno-taktičkih aktivnosti i mera koje se izvode u cilju umanjivanja opasnosti od ugrožavanja ili povređivanja psihofizičkog integriteta određenog lica. Ove zadatke, poslove i radnje u skladu sa pozitivnopravnim propisima obavljaju ovlašćena službena lica pri policijskim i vojnim formacijama, odnosno stručna lica iz civilstva. Pojedinim fizičkim licima[1] se, usled važnosti službene funkcije koju obavljaju, određuje fizičko i/ili tehničko obezbeđenje, dok u privatnom sektoru uticajniji pojedinci pratioce angažuju samostalno.

Nedovoljno upućeni smatraju kako su zadaci i poslovi bliske zaštite jednostavni za realizaciju, ali u pitanju su izuzetno kompleksne operativno-taktičke aktivnosti za čije valjano izvršavanje su neophodni posebno obučeni i opremljeni operativci. Stoga i ne čudi praksa koja je prihvaćena i u Republici Srbiji, regionu, ali i u svetu, da se pri jedinicama za specijalne namene organizuju grupe, timovi ili čete za blisku zaštitu određenih lica, čiji se kadar usko specijalizuje upravo u ovoj oblasti. Dodatno, pojedine formacije specijalne namene ove aktivnosti izvode kao primarne, a svoje pripadnike upućuju i na specijalističku obuku u različitim segmentima bliske zaštite.

U Republici Srbiji među najstručnijim profesionalcima u oblasti neposredne zaštite određenih lica svakako su i pripadnici Bataljona vojne policije specijalne namene „Kobre“, najstarije vojne protivterorističke jedinice u regionu. U skladu sa definisanom namenom jedinice i pravnim propisima Republike Srbije, pripadnici „Kobri“ primarno obavljaju zadatke i poslove bliske zaštite najviših funkcionera Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Izuzetan profesionalizam pripadnika opravdava poverenje državnog i vojnog rukovodstva, a jedinica je ujedno i nosilac brojnih odlikovanja i priznanja koji su još jedna od potvrda posvećenosti poslu.

TAKTIKA POSTUPANJA

U praksi se način izvršenja konkretnog zadatka, u skladu sa osnovnim principima taktičkog razmišljanja i postupanja, prilagođava očekivanim okolnostima, kao i raspoloživim resursima[2].

Tokom obimne antiterorističke vežbe „Štit 2015”, realizovane na više lokacija u Beogradu, a u kojoj su učestvovali pripadnici policijskih i vojnih jedinica Republike Srbije, pripadnici „Kobri” izveli su prikaz postupanja grupe za neposrednu fizičku zaštitu, eskorta i tima za podršku pri uočavanju napada na određeno lice. Prema scenariju vežbe, po dobijanju potrebnih informacija prethodnice, na lokaciju je stigao eskort i tim za podršku (eng. Counter Assault Team — CAT). Kolonu vozila pod pratnjom - eskort, činilo je više vozila, među kojima su i prednje „S” vozilo, zadnje „S” vozilo i, naravno, glavno vozilo u kojem je smešteno određeno lice. Takozvana „S” vozila imaju osnovni zadatak da u okviru eksorta štite glavno vozilo od spoljašnjih smetnji ili napada. Uz eskort na lokaciju je stigao i tim za podršku. Osnovni zadatak tima za podršku je da odbije eventualni napad na eskort ili određeno lice, odnosno da prihvatanjem sukoba sa napadačima omogući izvlačenje određenog lica i odlazak glavnog vozila sa mesta napada. Stoga operativci tima za podršku su uvek u punoj borbenoj opremi, najčešće naoružani puščanim sistemima, ali i drugim sredstvima podrške, poput lakih mitraljeza i tome slično.

Kada su pratioci dobro raspoređeni njihove zone osmatranja se idealno preklapaju, čineći tako osmatranje okoline efikasnijim.

Po pristizanju eskorta na lokaciju operativci iz neposredne pratnje određenog lica rasporedili su se oko glavnog vozila, ostvarujući osmatranje neposredne okoline u punom krugu. Po dobijanju signala da je grupa za neposrednu zaštitu raspoređena oko glavnog vozila lični pratilac određenog lica izašao je iz vozila i otvorio vrata licu.

Pri kretanju određenog lica grupa za neposrednu fizičku zaštitu ostvaruje formaciju koja se unapred planira, shodno okolnostima slučaja i naravno brojem angažovanih pratilaca.

Za potrebe ovog prikaza pripadnici „Kobri” su realizovali tzv. formaciju dijamant. Naoružanje operativaca iz grupe činili su poluautomatski pištolji „Glock 17 Gen 4” u kalibru 9 mm, koji su dobar izbor za zadatke i poslove ove vrste, usled relativno male mase, pouzdanog principa rada i značajnog kapaciteta okvira. Po uočavanju napada pripadnici „Kobri” demonstrirali su vrhunsku obučenost i uvežbanost brzim organizovanjem i izvlačenjem lica.

Grupa za neposrednu pratnju može efikasno da ostvaruje zaštitu samo ukoliko svaki pratilac tačno zna svoj deo posla, te ukoliko koordinirano radi sa ostatkom grupe.

Prilikom izvođenja prikaza jasno se moglo primetiti kako se cela grupa prilikom uočavanja napada grupiše i zaklanja određeno lice, istovremeno odgovarajući na frontalni napad. Lični pratilac je vešto uhvatio i „spakovao” određeno lice koje je pod zaštitom balističke tašne ušlo u glavno vozilo.

CoverPhoto

Izvlačenje određenog lica pod zaštitom balističke tašne. : Žarko Skoko

Tim za podršku je u kratkom intervalu pristigao i zauzeo odbrambeni položaj između grupe za neposrednu fizičku zaštitu i napadača, kako bi pokrivao izvlačenje eskorta. Prema scenariju vežbe, prvi napad je bio u stvari fingirani, te je drugi napadač pokušao da zaustavi napredovanje eskorta preprečavanjem puta. Stoga je vozač prednjeg „S” vozila polukružnim okretanjem omogućio operativcima da sasređenom paljbom iz vozila dejstvuju na vozilo drugog napadača i omoguće glavnom vozilu i ostatku pratnje da se izvuku suprotnim pravcem. Uočavanjem novog napadača, tim za podršku je ubrzo pristigao, preprečio put vozilu napadača i sasređenom paljbom iz automatskog oružja „neutralisao” napadača i „uništio” vozilo.

Za potrebe prikaza pripadnici CAT nosili su crne dvodelne taktičke uniforme nacionalnog proizvođača „Mile Dragić” u kroju „Dragon Tactical”, kao i taktičke prsluke u crnoj boji, istog proizvođača. Prilikom prikaza upotrebili su puščane sisteme „HK G36 C” u kalibru 5,56 mm, prilagođene potrebama bliske borbe montiranjem „red dot” nišana tipa „Aimpoint CompM4” i jurišnog rukohvata „Heckler&Koch”, kao i istočnonemačke puščane sisteme „AK 47” u kalibru 7,62×39 mm. Lično naoružanje su kompletirali pištoljima „Glock 17 Gen 4”, odloženim u holstere za spušteno nošenje „BLACKHAWK! Serpa Tactical Level 3”. Prema rečima iskusnih pripadnika, da bi grupa za neposrednu pratnju efikasno funkcionisala, pored visoke obučenosti i uigranosti, veoma su važni i lični odnosi između operativaca, među kojima mora postojati određena doza poverenja, koje je jedna od pretpostavki sigurnosti i samopouzdanja svakog pojedinca u grupi.

Ekskluzivni snimak sa prikaza pogledajte na našem YouTube kanalu .

U Bataljonu vojne policije specijalne namene „Kobre” obuka iz oblasti neposredne zaštite izvodi se na veoma visokom nivou, a vrlo često i u saradnji sa jedinicama iz inostranstva. Tako su srpske „Kobre” više puta razmenjivale iskustva i sa pripadnicima francuske GIGN, instruktorima iz Izraela i drugim jedinicama iz zemalja sa kojima Republika Srbija ostvaruje političku saradnju i prijateljske odnose. Tokom priprema i održavanje taktičko-pokazne vežbe „Štit 2015” pripadnici „Kobri” sarađivali su i sa specijalistima ruske Federalne službe bezbednosti.

[1] Po pravilu, najčešće se radi o najvišim državnim funkcionerima.
[2] Ljudskim i tehničkim resursima primarno.

Tekst je autorsko delo urednika sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole urednika, podložno je tužbi.