PADOBRANSKA GRUPA PROTIVTERORISTIČKE JEDINICE

Moderne vojne i policijske jedinice, po pravilu, namenjene su za izvršavanje najsloženijih taktičkih zadataka i poslova u svim uslovima, a osnovna pretpostavka tome je racionalno definisana organizacija jedinice, kao i plan i program obuke pripadnika. Da bi se zadaci efikasno izvršavali na kopnu, na vodi ili iz vazduha, jedinice za specijalne namene moraju raspolagati posebno obučenim ili opremljenim grupama ili timovima. Dejstva iz vazduha izvode, po pravilu, specijalističke padobranske grupe, odnosno timovi.

CoverPhoto

Prekaljeni specijalisti PTJ. : TROE produkcija

Protivteroristička jedinica (PTJ) je elitna jedinica za specijalne namene Direkcije policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. U svom operativnom elementu raspolaže dobro opremljenom padobranskom grupom namenjenom za izvođenje različitih taktičkih zadataka iz vazduha.

PADOBRANSKA GRUPA PTJ

Padobranska grupa Protivterorističke jedinice organizovana je u jednom od operativnih timova PTJ i u sastavu ima šest visokoobučenih pripadnika PTJ, svi sa zvanjima specijalista padobranstva. Zvanje specijaliste je jedan od neophodnih uslova za raspoređivanje unutar padobranske grupe. Major policije, Goran Panović, iskusni je specijalista padobranstva i ranije je bio šef padobranske grupe. Manji broj pripadnika grupe objašnjava odlukom komande PTJ da je racionalnije imati manju, ali zato visokoobučenu i dobro opremljenu grupu padobranaca sposobnih da u svakom momentu izvrše bilo koji namenski zadatak: „Jedinice ove vrste i namene su skupe. Državna rukovodstva izdvajaju ozbiljan novac za obuku i trenaž specijalaca. Ipak, mi imamo znatno manje sredstava u poređenju sa drugim zemljama, što nam na raspolaganju daje ograničen broj skokova godišnje. Radi održavanja borbene gotovosti, a u duhu racionalizacije, smatramo da je efikasnije omogućiti veći broj skokova manjoj padobranskoj grupi“.

Major Panović je dugogodišnji padobranac. Nakon 1300. skoka kaže da je prestao da ih broji, a svoj prvi ubeležio je 1986. Oficirski čin dobio je 2004. godine. U bogatoj karijeri, pored ostalog, rukovodio je i međunarodnim timom za specijalne operacije na Haitiju 2009. i 2010. godine. Major je takođe i instruktor džudoa i skijanja.

Padobranska grupa Protivterorističke jedinice posebno je obučena za:

-dejstva u dubini teritorije pod kontrolom neprijatelja ili teritorije na kojoj su raspoređene terorističke grupe
-snabdevanje iz vazduha prijateljskim snagama u pozadini
-akcije spasavanja na zemlji u situacijama kada je napredovanje kopnenih snaga otežano

Namenske zadatke padobranci PTJ mogu izvoditi u urbanoj i ruralnoj sredini, samostalno, ali i u sadejstvu sa prijateljskim snagama. Planom i programom obuke pripadnika PTJ osnovna padobranska obuka obavezna je za svakog pripadnika jedinice i izvodi se u okviru osnovne obuke. Takođe, svaki pripadnik u okviru redovnih aktivnosti mora ubeležiti bar jedan skok godišnje. Zahvaljujući kvalitetnoj obuci, a uz trud iskusnih instruktora, svaki „grifon“ dovoljno je obučen da izvede skok u punoj borbenoj opremi i doskok na površini jednog rukometnog terena, što se u realnim situacijama najčešće može očekivati.

Osnovna padobranska obuka pripadnika PTJ obuhvata teorijsku i praktičnu nastavu. Počinje teorijskim predavanjima o individualnim i kolektivnim bezbednosnim procedurama prilikom pripremanja i izvođenja skoka, kao i prilikom i nakon doskoka. Takođe, pripadnici uz neprekidan nadzor uče i do automatizacije ponavljaju proceduru pakovanja padobrana, kao i procedure provere opreme. Veoma važan segment padobranske obuke jesu procedure koje se izvode u slučaju delimičnog ili potpunog otkazivanja glavnog padobrana, dok se značaj izučavanja procedura prilikom doskoka ogleda u ostvarivanju prevencije od povreda pripadnika. Polaznici obuke izučavaju i uticaje vremenskih uslova, kao i njihovu međusobnu uzročnost (posebno uticaje i uzročnosti visine, vetra, temperature, gustine vazduha itd). Na početku praktične obuke pripadnici se upoznaju sa osnovnom padobranskom opremom, a uz savete instruktora uvežbavaju balansiranje tela koje je posebno važno prilikom slobodnog pada padobranca, odnosno prilikom izvođenja tandem skoka[1]. Major Panović ističe:

Svaki pripadnik kroz intenzivnu obuku stiče poverenje u svoju opremu i jača veru u sebe.

Svi pripadnici padobranske grupe su ujedno i takmičari padobranskog kluba „Grifon“[2], a u tom svojstvu redovni učesnici takmičenja u zemlji i inostranstvu. O njihovom pojedinačnom i ekipnom kvalitetu govore brojni pehari i medalje, takmičari su višestruki pobednici državnih takmičenja u preciznom doskoku, u izvođenju figurativnih elemenata pri slobodnom padu, nosioci više od deset titula državnih prvaka i drugih. Na prestižnim turnirima organizovanim u regionu „grifoni“ takođe ostvaruju odlične ekipne i pojedinačne rezultate. Iskusni padobranci su takođe učestvovali u postavljanju državnog rekorda u slobodnom padu. Ekipa od 12 padobranaca skočila je sa visine od 9250 metara 12. maja 2004. godine, a padobrane su otvorili na visini od 500 metara.

SPECIJALISTA PADOBRANSTVA

Imajući u vidu da je osnovna padobranska obuka obavezna za sve pripadnike PTJ, za sticanje zvanja specijaliste padobranstva postavljeni su visoki standardi. Da bi pripadnik stekao zvanje specijaliste potrebno je najmanje tri godine stručnog usavršavanja u ovoj oblasti, uz minum 150 skokova.

OPREMA

Padobranska grupa Protivterorističke jedinice raspolaže veoma kvalitetnim padobranima tipa „Parafoil 282“, „Eagle 290“, kao i tandem padobranima „Strong“. Pomenuti modeli smatraju se među najkvalitetnijim na tržištu i izrađuju se u SAD. U prilog njihovom kvalitetu i pouzdanosti govori i činjenica da američka svemirska agencija NASA koristi ove padobrane za potrebe svojih zaposlenih. Zavisno od okruženja u kojem će se izvršiti doskok i dejstva na zemlji, padobranci oblače uniforme različitih maskirnih dezena koje su u upotrebi u PTJ. Prilikom izvođenja dejstava u ruralnoj sredini „grifoni“ najčešće nose dvodelne uniforme sa ruralnom digitalnom maskirnom šarom „Tactical One“ nacionalnog proizvođača „Mile Dragić“. Iste potrebe mogu zadovoljiti i dvodelne uniforme u francuskoj šari „Woodland“, istog proizvođača koji takođe potpisuje i maskirne uniforme „Tactical One“ predviđene za dejstva u urbanoj sredini.

Zaštita glave prilikom priprema i izvođenja skoka ostvaruje se kacigama posebno dizajniranim za potrebe padobranaca, koje se nabavljaju od proizvođača „Protec“, „JOBE“, kao i „Velocity“ i drugih. Zavisno od potreba zadataka, deo zaštitne opreme padobranca može činiti i balistički šlem „Mile Dragić M-05“.

Što se naoružanja tiče, prednost se daje kompaktnijem oružju relativno male mase. Stoga se padobranci vrlo često odlučuju za pouzdane nemačke automate u različitim modelima, od „HK-MP5 A3“ sa teleskopskim kundakom, preko skraćene verzije „HK-MP5 K“, do prigušene „HK-MP5 SD3“, svi u kalibru 9×19 mm Parabellum. U kategoriji jurišnih pušaka i karabina, padobrancima su na raspolaganju američki „Colt M4 A4 Commando“ sa teleskopskim kundakom, u kalibru 5,56×45 mm NATO. Treba istaći i švajcarske „SIG 516 CQB SBR“ puške koje su rađene u istom kalibru i po uzoru na sistem „M-4“, ali sa unapređenim principom rada i još kompaktnijim dimenzijama. Na standardne „Picatinny“ šine pomenutih modela može se, zavisno od potreba intervencije i afiniteta pripadnika, montirati taktička oprema poput refleksnih „red dot“ nišana tipa „Aimpoint“, taktičke lampe, kao i jurišnog rukohvata. Montiranje opreme planira se tako da ne narušava balansiranost oružja, a vodi se računa i o tome da u što manjoj meri uvećava ukupnu masu oružja padobranca. Od modela rađenih po sistemu „kalašnjikov“, u upotrebi su odlične istočnonemačke „AK 47“, odlične balansiranosti i osetno manje mase u poređenju sa drugim modelima rađenim po uzoru na ruske serije. Naoružanje padobranaca obavezno se kompletira i poluautomatskim pištoljem, a osnovni modeli u upotrebi jesu austrijski „Glock 17 Gen 3“ u kalibru 9×19 mm Parabellum koji su nabavljeni za celokupan operativni kadar Protivterorističke jedinice. Uz vatreno oružje padobranci po pravilu nose i pouzdane noževe različitih proizvođača.

[1] Vrsta padobranskog skoka koja se izvodi u paru (tandemu), koji čine tandem-master, iskusni padobranac specijalista i takozvani "putnik", tj. lice koje je zakačeno za mastera prilikom skoka. Skakanje se realizuje jednim padobranom kojim upravlja tandem-master.
[2] Padobranski klub "Grifon" osnovan je tokom 2010. godine.

Tekst je autorsko delo urednika sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole urednika, podložno je tužbi.